Kinderen die twee talen spreken was ooit iets bijzonders, maar tegenwoordig zie je het al vaker. Veel kinderen worden tweetalig opgevoed. Dat houdt in dat ze van jongs af aan twee verschillende talen leren. Iedereen die zich op een normale manier ontwikkelt kan dit als kind. Het beheersen van een tweede taal bevorderd de taalvaardigheid van de eerste taal. Genoeg reden dus om hier alles van te willen weten.

Wil je nu alles weten over het tweetalig opvoeden, dan is het allereerst goed om te weten hoe taal zich ontwikkelt. Daarnaast wil je weten op welke manier een tweede taal verworven wordt. Wat zijn de voor- en nadelen van tweetalig opvoeden en als laatste krijg je een aantal opvoedtips die je hierbij goed kunt gebruiken.

Taalontwikkeling

Iedereen begrijpt dat ontwikkeling niet bij iedereen precies hetzelfde verloopt. Zo is dat ook als het gaat over de taalontwikkeling van jouw kind. Daarnaast is het goed te onthouden dat taalontwikkeling nooit helemaal stopt. Toch kun je, op het gebied van taalontwikkeling een viertal fases benoemen die we allemaal doormaken wanneer je een taal leert namelijk;

  • De prelinguale periode.
  • De vroeglinguale fase.
  • De differentiatie fase.
  • De voltooiing fase.

De prelinguale periode.

In deze fase wordt nog niet echt gesproken, maar is heel belangrijk in de ontwikkeling. Een baby communiceert zeker, maar doet dat in deze periode door bijvoorbeeld te huilen of brabbelen. Vocaliseren staat centraal, daarbij gaat het vooral om geluid maken of produceren zonder dat dit lijkt op de taal die de ouders spreken.

De vroeglinguale fase.

Deze fase begint bij kinderen van ongeveer een jaar oud. Het spreken en luisteren staan centraal. De eerste woordjes worden gesproken en kinderen leren luisteren en imiteren vooral wat ze om hen heen horen. Kinderen gaan in deze fase ook dingen benoemen, dit is een belangrijk punt om door te ontwikkelen naar de volgende fase van taalontwikkeling.

De differentiatie fase.

Het onder de knie krijgen van alle regels binnen een taal speelt een grote rol in deze fase. Het spontaan vervoegen van werkwoorden valt hier bijvoorbeeld onder. Fouten worden voorzichtig verbetert waardoor kinderen voorbereid worden op de laatste fase.

De voltooiings fase.

Kinderen van ongeveer vijf tot negen jaar belanden in de voltooiing fase van de taalontwikkeling. Dit is ook de fase dat de basisschool om de hoek komt kijken. Het verder ontwikkelen van de grammaticale kennis gebeurt in deze fase. Met de leerzame app Duolingo kun je dit spelenderwijs leren.

Een tweede taal verwerven

Het aanleren van een tweede taal kan op verschillende manieren. Je kan twee talen tegelijk leren wat simultaan genoemd wordt. Daarnaast kan dit successief, wat inhoud dat eerst een taal geleerd wordt en dan een tweede taal volgt. Op welke manier je de tweede taal verwerft kan op de volgende manieren;

  • Gestuurde tweedetaalverwerving.
  • Ongestuurde tweedetaalverwerving.
  • Vreemde- of tweedetaalonderwijs.

Gestuurde tweedetaalverwerving

Wanneer je als ouder de keuze maakt om je kind van jongs af aan tweetalig op te voeden dan spreek je van gestuurde tweedetaalverwerving. Dit is dus een bewust gemaakte keuze van de ouder. Dit kan zijn omdat een van de ouders een andere moedertaal heeft en deze wil meegeven.

Ongestuurde tweedetaalverwerving

Gaat het verwerven van een tweede taal vanzelf, omdat er bijvoorbeeld in de omgeving van het kind veel in gesproken wordt dan is er sprake van ongestuurde verwerving. Ook het aanleren van bijvoorbeeld dialecten gaat vaak op deze manier.

Vreemde- of tweedetaalonderwijs

Bij deze manieren van tweedetaalverwerving speelt het onderwijs een grote rol. De tweede taal wordt namelijk onderwezen op bijvoorbeeld een school. Het verschil zit in dat vreemdetaalonderwijs gegeven wordt in de moedertaal en bij de ander wordt de te leren taal als Onderwijstaal gebruikt.

Wanneer het specifiek gaat om het tweetalig opvoeden zijn er twee systemen die goed lijken te werken.

OPOL

Het OPOL systeem staat voor one parent one language. Dat betekent dat elke ouder alleen zijn eigen moedertaal spreekt met het kind. Het is wel belangrijk hier heel consequent in te zijn om het verschil tussen de twee talen zo overzichtelijk mogelijk te houden. De tweede taal wordt simultaan verworven.

ML@H

Het ML@H systeem staat voor minority language at home. Dat wil zeggen dat een kind zijn tweede taal op school leert. Een goed voorbeeld hiervoor zijn autochtone gezinnen waarbij de moedertaal afwijkt van de taal die op school gesproken wordt. De tweede taal wordt successief verworven.

De voor- en nadelen van tweetalig opvoeden

Wanneer je alles wilt weten over tweetalig opvoeden dan is het goed te weten wat de voor- en nadelen zijn. Over de nadelen kan het kort blijven, die zijn er namelijk niet. Wel moet je er dan vanuit gaan dat het tweetalig opvoeden op de juiste manier gebeurt.

Voordelen

Allereerst wordt de cognitieve ontwikkeling positief beïnvloed. Dat komt omdat je, wanneer je tweetalig bent opgevoed, vaker moet schakelen in de hersenen tussen de talen Dit heeft een bevorderende werking op het denken en het verwerken van informatie.

Ook op sociaal-emotioneel vlak kan het tweetalig opvoeden een positieve invloed hebben. Het kan namelijk het verschil maken tussen wel of niet kunnen communiceren met bijvoorbeeld familie in het buitenland. Tweetaligheid kan daarom veel invloed hebben op de relatie en dus de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Naast bovengenoemde voordelen is er nog een derde voordeel die veel verschil kan maken. Wanneer je tweetalig bent opgevoed verhoog je namelijk je carrièrekansen. Er wordt veel waarde gehecht aan werknemers die naast hun moedertaal ook nog een andere taal kunnen spreken.

Tips bij tweetalig opvoeden

Voor alle ouders die denken over een tweetalige opvoeding, maar nog niet zo goed weten hoe en waar te beginnen zijn er vijf tips. Gebruik de opvoedtips om het gelijk goed aan te pakken.

Jong beginnen

Wanneer je kiest voor een tweetalige opvoeding begin hier dan zo vroeg mogelijk mee. Jonge kinderen staan erom bekend gevoeliger te zijn voor taal en taalverwerving. Vanaf ongeveer het zevende jaar neemt die gevoeligheid af, al wil dat niet zeggen dat het daarna geen zin meer heeft.

Het aanbod is fundamenteel

Het taalaanbod is fundamenteel en stimuleert taalontwikkeling. Dat betekent dat het essentieel is om bijvoorbeeld veel voor te lezen, liedjes te zingen en samen tv-programma’s te kijken. Om goed tweetalig op te voeden zul je jouw kind veel taalaanbod moeten bieden.

Gelijk aanbod.

Bij het tweetalig opvoeden is het belangrijk dat beide talen ongeveer evenveel aan bod komen. Als een van de ouders bijvoorbeeld drie of vier dagen per week van huis is, is het onmogelijk een gelijk taalaanbod te bieden. Het taalaanbod moet ook van beide kanten door de ouder vloeiend gesproken worden.

Veel communiceren

De taalvaardigheid wordt gestimuleerd wanneer er veel in die taal gesproken wordt. Veel bezoeken, bellen of Skypen met familie in het buitenland helpt hierbij enorm.

Spelenderwijs

Wanneer je kinderen een taal wil leren doe je dat in het begin altijd spelenderwijs door bijvoorbeeld taalspelletjes. Wanneer kinderen wat ouder worden zullen ze in hun moedertaal zich verder ontwikkelen. Bij het tweetalig opvoeden zul je voor thuis iets anders moeten verzinnen dan de ‘lessen’ op school. En dan grijp je terug op spelenderwijs leren.

Tweetalig opvoeden zou een verrijking zijn voor elk kind, maar zoals eerder te lezen was zitten hier echt wel haken en ogen aan wil je het écht goed doen. Een goede voorbereiding en consequentie blijken succes te hebben, samen met een enorm aanbod. Een mooie extra competentie die je jouw kind mee kunt geven.