Tijdens een echo zal de gynaecoloog een gel aanbrengen op je buik en dan door middel van een transducer, die gebruik maakt van geluidsgolven, je foetus onderzoeken. Een beeld van de foetus zal verschijnen op een scherm, en op basis daarvan zal de gynaecoloog afmetingen nemen vanuit verschillende hoeken en luisteren naar een hartslag. Maak je geen zorgen, dit soort van ‘onderzoek’ is pijnloos en houdt geen enkel risico in, en je baby voor de eerste keer zien maakt dat het een geweldige belevenis is. Als je baarmoeder zich diep in je bekken bevindt, of als je te kampen hebt met overgewicht, dan kan het zijn dat je gynaecoloog een vaginale echo uitvoert. Op die manier kan er een beter beeld van de baby gevormd worden.

Hoe accuraat kan een 12 weken echo de bevallingsdatum voorspellen?

Het is bewezen dat in de eerste 18 à 20 weken van de zwangerschap, een termijnecho de meest accurate tool is om de vermoedelijke bevallingsdatum te bepalen. Deze vindt dan ook meestal plaats rond week 12. Een termijnecho kan echter een foutenmarge hebben van ongeveer anderhalve week, daar moet je wel rekening mee houden. Indien de vermoedelijke bevallingsdatum bepaald door je laatste menstruatieperiode valt binnen de foutenmarge van de termijnecho, dan zal de gynaecoloog deze waarschijnlijk aanhouden (als voorspelling). Als je je laatste menstruatieperiode niet kunt herinneren of je onregelmatige cycli hebt, dan zal men zich gaan baseren op de 12 weken echo.

Als de termijnecho een bevallingsdatum voorspelt die meer dan anderhalve week verwijderd is van de datum bepaald door je laatste menstruatieperiode, hoef je je niet meteen zorgen te maken. Het kan zijn dat de bevruchting eerder plaatsvond dan je dacht (wat sowieso kan gebeuren als je een onregelmatige cyclus hebt). Het is mogelijk dat je arts opnieuw een echo wil doen om zeker te zijn dat je zwangerschap zich ontwikkelt zoals het hoort. Indien wordt vastgesteld dat de foetus gegroeid is zoals dat hoorde in de periode tussen de twee echo’s, dan kan de gynaecoloog de vermoedelijke bevallingsdatum herzien. Zolang de echo een consistente groei van de foetus aantoont en er geen zichtbare problemen zijn, is er geen reden tot paniek wanneer de vermoedelijke bevallingsdatum wijzigt.

Wat kan een termijnecho nog aan informatie opleveren?

De echo kan bepalen of de hartslag van je baby normaal is en dat hij zich normaal ontwikkelt. Je kunt het hoofd, de armen, de handen en de voeten van je baby zien, alsook de buikwand en sommige organen, zoals de maag. De termijnecho is echter niet geschikt voor het opsporen van subtielere anomalieën. Dat zal gebeuren tijdens de volgende routine-echo rond de 20 weken zwangerschap. Je baby zal dan groter zijn en meer in detail kunnen bekeken worden.

Er zijn echter al enkele grotere problemen die kunnen opgemerkt worden tijdens een termijnecho, zoals problemen met de navelstreng, de buikwand of de schedel. Het kan zijn dat er een tweede echo dient uitgevoerd te worden om de bevindingen van de eerste te bevestigen. De termijnecho kan ook aantonen dat je een tweeling, drieling of zelfs meer verwacht. Het is nuttig om reeds in een vroeg stadium te weten of je meer dan één baby verwacht, en tijdens het eerste trimester is het ook gemakkelijker te zien of ze een placenta delen of niet. Wanneer je vroeg genoeg weet dat er meer dan één baby op komst is, geeft dit je meer tijd om de bevalling en andere dingen, zoals het inrichten van de kinderkamer en het kopen van babykleding, voor te bereiden. Ook je persoonlijke zorg zal sneller en beter gepland kunnen worden.

Hoe groot zal mijn baby zijn op 12 weken?

Je baby zal bij de termijnecho gemeten worden van hoofd tot tenen. Deze meting is heel accuraat tijdens het eerste trimester. Hoe groot je baby zal zijn hangt af van het moment waarop de echo plaatsvindt: op 10 weken zal je baby ongeveer drie centimeter groot zijn, op 12 weken vijf centimeter en op 13 weken ongeveer zeven centimeter. Na 13 weken kan je baby zich oprollen en uitstrekken, waardoor het moeilijker wordt om een nauwkeurige meting uit te voeren. Daarom wordt vanaf week 13, of als je baby groter is dan 84 mm, de omtrek van het hoofd de beste manier om je baby te meten.

Echo’s tijdens de latere zwangerschap

Het is niet ongewoon dat elke echo tijdens de zwangerschap een andere bevallingsdatum zal voorspellen. Termijnecho’s hebben echter al bewezen dat ze accurater zijn dan andere echo’s, en daarom worden ze door artsen als referentie gebruikt. Naarmate de zwangerschap vordert, daalt de accuraatheid waarmee een echo de vermoedelijke bevallingsdatum kan bepalen. Tussen week 18 en 28, stijgt de foutenmarge naar ongeveer twee weken. Na 28 weken, kan de voorspelling er drie weken of meer naast zitten. In een later stadium van de zwangerschap zijn echo’s dus waardevoller voor het evalueren van de groei van de baby (vergeleken met eerdere metingen), dan voor het voorspellen van een bevallingsdatum.

Zijn er gevaren verbonden aan een echo?

Echo’s zijn ongevaarlijk voor jou en je baby, als ze uitgevoerd worden door degelijk opgeleide professionals. Een echo kan echter soms tot onnodige zorgen leiden. Er kan een heel klein probleem aan het licht komen, of iets dat vanzelf weer weggaat of verbetert. Maar bij echo’s, net zoals bij andere screenings, kunnen er vals-positieve en vals-negatieve resultaten zijn. Bijvoorbeeld, bij het screenen op het syndroom van Down bestaat er een vals-positief ratio van ongeveer vijf procent. Dat wil zeggen dat van de 20 geteste vrouwen, er één zal zijn aan wie men verkeerdelijk vertelt dat ze een grote kans heeft om een kind ter wereld te brengen met het syndroom van Down. Je beslist zelf of je een echo, al dan niet samen met een andere screening, wenst of niet. Je kunt zelfs van gedacht veranderen op de dag van de echo. Je gynaecoloog zal sowieso je beslissing respecteren.