Misschien ben je iemand of ken je iemand die wel eens te maken heeft gehad met ŽŽn of meerdere therapievormen. Therapie bestaat in allerlei soorten en maten, zowel voor jongeren en volwassen als voor kinderen. Niet iedere therapievorm is uiteraard geschikt voor kinderen. Ze kunnen hun gevoel vaak nog moeilijk verwoorden en hebben een meer speelse vorm van therapie nodig. Creatieve therapie voor kinderen biedt dan een uitkomst.

Wat is creatieve therapie?

Creatieve therapie, is zoals de naam al doet vermoeden, een therapievorm waarbij je met problematiek aan de slag gaat door een beroep te doen op jouw creativiteit. Het is een overkoepelende naam voor diverse soorten psychotherapie waarbij gedachten en gevoelens op een non-verbale manier geuit worden. Door de creatieve manier van werken, kun je deze gedachten en gevoelens inzichtelijk maken en ervaren om ze vervolgens te kunnen verwerken. Creatieve therapie wordt gegeven door een creatief therapeut die hiervoor een opleiding heeft gevolgd. De creatief therapeut biedt de cli‘nt de middelen aan om met problemen en gevoelens aan de slag te gaan door in te spelen op de hulpvraag van de cli‘nt. Door hier bepaalde opdrachten aan te koppelen, leidt de therapeut de cli‘nt door confronterende gevoelens en conflicten heen.

Welke vormen van creatieve therapie zijn er mogelijk?

Zoals gezegd is creatieve therapie een verzamelnaam van diverse therapievormen die een beroep doen op jouw creativiteit. Dit kan van alles zijn, creativiteit is immers een groot begrip. Dit zijn enkele therapievormen die onder de term Ôcreatieve therapieÕ vallen:

Beeldende therapie

Bij beeldende therapie worden gedachten en gevoelens geuit door middel van beeldende media. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan tekenen of schilderen. De therapeut kan dan samen met de cli‘nt door middel van het beeld achterliggende gevoelens en gedachten onderzoeken.

Muziektherapie

Muziek is ook een vorm van creativiteit. Hierbij wordt door middel van het spelen en luisteren naar muziek contact gemaakt met gevoelens en emoties. Op deze manier komt de cli‘nt bij zijn gevoel en kan daar verder mee gewerkt worden.

Danstherapie

Ook door middel van dans kan iemand bij zijn gevoel komen en tot expressie brengen. Niet alles is in woorden uit te drukken, maar door middel van dans en bewegen kan dit toch. Met jouw eigen lichaam breng je zo een therapeutisch proces op gang.

Dramatherapie

Bij dramatherapie wordt gebruikt gemaakt van dramatische middelen, zoals rollenspel, toneelspel of gedichten. Door in een rol te kruipen en van een afstand naar jezelf te kijken, kun je diepgewortelde gevoelens uiten en mogelijke oplossingen ervaren.

Wanneer kom je in aanmerking voor creatieve therapie?

Creatieve therapie biedt een oplossing bij verschillende problematiek. Kinderen met psychische problemen komen hiervoor in aanmerking, zoals kinderen met autisme of heftige angsten. Maar ook wanneer jouw kind moeilijk over gevoelens praat, geen woorden kan geven aan bepaalde gevoelens of in sommige situaties bang is om te praten zoals bij selectief mutisme, iis creatieve therapie een geschikte therapievorm. Ook negatieve ervaringen en een laag zelfbeeld, kunnen een aanleiding zijn voor de therapie Meestal kan een kind rond de leeftijd van zes jaar starten met het volgen van een therapie, maar dit verschilt per instantie. Om te kunnen starten met creatieve therapie hoeft jouw kind bovendien niet creatief te zijn. Het gaat helemaal niet om het uiteindelijke resultaat van het beeld, maar om het ervaringsgericht werken en hierbij werken aan de hulpvraag

Hoe gaat creatieve therapie in zijn werk?

Creatieve therapie kan op diverse manieren gegeven worden. Soms wordt er gekozen om de therapie in groepsverband te geven, maar kan ook een op een of onder begeleiding van een ouder gegeven worden. Dit wordt bepaald aan de hand van de hulpvraag en de persoonlijkheid van jouw kind. Tijdens de therapiesessie zal de creatief therapeut je begeleiden. De therapeut zal opdrachten aanbieden die aansluiten bij de hulpvraag en passen bij het kind. Er is ook altijd een mogelijkheid om zelf opdrachten te opperen om samen aan te werken. De therapie bestaat altijd uit een wisselwerking tussen therapeut en kind waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelens, wensen, behoeften en grenzen van het kind. Ook de manier waarop gewerkt is wordt vaak in overleg bepaald. De duur van creatieve therapie varieert per persoon, afhankelijk van de intensiteit van de behandeling. De behandeling kan plaatsvinden door middel van korte opdrachten of juist een langdurig proces. De lengte van een therapiesessie kan ook vari‘ren. Meestal duurt een sessie gemiddeld drie kwartier tot een uur. Afhankelijk van de behoeften en concentratie van het kind, kan dit aangepast worden Ook kinderen zijn soms gebaat bij het krijgen van een therapie. Creatieve therapie is een therapievorm die erg geschikt is voor kinderen. Het is een non-verbale therapie waarbij ook jonge kinderen hun gevoelens en gedachten op een creatieve manier kunnen uiten. Op deze manier kunnen kinderen de gevoelens ervaren om uiteindelijk een plekje te kunnen geven.