Groep 1 en 2 worden op de meeste basisscholen nog niet heel serieus genomen. Je leert weliswaar veel in deze periode als kind, maar er is nog veel vrijheid in de manier van onderwijs geven. Bovendien zijn deze groepen ook meer bedoeld om leerlingen te laten wennen aan het onderwijs. Het is namelijk de eerste vorm van onderwijs dat ze krijgen en juist om die reden is het relevant dat ze goed voorbereid zijn. In groep 1 en 2 worden kinderen dus voorbereid op het echte werk. Vanaf groep 3 leren kinderen namelijk echt lezen en schrijven en wordt er meer van ze geëist. Maar wanneer is je kind nu klaar voor groep 3? En heb je als ouder daar nog een keuze in? Zo ja, wat zijn de afwegingen die je moet maken? Dergelijke vragen zullen in dit artikel worden beantwoord, zodat je precies weet wanneer je kind naar groep 3 kan. Lees daarom snel verder, zodat je je ziel kunt verlichten!

Verandering van grens; geschiedenis

Veel ouders vragen zich af hoeveel inbreng ze hebben om hun kind naar groep 3 te sturen. Zijn hier strenge richtlijnen voor, of is het zo dat je er ook een eigen keuze in hebt? Om deze vraag duidelijk te beantwoorden is het belangrijk om even een stapje terug in de geschiedenis te gaan. Het is namelijk zo dat tot 1986 hiervoor strenge richtlijnen waren. Puur op basis van leeftijd werd je kind verplicht in groep 3 gezet. Er werd tot 1986 totaal niet gekeken naar andere facetten. Er werd bijvoorbeeld niet gekeken naar de ontwikkeling van een kind, maar ook andere factoren werden vaak genegeerd. Gelukkig is deze strenge vereiste opgeheven en wel om meerdere redenen.

Allereerst is nu duidelijk dat elk kind zich op een andere manier gaat ontwikkelen. Zeker in de jonge jaren kan een kind zich heel snel ontwikkelen en kunnen er veel onderliggende verschillen tussen kinderen zijn. Met andere woorden: twee kinderen van zes jaar kunnen qua ontwikkeling heel veel verschillen. Daarom is het ook niet verstandig om kinderen zomaar klakkeloos naar groep 3 te sturen. Zeker wanneer er bijvoorbeeld duidelijke indicaties zijn dat iemand daar nog niet klaar voor is. Vroeger was dat dus verplicht, ongeacht de inbreng van een juffrouw of een ouder, maar tegenwoordig heb je daar als ouder meer keuze in. Een andere reden daarvoor is dat er ook niemand gelukkig van wordt. Allereerst de juffrouw of meester in groep 3 niet. Omdat die les moet geven aan iemand die nog niet klaar is voor groep 3. Dit kost veel tijd en nodeloze energie. Bovendien is het natuurlijk ook niet leuk voor het kind zelf. Deze kan zich dan namelijk achtergesteld voelen. Bovendien is dan de kans groot dat hij of zij blijft zitten. Dit slecht voor zijn of haar zelfvertrouwen.

Wat kun je als ouder doen

De belangrijke vraag die gesteld moet worden is natuurlijk: wat kun je als ouders doen om na te gaan of je kind klaar is voor groep 3. Niet alleen de inbreng van de school is namelijk relevant, maar ook de inbreng van de ouders. Als ouders ken je je kind natuurlijk door en door. Je weet precies wat je kind wel leuk vindt. En ook hoe hij of zij zich buiten school gedraagt. Het is daarom belangrijk om als ouders te monitoren hoe het gedrag van je kind zich aan het ontwikkelen is. Maar hoe let je hier goed op. Lees hieronder een aantal tips, zodat je duidelijk kunt vaststellen of je kind klaar is voor groep 3, zodra die keuze uiteindelijk gemaakt moet worden.

Je kind veel vragen stellen

Het is belangrijk om je kind veel vragen te stellen over school. Niet alleen geef je hiermee aan dat je veel interesse voor je kind hebt, maar hiermee kun je er ook achter komen hoe je kind zich voelt. Het beste is dan om gerichte vragen aan je kind te stellen. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe hij of zij de school ervaart. Gaat het goed op school en kan je kind meekomen? Maar het is ook belangrijk om naar het sociale aspect te vragen. Heeft je kind veel vriendjes en vriendinnetjes? Waar speelt je kind graag mee? Door veel van deze gerichte vragen te stellen, kun je goed de ontwikkeling van je kind bijhouden. Het is belangrijk om daar niet pas mee te beginnen tegen het einde van groep 2. Wanneer je dit al in de gaten houdt vanaf het moment dat je kind aan de basisschool begint, dan is er ook de mogelijkheid om bij te springen waar nodig in de komende twee jaar.

Argumenten vragen aan je leerkrachten

De leerkrachten van je kind zijn school hebben uiteraard het beste zicht als het gaat om de ontwikkeling. Advies aan je leerkrachten vragen is dan ook zeer aan te raden. Je kunt hem of haar bijvoorbeeld vragen wat de redenen zijn om je kind nog een jaartje in groep 2 te blijven zitten. Het is belangrijk dat dit goed uiteengezet wordt. Leerkrachten hebben een gedegen opleiding gehad, dus vaak kunnen ze dit op een nauwgezette wijze doen. Het is dus altijd belangrijk om de voor- en tegenargumenten met elkaar af te wegen. Op die manier krijg je het meest heldere overzicht en kan er een weloverwogen beslissing worden gemaakt.

Wie beslist?

Men vraagt zich vaak af wie uiteindelijk beslist of je kind nog een jaartje in groep 2 blijft, of dat je kind wel kan overgaan naar groep 3. In de regel is het zo dat de school uiteindelijk beslist. Maar een goede school die staat uiteraard open voor feedback. Jij als ouder hebt dan ook veel invloed op het feit of je kind moet blijven zitten of juist niet. Kun jij duidelijke argumenten aanhalen waarom je kind bijvoorbeeld naar groep 3 kan? Dan zijn de meeste basisscholen daar wel gevoelig voor en nemen ze dit mee in hun afweging. Misschien heb je bijvoorbeeld persoonlijke anekdotes waar de leerkrachten geen weet dan hebben. Dergelijke zaken moet je dan ook altijd vermelden, want misschien kan dit een beslissing wel volledig overhoop gooien op een positieve wijze.

Wat wil je kind zelf?

Natuurlijk is dit niet de belangrijkste factor, maar toch moet ook hier rekening mee worden gehouden. Het is namelijk belangrijk om na te gaan wat je kind zelf precies wil. Is hij of zij bijvoorbeeld ongelukkig in groep 1 of 2? Dan kan dit een reden zijn om hem of haar naar groep 3 te sturen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je kind geen goede connectie heeft met een leerkracht. Maar het kan juist ook andersom. Een kind is nog in zijn ontwikkeling en soms kan je kind zelf ook aangeven wat hij of zij het beste lijkt. Ook deze factor moet altijd worden meegenomen in de beslissing. De beste beslissing kan worden gemaakt als 3 partijen er een duidelijk oordeel over gaan geven. Allereerst natuurlijk de school zelf: dit is de meest beslissende factor. Maar dus ook wat jullie als ouders vinden en de inbreng van het kind zelf. Op basis van al deze kennis kan er een overwogen keuze worden gemaakt. Wanneer je je kind te snel naar groep 3 stuurt, kan het namelijk zijn dat hij of zij de gehele basisschool door een achterstand blijft behouden. Iets wat helemaal niet nodig was geweest wanneer hij of zij nog een jaartje in groep 2 kon blijven. Deze keuze mag dan ook niet worden onderschat.

Conclusie

In dit artikel is hopelijk duidelijk geworden wat de richtlijnen zijn als het gaat om je kind naar groep 3 sturen. Door inzicht te krijgen in de geschiedenis en de voordelen en nadelen af te wegen, weet jij nu hopelijk wat het beste is voor je kind. Het belangrijkste is natuurlijk duidelijke communicatie met je kind. Hoe duidelijker er gecommuniceerd wordt, hoe groter de kans is dat je kind zich sneller gaat ontwikkelen. En dit zorgt er weer voor dat je kind gelukkig is. Een gelukkig kind is namelijk het allerbelangrijkste voor jou als ouder.