Kinderen vertonen een gedragsattitude die vanaf een hele jonge leeftijd begint. Je kan het onderverdelen in twee categorieën: introvert of extravert. Een extravert iemand is een persoon die energie krijgt wanneer jij of zij bij andere mensen is. Dit in tegenstelling met een introvert kind. In deze blog 'Zes signalen wijzen dat je kind introvert is' lees je hoe je die karaktertrekken bij je kind herkent.

1. Een introvert kind reageert meestal met één woord

Introverte kinderen zijn nauwelijks verontwaardigd op de manier waarop je dat van iemand zou verwachten. Extraverte mensen hebben over het algemeen geen probleem om zich op een spontane manier bloot te geven, maar introverte mensen tonen zich een tikkeltje anders. Wanneer introverte kids woest worden, hebben ze de neiging om zich helemaal van de buitenwereld af te sluiten. Ze zeggen meestal nauwelijks iets en hun zinsbouw bestaat uit één woord. Fijn, ja en nee. Meer komt er vaak niet uit hun mondhoeken. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat ze zo weinig mogelijk een sociale tegemoetkoming leveren, omdat ze het gesprek zo vlug mogelijk willen afsluiten. Met één woord antwoorden staat synoniem met 'opkrassen'. Dit woedesignaal is soms moeilijk te vatten, omdat een introvert kind nauwelijks zichtbare emoties toont naar anderen toe. Soms komt het over alsof ze je voor de gek willen houden.

2. Een introvert geeft zelden een oproep terug

Als ze gestrest zijn, willen introverte kinderen vooral op zichzelf zijn en leven op hun eigen eiland. Wanneer een introverte persoon zich door iemand aangevallen voelt, kruipt hij bij wijze van spreken in een schelp. Ze geven langs deze weg aan dat ze helemaal niet met hun gesprekspartner willen omgaan. Hun stille reactie is een ingetogen protest dat die betrokken persoon hun ergert. Hun oplossing is om die 'gesprekspartner' volledig te mijden.

3. Een introvert doet er alles aan alsof alles in orde is

Een belangrijke vingerwijzing bij een pisnijdige introvert is dat hij doet alsof alles naar wens is. Het is hun eigengereide manier om een escalatie van de situatie te vermijden. Naast het antwoorden met één woord, willen ze oeverloze heetgebakerde discussies ontwijken. Hun oplossing is vaak driedelig. Eén: ze zetten een brede glimlach op die volledig nep is; twee: zo weinig mogelijk een communicatie aangaan en drie: zo snel mogelijk als kan het hazenpad kiezen. In de psychologie wordt dit fenomeen ook wel passief agressief gedrag genoemd. Introverte personen houden een spiegel voor ogen dat het eindigen van sociaal contact, de beste oplossing is via deze manier.

4. Introverte kinderen weigeren hulp van mensen die ze niet kennen

Introverte kinderen aanvaarden de hulp van mensen uit hun naaste omgeving die ze goed kennen en vertrouwen. Als een introvert iemand je hulp niet in dank afneemt, weet je meteen dat jij als persoon aan de slechte kant van hun staat. Introverte kinderen hebben wel de neiging om alle hulp te negeren van personen die het goed met hun menen. Ook al zou het goed zijn indien ze hulp van buitenaf krijgen, weigeren ze halsstarrig het gebaar.

5. Onverschilligheid en apathie aan de dag leggen

Onverschilligheid en apathie aan de dag leggen blijft een kenmerk van een introvert die pissig is om één of andere beweegreden. Apathie is één van de hoofdredenen waarom ze zich volledig afsluiten. Bemoedigende woorden toespreken helpt daar niets aan. Dingen waar ze eerder geestdriftig over waren, lijken plots niet belangrijk meer. Een signaal dat introverte kinderen specifiek op jou boos zijn, is als ze zich boos gedragen ten opzichte van jou en niet naar anderen toe. Eigenlijk willen ze op hun eigen 'verbale manier' laten merken: 'Ik ben het niet met je eens'. Zij komen echter niet naar buiten hiermee omwille van de afkeer om hun gevoelens te uiten.

introvert-kind-samen-met-huisdier

6. De huisdieren worden soms beter behandeld dan jij als ouder

Sommige introverte kinderen lijken vaak beter te kunnen omgaan met huisdieren dan met volwassen mensen. Huisdieren verwachten immers niet dat je iets tegen hen zegt of een conversatie aangaat. Om die reden kunnen introverte kinderen beter opschieten met viervoeters. Zo kunnen ze bijvoorbeeld oogcontact met je volledig willen omzeilen en doen alsof ze meer belangstelling tonen voor een hond of kat dan voor een persoon. Meestal beginnen ze dan heel vervelend te knikken wat je zegt tegen hen.