Privacy Statement en cookie beleid

Dit privacy statement en cookiebeleid (hierna aangeduid als: Privacy statement) is van toepassing op alle diensten/ producten en activiteiten die samenhangen met, en/of aangeboden worden door Offspring Media BV. Meervoormamas.nl, mamalove.nl, forumvoorzwangerevrouwen.nl, gewoonbostvoeding.nl, de mamalove zwangerschap app zijn allen onderdeel van Offspring Media BV. (Hierna aangeduid als: Offspring Media)

Offspring Media is wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels dit privacy statement en cookie beleid. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en leden van (mobiele) website (waaronder ook apps) en diensten en producten. Met dit privacy statement verschaffen wij informatie over de gegevens die wij verwerken van onze gebruikers / bezoekers van o.a. onze (mobiele) website, database, online promoties, acties, prijsvragen en loyalty programma’s. Hieronder wordt uitgelegd hoe we bij Offspring Media omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door ons zelf en derden worden geplaatst.

Privacy

De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

Via contact@offspringmedia.com kun je altijd contact opnemen betreffende vragen over dit privacy statement en beleid.

Verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wil invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van (een aantal) van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Een deel van de door jou ingevulde persoonsgegevens worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals oa de informatie over je zwangerschap en jouw uitrekendatum. Jij erkent, met het verstrekken van deze bijzondere persoonsgegevens, op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de inzameling en verwerking van jouw deels bijzondere persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking:

Bij het aanbieden van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, uitrekendatum, geslacht, e-mailadres, en ook gegevens over interesses van jou als gebruiker van onze (mobiele) website (waaronder ook applicaties), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook applicaties), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media).

Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook applicaties).

Je gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. relevante content, aanbiedingen, nieuwsbrief inschrijvingen en applicaties ) nog beter op je interesses af kunnen stemmen. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) website (waaronder ook applicaties):

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 • om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een applicatie een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van je opstellen;
 • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • wij kunnen NAW+T – gegevens verhuren aan derde partijen die je producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
 • om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 • Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van onze producten of diensten.

Je adresgegevens kunnen voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie, samples en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij je gegevens op verzoek daartoe blokkeren.

Uitsluitend als jij ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit de desbetreffende titel.

Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kun je een email sturen contact@offspringmedia.com.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy statement en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, of als je gegevens wilt wijzigen dan wel wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, stuur dan een e-mail sturen contact@offspringmedia.com

Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Hiervoor kun je je afmelden via een afmeldlink van de desbetreffende website of e-mail dienst. Indien we de volledige informatie(volledige naam, adres en woonplaats en e-mailadres) van jou hebben ontvangen zullen wij je zo spoedig mogelijk uitschrijven/verwijderen uit onze database. De website geeft je overigens altijd ook de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 18 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy statement te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Cookies

Om deze Offspring Media website aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Offspring Media plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren. Tevens zorgen we door middel van cookies voor relevantere informatie en aanbiedingen voor onze bezoekers. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. De advertising-cookie die wordt geplaatst, zorgt middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie. De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies Offspring Media zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Google Analytics:

Via Google Analytics worden op het Offspring Media netwerk geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor het Offspring Media netwerk.

Offspring Media netwerk Cookies:

Dit zijn cookies die o.a. noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op Offspring Media netwerk gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Zodat er relevantere content en aanbiedingen kunnen worden getoond.

Sociale knoppen:

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter, Facebook etc hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacy statement(s) van Facebook, Twitter, Instagram, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content:

Op diverse pagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op het Offspring Media netwerk wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties, YouTube-video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid/ statement van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Advertising cookies:

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als je desondanks deze cookie niet wilt laten plaatsen kun je dit aangeven op de website van YourChoicesOnline.