Voor veel ouders lijkt elk gesprek met hun kinderen uit te monden in ruzie of een hoogoplopende discussie. Heel wat ouders raken daardoor helemaal gefrustreerd door de opvoedproblemen die ze hebben. Vaak zijn ouders het ook niet met elkaar eens, wat tot spanningen binnen het huwelijk leidt.

Of het nu gaat over een moeilijke periode (zoals adolescentie) of gedurende meerdere jaren, ruzie kan de enige vorm van communicatie lijken die ouders met hun kinderen hebben. Maar wij vonden enkele wegwijzers om opvoedproblemen te voorkomen en het als ouders sneller en eenvoudiger met elkaar eens te worden.

opvoedproblemen werk aan een goede relatie met jullie kinderen

1. Werk aan een zorgzame, liefdevolle relatie met jullie kinderen

Een goede relatie is belangrijk, want kinderen leren wat zorg en respect is als ze met respect worden behandeld. Als jullie kinderen zich geliefd voelen, raken ze ook aan jullie gehecht. Die gehechtheid maakt ze ontvankelijker voor jullie waarden en manier van opvoeden.

Hoe?

Van kinderen houden kan vele vormen aannemen, zoals het zorgen voor hun fysieke en emotionele behoeften, het bieden van een stabiele en veilige gezinsomgeving, het tonen van genegenheid, het respecteren van hun individuele persoonlijkheden, het oprecht tonen van interesse in hun leven, het praten over dingen die ertoe doen en het bevestigen van hun inspanningen en prestaties.

Probeer dit

Plan regelmatig een emotioneel intiem moment met jullie (school)kinderen. Sommige ouders doen dit door voor het slapengaan een stukje voor te lezen of door andere gedeelde activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld een keer per maand een zaterdagmiddag met jullie kinderen doorbrengen door iets te doen dat jullie allemaal leuk vinden.

Denk ook aan het regelmatig hebben van een zinvol gesprek met jullie kinderen. Stel elkaar om de beurt vragen die jullie gedachten, gevoelens en ervaringen naar boven brengen. Bijvoorbeeld vragen zoals:

  • Wat was het leukste van je dag? Het moeilijkste gedeelte?
  • Wat heb je vandaag bereikt waar je je goed bij voelt?
  • Wat heeft iemand vandaag voor je gedaan? Wat heb je gedaan?
  • Wat heb je vandaag geleerd – op school of buiten school?

opvoedproblemen wees een rolmodel en mentor

2. Wees een rolmodel en mentor

Kinderen leren ethische waarden en gedragingen door te kijken naar jullie acties en de acties van andere volwassenen die ze respecteren. Kinderen zullen naar jullie manier van opvoeden luisteren als jullie het gesprek leiden.

Hoe?

Let goed op of jullie onderling eerlijk zijn en voor elkaar zorgt. Let ook op jullie modelleervaardigheden zoals het vreedzaam oplossen van conflicten en het effectief beheersen van woede en andere moeilijke emoties. Maar onthoud dat niemand perfect is.

Bij het opvoeden van kinderen is het belangrijk om nederigheid, zelfbewustzijn en eerlijkheid te modelleren, door jullie fouten en gebreken te erkennen en eraan te werken. Het is ook belangrijk als ouders om te herkennen wat jullie zorg in de weg kan staan. Zijn jullie bijvoorbeeld uitgeput of gestrest? Hebben jullie elk afzonderlijk een andere mening over het opvoeden van jullie kinderen?

Vergeet niet dat kinderen alleen willen worden zoals hun ouders als ze hen vertrouwen en respecteren. Als ouder kun je nadenken of je kind je respecteert en, als je denkt dat je kind dat niet doet, overweeg waarom en hoe je de relatie zou kunnen herstellen.

Probeer dit

Neem regelmatig deel aan een vrijwillige dienstverlening aan de gemeenschap of zoek andere manieren om bij te dragen aan de gemeenschap. Beter nog, overweeg om dit samen met jullie kinderen te doen.

Praat met je kind wanneer je een fout maakt die hem of haar raakt. Leg uit waarom je denkt dat je de fout hebt gemaakt en bied je excuses aan. Leg ook uit hoe je van plan bent de volgende keer geen fout te maken.

Denk na en overleg met je partner wanneer je het moeilijk vindt om zorgzaam te zijn of om belangrijke ethische eigenschappen zoals eerlijkheid te modelleren.

Zorg voor jezelf. Of je nu tijd met een vriend(in) doorbrengt of een wandeling maakt, probeer tijd te maken om je stress te verlichten. Dit is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor je partner. Je zult hierdoor meer oplettend en zorgzamer voor anderen zijn.

3. Maak van je kinderen een prioriteit en stel hoge ethische verwachtingen

Het is belangrijk dat kinderen van hun ouders horen dat hun zorg een topprioriteit voor hen is en dat dit net zo belangrijk is als hun eigen geluk. Hoewel de meeste ouders zeggen dat de zorg voor hun kinderen een topprioriteit is, horen kinderen die boodschap vaak niet.

Hoe?

Een groot deel van het geven van prioriteit aan zorg is dat kinderen worden vastgehouden aan hoge ethische verwachtingen, zoals het nakomen van hun verplichtingen, het juiste doen – zelfs als het moeilijk is – opkomen voor belangrijke principes van eerlijkheid en rechtvaardigheid, en erop staan __dat ze respectvol zijn, zelfs als andere kinderen zich niet zo gedragen.

Probeer dit

Overweeg de dagelijkse berichten die jullie aan jullie kinderen sturen over het belang van zorg. In plaats van tegen jullie kinderen te zeggen ‘Het belangrijkste is dat je gelukkig bent’, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen ‘Het belangrijkste is dat je aardig en gelukkig bent’.

Geef prioriteit aan zorg wanneer jullie met andere belangrijke volwassenen in het leven van jullie kinderen praten. Vraag bijvoorbeeld aan leerkrachten en coaches of jullie kinderen goede leden van de gemeenschap zijn en vraag ook naar hun academische vaardigheden, cijfers of prestaties.

Moedig jullie kinderen aan om problemen op te lossen, voordat je jullie kinderen een sportteam laat verlaten of een vriendschapsband laat verbreken. Dit zal hen meer in staat stellen om conflicten thuis aan te pakken.

Geef kinderen de gelegenheid om zorgzaamheid en dankbaarheid te oefenen

4. Geef kinderen de gelegenheid om zorgzaamheid en dankbaarheid te oefenen

Het is belangrijk dat kinderen hun waardering uitspreken voor de vele mensen die een bijdrage leveren aan hun leven. Studies tonen aan dat mensen die de gewoonte hebben om dankbaarheid uit te drukken, eerder behulpzaam, genereus, medelevend en vergevingsgezind zijn – en dat ze ook vaker gelukkig en gezond zijn.

Hoe?

Dankbaar en zorgzaam leren zijn is in bepaalde opzichten zoals het leren spelen van een sport of een instrument. Dagelijkse herhaling, of het nu gaat om het helpen van een vriend met huiswerk, een praatje maken in huis, een baan in de klas hebben of routinematig nadenken over wat ze waarderen over anderen, zorgen ervoor dat zorgzaamheid en dankbaarheid een tweede natuur wordt.

Houd familiebijeenkomsten om te helpen bij het oplossen van familieproblemen, zoals ruzies tussen broers en zussen, gedoe om naar school te gaan en maaltijden aangenamer te maken. Hoewel jullie als ouders altijd stevig achter kernwaarden zoals zorgzaamheid en eerlijkheid moeten staan, kunnen jullie het huis in belangrijke opzichten democratischer maken door jullie kinderen te vragen hun mening te geven, terwijl ze naar die van jullie luisteren.

Kinderen betrekken bij het maken van plannen om het gezinsleven te verbeteren, leert hen perspectief nemen en probleemoplossende vaardigheden. Het geeft hen ook een authentieke verantwoordelijkheid: mede-schepper worden van een gelukkig gezin.

Probeer dit

Verwacht dat jullie kinderen bijvoorbeeld routinematig helpen met huishoudelijke taken. Wanneer dit soort routinematige acties eenvoudigweg worden verwacht en niet worden beloond, raken ze eerder ingebakken in hun dagelijkse acties.

Aan tafel kun je bijvoorbeeld gesprekken beginnen over de zorgzame en onverschillige daden die ze in hun dagelijks leven of op televisie zien. Vraag jullie kinderen hoe ze deze acties zien en leg uit waarom je denkt dat deze acties zorgzaam of onverschillig zijn, rechtvaardig of onrechtvaardig.

Overweeg om dankbaarheid tot een dagelijks ritueel te maken tijdens het eten of voor het slapengaan. Moedig kinderen aan om hun waardering uit te spreken voor familieleden, leraren of anderen die een bijdrage leveren aan hun leven.

Help kinderen om zelfbeheersing te ontwikkelen

5. Help kinderen om zelfbeheersing te ontwikkelen en gevoelens effectief te beheersen

Vaak wordt het vermogen om voor anderen te zorgen overweldigd door woede, schaamte, afgunst of andere negatieve gevoelens.

Hoe?

Leer je kinderen dat alle gevoelens in orde zijn, maar dat sommige manieren om ermee om te gaan niet nuttig zijn. Kinderen hebben hulp nodig om op een productieve manier met gevoelens om te gaan.

Probeer dit

Laat je kinderen hun moeilijke gevoelens zoals frustratie, verdriet en woede herkennen en moedig hen aan om met jullie te praten over waarom ze zich zo voelen.

Een eenvoudige manier om kinderen te helpen hun gevoelens te beheersen, is door drie eenvoudige stappen samen te oefenen: stop, haal diep adem door de neus en adem uit door de mond en tel tot vijf. Probeer het samen met je kinderen als ze kalm zijn. Als je dan ziet dat je kind van streek raakt, herinner hem of haar dan aan de stappen en doe ze samen.

Oefen met je kind hoe je conflicten kunt oplossen. Neem een situatie dat slecht is uitgevallen voor je kind als voorbeeld en oefen verschillende manieren van reageren. Probeer wederzijds begrip te krijgen – luister naar en parafraseer elkaars gevoelens totdat jullie beide zich begrepen voelen.

Gebruik autoriteit verstandig om duidelijke grenzen te stellen. Leg uit waarom je grenzen zijn gebaseerd op de liefdevolle zorg voor het welzijn van je kind.

Een kind opvoeden is altijd hard werken geweest. Maar het is iets wat we allemaal kunnen doen. Geen enkel werk is ook belangrijker of lonender voor je kind en jullie als ouders wanneer jullie het allemaal met elkaar eens zijn en belangrijke waarden respecteren om maximaal begrepen te worden.