Scheiden doet lijden, gaat het spreekwoord en helaas is dat in vele gevallen een feit. Vooral wanneer je, samen met je partner, kinderen hebt is de kans reëel dat er gekwetste zieltjes vallen. Veel hangt af van de reden waarom je als stel een punt zet achter de relatie. Wanneer de liefde over is en je als vrienden je eigen weg gaat, zal het minder moeilijk zijn dan wanneer er bijvoorbeeld een derde persoon bij betrokken is. In dit artikel; Scheiden: dit zijn de gevolgen voor je kind, kun je een aantal tips vinden om de scheiding zo zacht mogelijk te laten verlopen voor je kroost. Vooral wanneer je worstelt met de gedachten om jouw relatie te beëindigen en je onzeker bent over de toekomst

Neem geen hypotheek op je kinderen

Om het even welke leeftijd een kind heeft, allemaal hebben ze speciale voelsprietjes die perfect aanvoelen wanneer er iets misloopt in de relatie van de ouders. En ook al zeggen ze er niks over, toch kun je het merken aan hun gedrag. Sommige kinderen gaan een beetje hangen, zetten plots een grote mond op en schoolresultaten die normaal gesproken goed waren, gaan opvallend naar beneden. Andere kinderen kruipen in hun eigen wereldje en zijn nog moeilijk te bereiken. Elk veranderend gedrag, in de aanloop naar een echtscheiding, zijn tekenen aan de wand en moeten zo zacht en snel mogelijk worden aangepakt. Vaak blijven stellen samen omdat ze de kinderen niet willen belasten met een echtscheiding en dat is begrijpelijk. Maar dit legt, onbedoeld, een hypotheek op hun schoudertjes. Heb je je wel eens afgevraagd hoe zwaar het voor een kind wanneer het later, wanneer het oud genoeg is om de dingen beter te begrijpen, tot besef komt dat mams en paps jaren ongelukkig waren samen, omwille van hem of haar?

Scheiden doe je samen

In het best mogelijke scenario gaan jullie scheiden met onderlinge toestemming en laat je het allebei niet ontaarden in een oeverloze vechtscheiding. Indien communiceren tussen jou en je toekomstige ex partner bijna onmogelijk is, hou dan vooral het moddergooien voor momenten waarop er niemand in de buurt is. Het is als vanzelfsprekend dat het hele gezin onder een scheiding lijdt maar het is jullie plicht, als volwassen ouders, om er voor zorgen dat de schade beperkt blijft. Een goede communicatie, zowel onderling als met de kinderen, is hierbij noodzakelijk. De leeftijd van jullie kinderen speelt hier uiteraard een grote rol maar ga er vooral niet van uit dat je de kinderen hierin niet kunt betrekken. Zonder verwijten naar elkaar, zonder vermanende vingertjes én vooral zonder dat je de kinderen ophitst tegen hun moeder of vader. Een kind heeft meer aan duidelijkheid dan aan onzekere gedachten waardoor ze pistes gaan bewandelen die er waarschijnlijk helemaal niet zijn. Het verwerken van een scheiding is al erg genoeg voor ze!

Logistiek afstemmen

Misschien willen jij en je toekomstige ex partner elkaar wel nooit meer zien en heeft elk van jullie daar gegronde redenen voor. Wanneer je samen kinderen hebt is dit uiteraard niet mogelijk en zullen jullie de verantwoordelijkheid voor hen, samen blijven dragen. Stem daarom, hoe moeilijk het wellicht ook is, je nieuwe woonplaats af met de andere partij zodat het, voor jullie kroost, mogelijk blijft om mams en paps te blijven zien zonder teveel heen en weer gereis. Wees je er ten volle van bewust dat jullie kinderen vriendjes en vriendinnetjes hebben in de buurt, bij de jeugdbeweging en op school. Ze hebben hun eigen sociale kringetje opgebouwd en dat is heel belangrijk in het leven van een jong mensenkind.

Ze weghalen uit hun vertrouwde omgeving kunnen sommige kinderen echt als traumatisch ervaren, om het even welke leeftijd ze ook hebben. Wellicht gaat het tekenen van een nieuw huurcontract, voor de geschikte woonplek, gepaard met een hoop negatieve emoties en dat is ook normaal. Maar hoe boos of gefrustreerd je ook bent, denk hierbij vooral in functie van de kinderen opdat ze zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met aanpassingsmoeilijkheden.

Gezond omspringen met de omgangsregeling

Bij een echtscheiding is het belangrijk dat, zowel jij als je ex-to-be, zich kunnen vinden in de omgangsregeling. Denk bij het maken van afspraken hieromtrent altijd en alleen aan de kinderen, niet aan jezelf en vooral niet aan het 'gemak'. Wat is haalbaar, hoe zien de kinderen dit gebeuren, is week-om-week een goed plan of net niet. Er zijn een hoop dingen waarmee iedereen rekening mee moet houden en het zal vast wel even puzzelen worden maar zet altijd het welzijn van jullie kinderen op de eerste plaats. Maak goede afspraken, haal er desnoods een deskundige bij om jullie te helpen indien er een impasse dreigt en laat de uiteindelijke overeenkomst vastleggen op papier. En ook al kan er zo nu en dan afgeweken worden van de afspraken in onderling overleg, zo heb je altijd iets om op terug te vallen wanneer het nodig mocht blijken.

Regelmaat en gewoonten

Help je kind met het verwerken van de scheiding! Eén van de gevolgen voor je kind bij een echtscheiding is dat ze vaak uit hun regelmaat gehaald worden en je doet er goed aan om hierover te waken. Aten jullie samen aan tafel als één gezin? Hadden de kinderen een vast slaappatroon en -ritueel? Mochten ze na het eten nog even TV kijken voor het naar bed gaan? Hou deze patronen aan zodat deze zekerheden niet verloren gaan en de kinderen ook weten wat er van hen, in deze nieuwe situatie, verwacht wordt.