Je aanpassen aan een nieuw stiefgezin kan even duren en het hele proces zal niet altijd soepeltjes verlopen. En als er geen sprake is van een klik tussen de nieuwe stiefmoeder of -vader en (één van) de kinderen, kan dit voor beide partijen voor frustraties zorgen. Als je het gevoel hebt dat je kind echt niet met zijn nieuwe stiefvader kan opschieten, wees dan geduldig, samenhangend en gebruik je inlevingsvermogen. Hoewel het voor een volwassene al een echte uitdaging kan zijn, heeft het accepteren van de nieuwe gezinssituatie, voor kinderen nog een veel grotere emotionele impact. Het is de taak van de volwassene om aardig en begripvol te zijn gedurende de moeilijke momenten.

Bij het voorstellen van je nieuwe partner aan je kinderen heb je voor jouw gevoel alles goed gedaan. Je bent niet overhaast te werk gegaan en hebt er vooraf goed met je kinderen over gepraat. Toch blijkt nu dat je kind niet goed met zijn nieuwe stiefvader kan opschieten, welke stappen kun je dan nog ondernemen om het tij te keren?

Begrijp de behoeftes van je kind

Kinderen kunnen na een scheiding het gevoel hebben dat ze door één of beide biologische ouders in de steek zijn gelaten, dit kan op elke leeftijd nog een rol spelen (zelfs als de kinderen al volwassen zijn). Een kind kan moeite hebben met het verwerken van de scheiding. Ze kunnen zich ongemakkelijk, nerveus of zelfs bang voelen bij hun veranderende gezinssituatie en het toelaten van nieuwe personen aan hun 'veilige' gezin. Terwijl jouw nieuwe relatie steeds mooier tot bloei komt, kun je kind het gevoel hebben dat het met de nieuwe stiefvader in gevecht is, als het om het krijgen van jouw exclusieve aandacht gaat. Om je nieuwe gezin te kunnen verenigen tot een harmonieus gezin, is het van belang om prioriteit aan de behoeftes van je kind te geven.

Kinderen hebben behoefte aan:

 • Zorgzaamheid
 • Zich veilig voelen
 • Dat ze prioriteit krijgen
 • Dat er naar ze geluisterd wordt
 • Dat er waardering voor hen uitgesproken wordt.

Gebruik je inlevingsvermogen

Voor tieners zal het misschien het meest moeilijk zijn om zich aan te passen aan een nieuwe stiefvader. Ze zijn namelijk al een redelijke tijd gewend aan een bepaalde stijl van opvoeden en aan de bestaande dynamiek binnen een gezin. In de leeftijd van tien tot 14 jaar gaan kinderen door vele ontwikkelingsveranderingen heen. Als er zich in die periode dan ook nog grote veranderingen in de gezinssituatie voordoen, kan dit ervoor zorgen dat tieners zich overweldigd, gespannen of angstig voelen. Ze hebben niet langer het gevoel zelf controle over de situatie te hebben. Inleven in de gevoelens van je kind kan ervoor zorgen dat je beter begrijpt wat ervoor nodig is om de relatie met de stiefvader te herstellen. Moedig je kind aan om te praten over zijn gevoelens en laat hem weten dat zijn mening over het onderwerp wordt gewaardeerd. Sta er bij stil dat de kinderen niet gekozen hebben voor deze nieuwe gezinssituatie. In de discussies met je kind kun je het beste een open houding aannemen en zijn gevoel of mening niet veroordelen.

Wederzijds respect

De stiefvader kan het gevoel krijgen dat hij niet wordt gerespecteerd door je kinderen. Bespreek samen met je partner de huisregels en bedenk of het nu tijd is dat ook de stiefvader er op toe ziet dat de regels nageleefd worden door alle leden van het gezin. Wees samen consistent en strikt, ondermijn elkaars gezag niet. Sta niet toe dat je kinderen opstandig zijn naar de stiefvader, maar zorg ervoor dat je in alle situaties kalm blijft en rust uitstraalt naar de kinderen. Dit zal niet altijd eenvoudig zijn, maar het zal helpen in het vergroten van het wederzijds respect tussen je kinderen en je partner.

Onderstaande aanwijzingen kunnen helpen bij vergroten van wederzijds respect:

 • Stel huisregels op en bedenk consequenties die bij de leeftijd van de kinderen passen.
 • Bespreek de regels met alle gezinsleden.
 • Handhaaf de regels, maar altijd op een rustige manier.
 • Ondermijn elkaars ouderlijk gezag niet.

Wees je ervan bewust dat je partner niet binnen één dag als stiefvader erkent, zal worden door je kinderen, dit proces kost tijd. Ook het verdienen van het respect van je kinderen zal een langdurige inspanning van jullie beiden vragen. Het is belangrijk om consistent, liefdevol en meelevend te zijn. Kinderen kunnen soms erg uitdagend gedrag vertonen en zoeken de grenzen op, reageer hier altijd op een rustige manier op. Als één van jullie zijn kalmte verliest, zal het respect en het vertrouwen van je kinderen afbrokkelen.

Zoek de verbinding

Als je je niet geliefd voelt door je stiefkinderen dan kan dit erg ontmoedigend werken bij het zoeken van de verbinding met hen. Toch is het erg belangrijk om het contact te blijven zoeken. Elke leeftijdsfase vergt een andere aanpak.

Verbinden met jonge kinderen

Neem de tijd om ze te leren kennen, toon interesse in hun favoriete sport of hobby's. Stimuleer, als stiefvader, ook dat de kinderen quality time hebben met alleen hun biologische moeder. Dit kan prima bestaan naast de tijd je als gezin met zijn allen doorbrengt. Jonge kinderen zullen zich sneller aanpassen dan oudere kinderen. Investeer genoeg tijd, wees geduldig en blijf proberen een band met hen op te bouwen.

Verbinden met tieners

Bij tieners is het vooral van belang dat je ze de ruimte geeft en het respecteert wanneer ze hun grenzen aangeven. Voorzie ze niet ongevraagd van advies en laat zien dat je er onvoorwaardelijk voor hen zult zijn, ook als ze kwetsende of brutale opmerkingen maken. In deze leeftijdsfase kunnen kinderen opstandig zijn en soms het bloed onder je nagels vandaan halen. Sta opstandig gedrag echter niet toe, maar reageer altijd op een rustige manier. Als je namelijk snel geïrriteerd reageert op een bepaald onderwerp, dan kunnen ze dit onderwerp makkelijker tegen je gebruiken (het blijven toch pubers). Zorg dat je weet hoe je toch kalm kunt reageren als je van binnen de boosheid voelt groeien.

Je nieuwe vlam en je ex — samen door één deur

Allebei de biologische ouders zullen een belangrijke rol blijven spelen in het aanpassen naar een nieuwe gezinssituatie. Jij hebt dan wel gekozen voor je nieuwe vlam, maar je ex zou zich ongemakkelijk kunnen voelen bij de nieuwste toevoeging aan je gezin. Het kan helpen als de stiefvader:

 • Positief en aardig is richting je ex.
 • Je kinderen vertelt dat hij niet hun biologische vader vervangt.
 • Zich niet negatief uitlaat over de biologische vader.

Herinner de kinderen eraan dat ze zowel liefde kunnen voelen voor beide biologische ouders, als voor hun nieuwe stiefouders. En dat ze niet hoeven te kiezen tussen hun biologische vader of hun stiefvader.

Maak samen nieuwe herinneringen

Soms zal je hoofd er helemaal niet naar staan om samen gezellige gezinsuitjes in te plannen, toch is het belangrijk om met elkaar nieuwe herinneringen te maken. Dit geeft jullie als gezin de kans om onderling een band op te bouwen.

Als je kinderen erg terughoudend zijn kun je ze stimuleren door:

 • Kinderen mee te laten kiezen bij het plannen van het uitje.
 • Kinderen toe te staan hun beste vriendje of vriendinnetje mee te nemen.
 • Ze te laten weten dat je erg uitkijkt om tijd met ze door te brengen en alles wilt horen over hun hobby's.

Eerlijkheid duurt het langst

Kinderen zijn geneigd een betere band op te bouwen met volwassenen die eerlijk en oprecht met hen praten. Eerlijke en oprechte communicatie houdt in dat je ook daadwerkelijk zegt wat je bedoelt, zodat je verbale communicatie in lijn is met je non-verbale lichaamstaal en gezichtsuitdrukking.

Als de communicatie niet direct zo goed mogelijk gaat, leer dan van je ervaringen en pas de volgende keer de manier van communiceren aan. Geef eerlijk toe aan de kinderen dat jij soms ook zoekende bent in de beste manier om bepaalde onderwerpen met hen te bespreken. Durf je kwetsbaar op te stellen in dit soort gesprekken. Erken dat je begrijpt dat het voor hen ook veel moeite en inspanning kan kosten om in jullie band te investeren.

Werken aan de relatie

Het vormen van een gelukkig samengesteld gezin, vergt van alle gezinsleden een grote inzet. Het niet erkent worden door je stiefkinderen is iets wat door veel stiefouders wordt ervaren. De negatieve energie die hierdoor ontstaat binnen het gezin, kan frustrerend en bedroevend voelen. Zorg dat je altijd het potentieel blijft zien van de geweldige band die opgebouwd kan worden tussen stiefvader en je kinderen. Blijf beide consistent, rustig, meelevend en aardig. Doorbreek de negatieve spiraal met positieve energie, dit proces hoort bij de ouders te starten en dan zullen de kinderen uiteindelijk volgen. Raak niet ontmoedigd als dit niet direct gebeurt, op den duur zal jullie geduld worden beloond.