De meeste ouders hebben direct de wens om hun kinderen te beschermen, maar dit kan leiden tot psychologische problemen bij kinderen. Het is normaal dat een vader voor de behoeften van zijn kinderen zorgt: als er een onverklaarbare uitbarsting optreedt, gaan we naar de dokter. Als de koorts stijgt, gaan we naar de dokter. Als een bot er gewond uitziet, gaan we naar de dokter. Zichtbare wonden zijn relatief gemakkelijk te herkennen. Het is anders wanneer een kind problemen begint te krijgen op school of met vriendjes en vriendinnetjes, of wanneer ze niet meewerken en onverklaarbare woede-uitbarstingen hebben. Zulke gebeurtenissen laten ouders vaak in de war en onzeker over wat ze moeten doen.

Hoe kunnen we aandoeningen bij kinderen identificeren?

Het is meestal aan volwassenen om te bepalen of het kind geestelijke gezondheidsproblemen heeft. Helaas kennen veel volwassenen de tekenen en symptomen van psychische stoornissen bij kinderen niet. Zelfs als je een aantal van hen kent, kan het moeilijk zijn om tekenen van een probleem te onderscheiden van normaal kindergedrag. U kunt stellen dat elk kind op een bepaald moment een aantal van deze tekenen vertoont. En kinderen missen vaak de woordenschat of de ontwikkelingsvaardigheden om hun zorgen uit te leggen. Bezorgdheid over het stigma dat gepaard gaat met een psychische aandoening, het gebruik van bepaalde medicijnen en de logistieke kosten of uitdagingen van de behandeling kunnen ouders er ook van weerhouden om zorg te zoeken voor een kind met een vermoedelijke gedragsstoornis.

Welke geestelijke gezondheidsproblemen hebben kinderen?

Kinderen kunnen dezelfde geestelijke gezondheidstoestand ontwikkelen als volwassenen, maar geven er soms een andere uitdrukking aan. Depressieve kinderen tonen bijvoorbeeld vaak meer geïrriteerdheid dan depressieve volwassenen, die meestal verdrietig zijn. Kinderen kunnen een scala aan psychische aandoeningen ervaren, waaronder:

Angstststoornissen

Kinderen met angststoornissen zoals de obsessieve compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis, sociale fobie en gegeneraliseerde angststoornis ervaren angst als een hardnekkig probleem dat hun dagelijkse activiteiten belemmert.

Sommige zorgen zijn een normaal onderdeel van de ervaring van elk kind en veranderen vaak van de ene ontwikkelingsfase naar de andere. Wanneer bezorgdheid of stress echter het normale functioneren van een kind belemmert, moet een angststoornis worden overwogen.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Deze aandoening omvat meestal symptomen van aandachtsspanne, hyperactiviteit en impulsief gedrag. Sommige kinderen met ADHD hebben symptomen in al deze categorieën, terwijl andere kinderen slechts in één van deze categorieën symptomen kunnen hebben.

Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis is een ernstige ontwikkelingsstoornis die optreedt in de vroege kinderjaren, meestal voor de leeftijd van drie jaar. Hoewel de symptomen en de ernst ervan variëren, beïnvloedt ASS altijd het vermogen van een kind om te communiceren en te communiceren met andere mensen.

Eetstoornissen

Eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en periodieke eetstoornissen zijn ernstige, zelfs fatale aandoeningen. Kinderen kunnen zich zo druk maken over voedsel en gewicht dat ze zich alleen hierop richten en uiteindelijk andere essentiële factoren voor het leven verwaarlozen.

Stemmingsstoornissen

Stemmingsstoornissen, zoals depressie en bipolaire stoornis, kunnen leiden tot aanhoudende gevoelens van verdriet of extreme stemmingswisselingen die veel ernstiger zijn dan de stemmingswisselingen die gebruikelijk zijn bij mensen.

Schizofrenie

Deze chronische geestesziekte zorgt ervoor dat het kind het contact met de werkelijkheid verliest (psychose). Schizofrenie komt vaker voor in de late adolescentie, tot de leeftijd van 20 jaar.

Symptomen van psychologische problemen bij kinderen

Er zijn enkele waarschuwingssignalen die kunnen wijzen op een probleem dat de aandacht van een expert vereist. Onder hen kunnen we citeren:

 • Het kind heeft meer moeite op school – Het kind slaat of intimideert andere kinderen
 • Het kind probeert zichzelf te kwetsen
 • Het kind vermijdt vrienden en familie
 • Het kind maakt regelmatig stemmingswisselingen mee
 • Het kind ervaart intense emoties, zoals woede-uitbarstingen of extreme angst
 • Het kind is zonder energie of motivatie
 • Het kind heeft moeite zich te concentreren
 • Het kind heeft moeite met slapen of heeft veel nachtmerries
 • Het kind heeft veel klachten van pijn of lichamelijk ongemak
 • Het kind verwaarloost het uiterlijk
 • Het kind is geobsedeerd door zijn gewicht, vorm of uiterlijk
 • Het kind eet aanzienlijk meer of minder dan normaal.

Als uw kind een of meer van deze symptomen heeft, is het belangrijk om vast te stellen wat de triggering factor is. Op deze manier kunt u uw zorgen uiten en de reis beginnen met het vinden van de hulp die uw kind nodig kan hebben.

Navigeren door de storm

Als u en uw kind in de emotionele achtbaan van een geestelijke gezondheidsuitdaging terechtkomen, zult u hulp en hoop nodig hebben. Je moet voor jezelf zorgen en sterk blijven voor je kind. Vrienden maken met andere mensen die voor vergelijkbare uitdagingen staan is een goede houding, zodat je je niet geïsoleerd en alleen voelt. Als u zich zorgen maakt over de geestelijke gezondheid van uw kind, is de eerste stap het raadplegen van een psycholoog. Beschrijf het gedrag dat jou aangaat. Overweeg om met de leerkracht van uw kind, goede vrienden of geliefden te praten, en ook met andere professionals in de gezondheidszorg om te zien of ze veranderingen in het gedrag hebben opgemerkt.

Hoe stellen gezondheidsprofessionals een diagnose van geestesziekten bij kinderen?

Geestelijke aandoeningen bij kinderen worden gediagnosticeerd en behandeld op basis van tekenen en symptomen en de manier waarop de aandoening het dagelijks leven van een kind beïnvloedt. Er zijn geen eenvoudige tests om te bepalen of er iets mis is. Om een diagnose te stellen kan de arts van uw kind aanbevelen dat uw kind wordt geëvalueerd door een specialist zoals een psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegkundige, psychologische hulpverlener of gedragstherapeut.

De arts van uw kind zal samen met uw kind bepalen of hij of zij een geestelijk gezondheidsprobleem heeft. Hij gaat ook op zoek naar andere mogelijke oorzaken van het gedrag van uw kind, zoals een voorgeschiedenis van medische aandoeningen of een trauma. Hij kan u vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind, hoe lang uw kind zich op deze manier gedraagt, de perceptie van het probleem door leraren of verzorgers, en een eventuele familiegeschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen. Het diagnosticeren van psychische aandoeningen bij kinderen kan moeilijk zijn omdat jonge kinderen vaak moeite hebben met het uiten van hun gevoelens en de normale ontwikkeling varieert van kind tot kind. Ondanks deze uitdagingen is een goede diagnose een essentieel onderdeel van de begeleiding van de behandeling.