In de eerste weken na de geboorte krijgt elk kindje een gehoortest. Deze test gebeurt meestal samen met de hielprik. Met de gehoortest sporen medewerkers van het consultatiebureau snel en eenvoudig op of je pasgeboren baby eventuele afwijkingen aan het gehoor heeft. De test is gratis. Zelfs al merk je als ouder dat je kindje duidelijk reageert op geluidssignalen, is de test nodig. Het is immers mogelijk dat je kindje geluiden in een bepaalde toonhoogte niet hoort.

Een goed gehoor is belangrijk voor de taalontwikkeling

In het belang van je baby is het belangrijk eventuele afwijkingen aan het gehoor zo vroeg mogelijk vast te stellen. Kinderen met gehoorproblemen krijgen bijvoorbeeld al snel te maken met een achterstand qua taalontwikkeling. En taal is dan weer heel belangrijk tijdens sociale interacties en voor de algemene ontwikkeling. Als tijdens de gehoortest na de geboorte blijkt dat je kind een beperking aan het gehoor heeft, kunnen specialisten snel beginnen met een gepaste behandeling.

De test gebeurt met speciale technologische apparatuur

Voor deze test hoef je zelf geen afspraak te maken. Een medewerker van je consultatiebureau contacteert je en zal de gehoortest aanbieden. Het consultatiebureau heeft hiervoor een speciaal apparaat en meetapparatuur. Deze medewerker komt gewoon bij je thuis. Dit is natuurlijk niet mogelijk als je kindje nog in het ziekenhuis verblijft, bijvoorbeeld in de intensieve zorgen voor pasgeborenen. In dit geval doet men een gehoortest in het ziekenhuis. Dit is dan bovendien ook een andere test, de zogenaamde ALGO-gehoortest.

Hoe gaat de gehoortest nu in zijn werk?

De eerste stap van de gehoortest is dat de baby een dopje in zijn oor krijgt, waardoor een geluidje rechtstreeks in het oor gezonden wordt. Als het oortje hierop eigen geluidssignalen terugstuurt, dan functioneert het oor goed. Het oortje registreert deze geluidjes dan immers correct. Soms denken ouders dat een kind door een gelaatsuitdrukking reageert op het geluidssignaal, maar dat is niet zo. Beide oortjes krijgen een test met het dopje, want een kindje kan aan enkel aan één oor een bepaalde gehoorstoornis hebben.

Deze gehoortest is zeker niet pijnlijk voor je kind. Zelfs als je kindje slaapt kunnen de medewerkers van het consultatiebureau testen of het gehoor goed is. Een test terwijl het kind slaapt is in principe zelfs goed omdat het dan stil is in de ruimte en je kind rustig is.

In 95% van de testen is het geluid goed

In zowat 95% van de uitgevoerde testen is het gehoor van een kind voldoende. In dit geval is geen verder onderzoek nodig. Je baby hoort geluiden in alle toonaarden prima, waardoor het ook op een gepaste manier kan leren reageren op situaties. Dit is een noodzakelijke voorwaarde ook om vlot te leren praten. Is het resultaat van de test onvoldoende, dan is een herhaling van de test nodig. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je kindje toevallig niet zo goed hoorde, bijvoorbeeld door een verkoudheid.

Geluidsgolven in de hersenen meten

Als deze tweede test ook een onvoldoende aangeeft, dan volgt een derde test met een gespecialiseerd apparaatje. Dit apparaatje zendt ook via een dopje geluidsgolven in het oor. Het verschil met het toestel voor de eerste tests is dat dit toestel meet of de geluidsgolven de hersenen goed bereiken. Deze test gebruikt men ook al direct voor kinderen die op intensieve zorgen verblijven, of kinderen die bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking hebben gehad. We bespreken deze test verder in het artikel.

Behandeling in een gespecialiseerd audiologisch centrum

Is het resultaat van deze test ook onvoldoende, dan volgt een doorverwijzing naar een gespecialiseerd audiologisch centrum. Aan de hand van allerlei testen bepaalt men in dit centrum de aard van de problemen. Tijdens deze reeks testen krijg je als ouder ook informatie over mogelijke behandelingen.

Het doel van de gehoortest is dus bepalen of er sprake is van gehoorverlies bij je kind. Dankzij de gehoortest vroeg na de geboorte kunnen specialisten ook al een inzicht krijgen in de ernst van het gehoorverlies. Audiologen kunnen ook al zoeken naar de oorzaak van het gehoorverlies en kunnen in overleg met de artsen bepalen of er een behandeling of therapie opgestart moet worden.

Een aparte gehoortest voor kinderen die op intensieve zorgen verblijven

De gehoortest waarover we het tot nu toe hadden, is voorbehouden voor kinderen die na een normale zwangerschap van negen maanden zijn geboren. Bij gezonde, pasgeboren baby's is gehoorverlies eerder zeldzaam. Bij premature baby's komt er veel vaker gehoorverlies voor. Elk kindje dat langer dan 24 uur in de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) is opgenomen, krijgt een neonatale gehoorscreening. Dit gebeurt met een toestel dat geluidsgolven in het oor van je kindje brengt en registreert of de hersenen al dan niet reageren op deze geluiden. Dit is dus een test van de gehoorzenuw, die ook wel ALGO-gehoortest genoemd wordt.

Hoe gaat deze ALGO-gehoortest in zijn werk?

Op beide oren van het kind brengt iemand van de neonatale afdeling gehoorkapjes aan. Daaruit weerklinken klikkende geluidjes aan een hoog tempo, wel zeventig keer per seconde. Op het hoofd, in de nek en op de schouder van het kindje zijn bovendien elektrodes aangebracht. Deze elektroden zijn met een kabel verbonden met meetapparatuur. Deze apparatuur registreert de reactie op de geluiden tot in de hersenen van het kind. Zo meet dit toestel of de geluiden de volledige, natuurlijke weg afleggen van het gehoor tot in de hersenen, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor een goed gehoor.

Deze test kan tot twee resultaten leiden. De uitslag “PASS” betekent dat het kindje een normaal gehoor heeft. De uitslag “REFER” betekent dat er een afwijking is geregistreerd en dat er een tweede test moet volgen. Dit betekent niet noodzakelijk dat je kind al direct een gehoorstoornis heeft. Je kind kan bijvoorbeeld te jong geweest zijn voor de test, of kan een verstopping van water in de gehoorbuis gehad hebben op het moment van de test. Pas na een tweede test met als uitslag “REFER” volgt een verwijzing naar een audiologisch centrum voor verder onderzoek. De neonatale ALGO-gehoorscreening is net zoals de gewone gehoortest niet pijnlijk of hinderlijk voor je kind.

Goed gehoor is de sleutel tot een goede taalontwikkeling

Een goed gehoor is heel belangrijk voor je kind. Al direct na de geboorte ontwikkelen de hersenen van je baby zich razendsnel door geluiden te registreren. Ook om te leren praten is een goed gehoor heel belangrijk. Praten leert een kind immers door geluidjes van de ouders na te bootsen. De algemene verstandelijke ontwikkeling van een kind gebeurt door een voortdurende wisselwerking van luisteren en praten, waarbij een goed gehoor dus belangrijk is. Gelukkig kan men met de gehoortest een eventuele afwijking in het gehoor snel opsporen. Daardoor ben je als ouder zeker dat je kind vanaf dan goed gevolgd wordt en kunnen ouders hier rekening mee houden.