Het komt tegenwoordig iets minder voor dan vroeger, maar alsnog worden er best veel baby's gedoopt. Dit terwijl iedereen natuurlijk weet dat de kerken de laatste jaren steeds meer aan het leeglopen zijn. Dit is een ontwikkeling die veel mensen aan het hart gaat. Maar niet alleen ouders van kinderen die elke week trouw naar de kerk gaan, kiezen ervoor om hun kind te dopen. Ook in andere gevallen komt dit natuurlijk voor, al is het natuurlijk wel een christelijke traditie waar we het over hebben. In dit artikel gaan we verder in op het dopen van je baby. Allereerst zullen we gaan behandelen wat de reden voor veel mensen is om hun kind te dopen.

Uit eigen religieuze overweging

Een belangrijke reden is dat je als ouder een bepaald denkbeeld over het leven hebt. Dit kan dus een christelijk denkbeeld zijn, aangezien wij in Nederland al eeuwen een christelijke traditie kennen. En daar hoort dan natuurlijk het dopen van je baby dan ook bij. Maar je denkt misschien dat religieuze overwegingen de enige reden is waarom ouders hun kinderen dopen, maar dat is niet altijd het geval.

Langdurige traditie

Het bestaat bijvoorbeeld ook dat je niet ingeschreven staat bij een specifieke kerk. Dat je zelfs niet eens naar de kerk toegaat of je geloof niet praktiseert, maar dat je dan alsnog je baby doopt. Dit klinkt natuurlijk verwarrend, maar dit heeft allemaal met tradities te maken. Sommige gezinnen hechten nu eenmaal grote waarde aan tradities en dat kan erin resulteren dat je ook kinderen gaat dopen, terwijl je officieel niet eens meer gelovig bent.

Geeft een veilig gevoel

Het kan ook zijn dat het dopen van je baby een veilig gevoel geeft. Het kan er namelijk in resulteren dat je in de toekomst zeker weet dat je kind dan meer beschermd wordt. Misschien ben je bijvoorbeeld wel een beetje bijgelovig. Bovendien kan het zijn dat je kind achteraf ook graag gedoopt had willen worden, maar dat je dat als ouders niet hebt gedaan. En dat je dan achteraf verwijten krijgt van je kroost. In die gevallen kun je er ook voor de zekerheid voor kiezen om je kind te dopen. Natuurlijk zou je kind zich als volwassene ook nog kunnen dopen, maar dat werkt toch wat moeizamer doorgaans.

Doopnamen

Nu we het hebben gehad om de redenen om je baby te dopen, is het ook leuk om dieper in te gaan op een ander aspect: namelijk de doopnamen van je kind. Wat we namelijk nog niet hebben benoemd in dit artikel is het volgende: er liggen enkele verschillen tussen je kind katholiek te laten dopen en protestants. En een groot verschil daartussen ligt in de doopnamen. Binnen de protestante kerk is het doorgaans zo dat je kind twee doopnamen krijgt. Bij de katholieke kerk zijn dit er echter drie in de regel. Maar wat voor namen worden hier vaak voor gebruikt?

Namen die de ouders mooi vinden

Natuurlijk heb je de vrije keuze als het gaat om het kiezen van de doopnamen van je kind. Tegenwoordig is het dus ook zo dat ouders vaak zelf namen gaan bedenken, terwijl dit vroeger niet zo snel voorkwam. Toen was het namelijk wat traditioneler, maar we leven in een samenleving die zich steeds sneller aan het veranderen is. Er zijn bijvoorbeeld wel typische hedendaagse doopnamen.

Namen die vaker in familie voorkomen

Een traditioneel concept als het gaat om de doping, is om namen te gebruiken die vaker in de familie voorkomen. Hier heb je ongetwijfeld wel eens iets van vernomen. Dit wordt ook wel vernoeming genoemd. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat iemand zijn kind wordt vernoemd naar de grootouders, of overgrootouders. Dit heeft natuurlijk meerdere voordelen. Een voordeel daarvan is dat je dan niet zelf een naam hoeft te verzinnen. Bovendien is het een leuke manier om respect te tonen, want je eert daar dan natuurlijk iemand mee en dat is een mooie traditie.

Vernoemen naar heiligen

In de katholieke traditie is het ook gebruikelijk om namen te geven aan kinderen die refereren aan heiligen. Dit gebeurt dan ook redelijk vaak in de katholieke traditie, maar in de protestante traditie komt dat wat minder vaak voor. Het heeft dus met verschillende factoren te maken.

Conclusie

In dit artikel heb je hopelijk meer geleerd over de doopnamen. Natuurlijk valt er nog veel meer over te schrijven, maar daar is nu helaas geen ruimte voor. We hebben de belangrijkste kernwaarden eruit gehaald en proberen wat originele informatie te geven.