Als ouder is er één ding echt belangrijk in het leven. Dat is niet je huis. Niet je auto. Niet al je andere materiele middelen. Dat is zelfs niet de relatie die je hebt met je partner. Nee: het allerbelangrijkste voor jou als ouder is het welzijn van je kind. Daarom maken ouders zich ook heel vaak zorgen over hun kind. Dit kunnen kleine zorgen zijn. Bijvoorbeeld als je kind te laat thuiskomt. Of je hebt het vermoeden dat je kind aan de drugs zit. Dat zijn natuurlijke nare situaties, maar deze situaties zijn over het algemeen wel overkomelijk. Iedereen doet namelijk wel eens slechte dingen in zijn jeugd en over het algemeen komt dat allemaal wel goed.

Veel ouders hebben echter nog grotere zorgen. Namelijk hetgeen waar het uiteindelijk allemaal op neerkomt in het leven: de onvermijdelijke dood. Een mens is sterfelijk en dat is geen leuk gegeven. Dit is namelijk een zware last die iedereen met zich meedraagt. Als ouder draag je echter nog een last met je mee. Je bent namelijk niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor je kind. Mensen zonder kinderen hebben verder geen verantwoordelijkheden over hun kroost. Ze kunnen hun materiele goederen verdelen aan de hand van een testament. Maar daar blijft het dan wel bij. Als je als ouder komt te overlijden, is dat echter niet het geval. Want wie draagt er dan zorg voor je kind? Als jij en partner te komen overlijden, dan is het van belang dat je kind goed terecht komt.

Struisvogel-idee

Veel ouders zijn hier natuurlijk liever niet mee bezig. Dat is ook heel erg logisch. Dergelijke beangstigende scenario's zijn niet iets waar je heel vrolijk van wordt. Het kan je humeur flink bederven en misschien word je er wel depressief van. Toch is het belangrijk dat je er toch mee bezig bent. Het kan namelijk ook rust geven en het welzijn van je kind staat natuurlijk altijd op één. Naast het feit dat ouders bang zijn dat hun kind iets overkomt, zijn ze over het algemeen ook heel bang dat ze zelf iets overkomen. Niet specifiek uit eigen belang, maar ook omdat ze bang zijn dat het kind niet goed terecht komt. Die tweede angst kan weggenomen worden door dit alles goed voor te bereiden. Het is een lastige en nare klus, maar als dat eenmaal is vastgelegd, kan het ervoor zorgen dat je juist een stuk vrolijker wordt. Dat gedeelte is dan afgehandeld en dat geeft een zekere rust in het leven. Maar hoe gaat dit proces in zijn werk? In dit artikel zullen de verschillende opties worden besproken die je hebt.

Jullie moeten beide komen te overlijden

Over het algemeen geldt dat als één van de ouders komt te overlijden, de voogdij gewoon wordt overgenomen door de andere ouder. Dit is ook het geval wanneer er sprake is van een scheiding. Hoewel dit soms kan variëren met hoe de situatie precies in elkaar steekt. Soms moet daar een gerechtelijke uitspraak aan te pas komen. Maar dit zijn uitzonderingsgevallen. Als de ouders nog bij elkaar zijn is het over het algemeen zo dat de andere ouder de voogdij overneemt. Maar stel nou dat jullie beiden komen te overlijden, want moet er dan van te voren allemaal geregeld zijn?

Twee voogden aanwijzen middels een testament

In principe kun je twee voogden aanwijzen middels een testament. Welke mensen dat zijn, daar ga jij zelf over. Dit kan natuurlijk van veel verschillende zaken afhankelijk zijn. We zullen op een aantal factoren ingaan die een invloed hebben bij het bepalen van de voogden.

De leeftijd van de voogd

Allereerst is het belangrijk om na te gaan wat de leeftijd van de aangewezen voogd is, bij het overlijden van de ouders. Veel mensen gaan ervan uit dat bijvoorbeeld de grootouders de voogdij op zich kunnen nemen. Het nadeel is dat deze mensen over het algemeen vaak ouder zijn. Ze zijn slecht ter been, of ze zitten misschien al in een bejaardenthuis. En mocht dat niet op de korte termijn gebeuren, dan is het altijd nog zo dat daar in de toekomst een hoge kans op. Soms kan het daarom verstandig zijn de voogdij over te dragen aan personen die nog relatief jong zijn. Het zou natuurlijk erg tragisch zijn als de nieuwe voogden in een korte termijn ook overlijden. Dat heeft een grote impact op het kind.

De relatie voogd en kind

Ook is het natuurlijk van belang om de relatie van je voogd met kind goed vast te stellen. Kent je kind zijn of haar voogd goed? Hoe is de relatie onderling. Het is van belang dat ze goed met elkaar kunnen omgaan. Hier moet altijd rekening mee worden gehouden. In het extreme geval zou je dit zelfs op een subtiele manier met je kind kunnen communiceren. Dit is echter heel lastig, omdat het vaak het voorstellingsvermogen van een kind te buiten gaat. Maar dit is natuurlijk ook afhankelijk van de leeftijd van je kind. Je kunt niet zomaar iemand als voogd aanwijzen. Het is ook van belang dat er bereidverklaring wordt afgelegd. Dit is een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat degene de voogdij in dergelijke gevallen accepteert. Dat is natuurlijk belangrijk, want alleen met een mondelinge verklaring wordt dit een lastig proces.

Voogdij aanwijzen zonder testament

Een testament opmaken kan over het algemeen heel veel gedoe zijn. Je moet er een notaris bij hebben en het kost ook nog eens heel veel geld. Gelukkig bestaat er tegenwoordig ook de mogelijkheid om iemand als voogd aan te wijzen zonder een testament. Dit is echter wel een lastiger proces waar veel problemen bij kunnen ontstaan. Als het namelijk niet in het testament is vastgelegd, is het de rechter die gaat bepalen wat er gaat gebeuren. Dit gaat vaak hand in hand met de families en samen wordt dan bepaald wie het best de voogdij op zich kan nemen. Dit noemen ze een voogdijregeling in onderling overleg. In veel gevallen is dit een goede manier om de voogdij te regelen, maar er kunnen ook enige haken en ogen aanzitten.

Het kan namelijk zijn dat de familie er, gezamenlijk met de rechter, niet uit kan komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er geen geschikte voogden zijn, of wanneer er juist heel veel geschikte voogden zijn. Vaak gaat de kinderbescherming dan ook een rol vervullen en de rechter van advies voorzien. Wil je deze problemen voorkomen? Dan is het verstandig om wel een testament op te nemen. Dan staat het namelijk vast wie de voogdij over de kinderen krijgt.

Niemand wil

Er is ook nog de situatie waarin niemand uiteindelijk de voogdij op zich wil nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij hele kleine families, of bij families waar er heel veel onmin en andere problemen heersen. Dit is vaak een lastige kwestie, want hoe wordt dit nou precies opgelost? Dat is vaak lastig te bepalen. Vaak komt dan een gecertifieerde instelling eraan te pas. De jeugdzorg gaat zich er dan mee bemoeien. Er zijn dan verschillende scenario's mogelijk. Enerzijds kan het namelijk zijn dat de instelling op zoek gaat naar een pleeggezin. Maar mocht het kind al ouder zijn, dan kan het ook zijn dat de instelling gaat helpen om zelfstandig te gaan wonen.

Eindbeschouwing

Het is over het algemeen dus erg complexe materie. En het is logisch dat je er niet te veel over na wilt denken, want dit zijn dramatische gebeurtenissen. Maar ook dramatische gebeurtenissen moeten soms worden opgelost. Vandaar dat hier zoveel regelgeving over is. Over het algemeen is het toch aan te raden om hier mee bezig te zijn. Misschien wil je nog wel geen testament opstellen, dat is logisch. Maar in dit artikel is duidelijk gemaakt wat de opties zijn als je geen testament hebt opgemaakt. Het is dus van belang om hier af en toe mee te praten.

Bijvoorbeeld met vrienden en familie, zeker in nare gevallen. Bij een abrupt levenseinde is het namelijk lastig voor nabestaanden om hier op een goede manier mee om te gaan. Zoals reeds naar voren is gekomen, zit het leven vol risico's en daarom moeten nare onderwerpen ook worden behandeld. Dit geldt dus over voogdij bij overlijden, maar bijvoorbeeld ook met de regeling van een begrafenis.