Iedere zwangere vrouw krijgt een echo aangeboden van de verloskundige. Ook al is deze echo niet verplicht, toch kiezen de meeste vrouwen er wel voor. Voordat de echo wordt uitgevoerd, heb je hier een gesprek over met de verloskundige of de gynaecoloog.

Wat wordt er tijdens de 20 weken echo onderzocht?

De echo is een Structureel Echoscopisch Onderzoek, oftewel een SEO. Deze echo wordt tussen week 18 en week 22 van je zwangerschap uitgevoerd. Dit gebeurt op dezelfde manier als de andere echo’s. Tijdens de SEO onderzoekt de echoscopist of je kindje gezond is en geen lichamelijke afwijkingen heeft. Er wordt gecontroleerd hoe je kindje groeit, hoeveel vruchtwater er in de baarmoeder aanwezig is en hoe de organen zich ontwikkelen. De echoscopist of verloskundige bekijkt onder meer de hersenen, nieren, maag, blaas, botten, buikwand, benen, armen, schedel en het hart van je kindje. Afwijkingen die kunnen worden opgespoord zijn een waterhoofd, open ruggetje, hartafwijking, hazenlip (schisis) of afwijkingen aan de ledematen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

NIPT-test

Bepaalde afwijkingen kunnen niet worden opgespoord tijdens de echo. Zo kan een chromosoomafwijking, zoals het Downsyndroom of het Edwards syndroom, niet worden vastgesteld met de SEO. Dit geldt ook voor geestelijke stoornissen. Met behulp van de nipt test kan wel worden aangetoond of een kindje een chromosoomafwijking heeft.

Wanneer krijg je de uitslag van de 20 weken echo?

Meestal weet je de uitslag direct na de echo. Als de echoscopist vermoedt dat een kindje een afwijking heeft dan krijg je een vervolgonderzoek aangeboden. De kosten van dit onderzoek worden vergoed vanuit je basis zorgverzekering.

20 weken echo bij meer risico

Komt er in je familie een erfelijke aandoening voor? Of gebruik je medicijnen die afwijkingen kunnen veroorzaken? Dan heeft je baby een verhoogd risico op een bepaalde afwijking. De verloskundige verwijst je dan door naar het ziekenhuis voor een geavanceerd ultrageluid onderzoek, oftewel een GUO. Dit is een zeer uitgebreid echoscopisch onderzoek waarbij je baby extra goed wordt onderzocht.

Geslachtsbepaling van je kindje

Bij veel mensen staat de cho ook bekend als het moment van de geslachtsbepaling van je kindje. Toch is deze echo alleen bedoeld om de gezondheid van je kindje te onderzoeken. Wel kan de echoscopist dan ook meestal zien of je een jongen of een meisje krijgt. Als je baby in een lastige houding ligt, kan het zijn dat het geslacht niet te zien is. Wanneer het tijdens de echo niet is gelukt om het geslacht van je kindje te bepalen, kun je een pretecho laten maken.

Is de echo betrouwbaar?

Ook al wordt er tijdens de echo nauwkeurig onderzoek gedaan, toch is deze echo niet voor 100 procent betrouwbaar. Het kan dus dat een kindje toch een lichamelijke afwijking heeft. Een kleine afwijking is moelijker op te sporen door de echoscopist. Daarnaast kan de positie van je baby in de baarmoeder het verhinderen om een afwijking te zien. Als dit zo is dan kan de echoscopist een paar dagen later nog een keer proberen om een lichaamsdeel of orgaan te onderzoeken.

Punten om over na te denken

Ben je bijna 20 weken zwanger en denk je erover om de echo te laten maken? Zeg dan niet direct ja als je dit gevraagd wordt. Het is natuurlijk geweldig om je ongeboren kindje te zien, maar het is geen pretecho. De uitslag van de echo kan minder goed uitpakken dan je dacht. Denk dus eerst goed na over de volgende punten voordat je een beslissing maakt:

  • Hoe sta je tegenover een kindje met een lichamelijke afwijking?
  • Breek je de zwangerschap af als blijkt dat je kindje een ernstige afwijking heeft?
  • Hoe ga je om met de onzekerheid als er wordt vermoed dat je kindje een afwijking heeft?

Wil je niet weten of je baby iets mankeert? Dan is het onnodig om de echo te laten uitvoeren.

Wel of geen 20 weken echo?

Aangezien de echo niet verplicht is, kun je er dus vanaf zien. Toch kiezen de meeste zwangere vrouwen er wel voor. Er zijn tal van redenen om de echo wel of niet te laten uitvoeren.

Geruststellend

Als er geen afwijking wordt ontdekt dan werkt dit geruststellend. Je geniet dan nog meer van je zwangerschap.

Verbeterde zorg bij een afwijking

Als blijkt dat je kindje een afwijking heeft, kan de zorg tijdens en na de zwangerschap goed worden voorbereid. Het kan zelfs dat je baby al wordt behandeld in de baarmoeder.

Onrust en stress

Als de echoscopist vermoedt dat een kindje een afwijking heeft, maar dit niet zeker weet, is het nodig om een vervolgonderzoek uit te voeren. De tijd tussen de echo en het vervolgonderzoek zorgt voor veel stress en onrust. Iets dat je tijdens de zwangerschap niet kunt gebruiken.

Onnodige onrust

Het komt geregeld voor dat er tijdens de echo een afwijking wordt gezien en dat na de bevalling blijkt dat een kindje geen afwijking heeft. De echo heeft dan voor onnodige onrust gezorgd.

Niet volledig betrouwbaar

De echo is niet volledig betrouwbaar. Ook al is de uitslag gunstig, toch geeft je dit niet de garantie dat je kindje gezond is.

Mogelijkheid om de zwangerschap af te breken

Bij een ernstige afwijking die, naar jouw mening, niet met het leven te verenigen is, bestaat er de mogelijkheid om je zwangerschap af te breken. Dit kan tot 24 weken zwangerschap.

Wordt de echo vergoed?

Net als de termijn echo is de 20 weken echo opgenomen in het basispakket van iedere Nederlandse zorgverzekering. Je hoeft voor deze echo ook geen eigen risico te betalen. De echo wordt dus vergoedt door je verzekeraar. Dit geldt ook voor het gesprek voorafgaand aan de echo met de gynaecoloog of verloskundige.