Wanneer je kinderen opgroeien en de buitenwereld beter leren ontdekken, starten kinderen niet zo eenvoudige vragen te stellen. Wat hun bezighoudt? Bij de vraagstelling ‘Waar komen de kindjes vandaan’, huiveren veel ouders de dag dat één van hun nakomelingen de vraag stelt: ‘Is sinterklaas echt? Die nieuwsgierigheid zal je waarschijnlijk verrassen en er zijn een paar manieren om ermee om te gaan. In deze blog ‘Wanneer vertel je dat sinterklaas niet meer bestaat’ enkele waardevolle tips die je als ouder kan gebruiken.

Leeftijd is belangrijk wanneer kinderen iets meer willen weten

Het kan moeilijk zijn voor ouders om te aanvaarden dat hun kinderen groter worden en de opvattingen uit hun eerste levensjaren loslaten. Kleine kindjes worden nu éénmaal groot. De normale gang van zaken. Voor bepaalde ouders is het ronduit confronterend om te denken dat hun kind onbewust uit de sinterklaasjaren is geëvolueerd. Het kan op gebeuren op alle leeftijden. Vooral in de school door een gesprek met andere schoolvrienden kan de mythe van sinterklaas ontmaskeren. Je zes- of zevenjarige heeft misschien iets op school vernomen en horen waaien. Je kind wil immers geruststelling dat sinterklaas met sinterklaasdag komt opdagen. Het helpt om het verhaal van de kerstman op deze leeftijd uit te vergroten en zelfs live beelden van lieve sinterklazen te tonen bij rechtstreekse uitzonderingen op televisie. Een acht- of negenjarige wil meestal echt een antwoord weten over het bestaan en de levensechtheid van sinterklaas. Op deze leeftijd zal je zelf moeten evalueren over hun ware achterdocht met de vraag. Sommige kinderen willen immers komaf maken met de mythe en anderen leven nog op een droomwolk. Stel indien nodig een paar bijkomende vragen, zoals ‘Waarom vraag je eigenlijk dit?’ voor dat je beslist hoe je hierop gaat antwoorden.

Rond de leeftijd tien of elf jaar geloven kinderen niet meer in sinterklaas

Tegen de tijd dat je kinderen de leeftijd van tien of elf jaar bereiken, geloven je kinderen niet meer in het sprookje van de heilige man en dat sinterklaas niet meer bestaat. Dit is voor de cognitieve ontwikkeling van een kind de geschikte tijdslijn. Het is immers rond deze leeftijd dat kinderen meer zelfreflectie gaan hebben. Ze beginnen ook een vrij goed beeld te krijgen in verband met de dagelijkse realiteit. Maar sommige kinderen klampen zich zo lang mogelijk vast aan hun kinderbeelden. Wanneer je kind bepaalde doelgerichte vragen stelt zoals: ‘Is sinterklaas een echt iemand?’, je nageslacht de waarheid wellicht al kent of er al een vaag idee over heeft. Op dat ogenblik wil hij of zij alleen maar de geruchtenstroom bevestigd zien. Jij speelt hier een cruciale hoofdrol in als ouder.

Wanneer kan je best eerlijk zijn tegenover je kind?

Als je een zwaar vermoeden hebt dat je kind het sinterklaasverhaal in de gaten heeft, is het een uitstekend idee om onomwonden eerlijk te zijn. Een mistgordijn ophangen om bestwil heeft geen enkele zin. Je zou bijvoorbeeld tekst en uitleg kunnen geven dat sinterklaas een religieus persoon uit een ver verleden is. De goede Sint stond er om bekend geschenken een weldoener te zijn voor de kinderen in zijn buurt en om zich het lot voor de arme kinderen aan te trekken in zijn naaste omgeving. Dit verhaal groeide na verloop loop van tijd uit en werd de mythische verhaallijn die we vandaag allemaal kennen.

Ideale moment om normen en waarden van je gezin bij te brengen

Dit is meteen ook het juiste ogenblik om normen en waarden binnen het gezin bij te brengen door in een gesprek uitvoerig uitleg te geven. Je kan dit doen door de levenswijsheid te benadrukken dat sinterklaas staat voor wat in de inborst van alle lieve mensen leeft die andere mensen willen helpen die het moeilijk hebben. Hij wordt niet voor niets de ‘goede sint’ genoemd. Dat geldt trouwens ook voor de kerstman. Hoeveel gebroken harten worden gelukkig gemaakt door de cadeautjes van de goede sint. Het is een magisch beeld. Deze legende heeft van generatie tot generatie kunnen overleven. En ook voor de volgende generaties. Je kan bij je kinderen de aandacht vestigen dat de realiteit vaak over liefdadigheid en hoop gaat. Als je kind begrijpt dat liefdevol begrip keuzes zijn die we allemaal in het leven maken, kan je er als ouder ervoor kiezen om dat hoopvolle geloof met beide handen te omarmen. Deel je mening met je kinderen over wat je gelooft en waarom. Geef je kind dan de tijd om de eigen overtuigingen in de juiste context te plaatsen.

Overweeg om de sinterklaastraditie op een andere manier te herzien

Dit kan ook een mogelijke aangelegenheid zijn om de jaarlijkse sinterklaastraditie van je gezin op een alternatieve manier te vieren. In plaats van elk jaar een wensbrief aan sinterklaas handmatig te schrijven, kan je kind een undercover sinterklaas worden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook snoep bezorgen aan buurtbewoners die het niet zo breed hebben. Vraag hoe ze de taak van sinterklaas willen overnemen. Leer hen hiermee creatief mee omspringen. Het werkt alleen maar het socialiseren met iemand in de hand op een positieve manier.

Hoe praat je met je kinderen over sinterklaas dat hij niet bestaat?

Veel experts raden aan rond de leeftijd van elf en twaalf jaar je kind voor te lichten bij het bespreken van het bestaan van sinterklaas. Het merendeel van de kinderen zullen op termijn niet meer geloven in het bestaan van de kerstman. De meeste kinderen komen uiteindelijk zelf achter de waarheid. De ouders kunnen deze ontdekking alleen maar versterken als vertrouwenspersoon. Zo vragen kinderen vaak hun ouders bijvoorbeeld hoe sinterklaas en zijn pieten het huis binnenkomen als er geen schoorsteen is. Zelfs als de ouders zeggen dat ze de deur ontgrendeld achterlaten, zal het kind erachter komen dat sinterklaas niet overal tegelijk kan zijn. Als je kind op een goede dag vraagt ‘Bestaat sinterklaas echt?’ kan je best antwoorden met ‘Wat denk jezelf?’. Dit kan je inzicht geven waarom je kind die vraag stelt. Daarnaast kom je te weten of ze echt klaar zijn om het antwoord te weten. Tast de aanwijzingen van je kind af en vraag jezelf af of je denkt dat ze helemaal klaar zijn voor een oprecht antwoord. Je mag zeker niet de fout maken de fantasie te verleggen voor je eigen plezier wanneer ze klaar zijn om die fantasiewereld op te geven.

Sommige kinderen reageren heel geëmotioneerd

Wanneer je de waarheid vertelt over sinterklaas, kunnen kinderen heel emotioneel reageren. Dat hangt af van individu tot individu. Dat heeft uiteraard te maken dat hun droomwereld als een kaartenhuisje in elkaar valt. Dat kan voor een kleine groep kinderen een choquerende wending betekenen in hun leefwereld dat soms verstrekkende gevolgen kan hebben. Maar traumatische belevenissen zijn eerder uitzondering op de regel.

Hoe kan je vermijden dat je kind verdrietig wordt?

Veel heeft te maken met de wereld van fantasie die ze in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Het verdriet heeft vooral te maken met de vertrouwensband die ze met de ouders hebben. Zij zijn even het vertrouwen in die persoon kwijt. Maar dat is maar eventjes en van voorbijgaande aard. De beste periode om het tegen je kinderen te zeggen dat sinterklaas niet bestaat, kan je best doen eind november. Vlak voor de goede sint op 6 december langs komt.