Wanneer je kind de leeftijd van vier jaar nadert verandert je oogappel van peuter naar kleuter. Meteen wordt de tijd rijp geacht om je kind naar school te laten gaan. Kinderen worden nu éénmaal groot en maken zich op voor de eerste memorabele schooldag. Het is iets wat bij iedereen in het geheugen staat gegrift voor heel je leven. In deze blog 'De eerste schooldag is altijd een spannend moment' een handleiding hoe je je kind voorbereidt op deze speciale dag die altijd bij zal blijven.

De eerste schooldag ziet er anders uit dan vroeger

Het zal even wennen worden tijdens de eerste schooldag voor je kind. In de nieuwe dagstructuur is het nu gebruikelijk dat het merendeel van de kleuterklasjes de dag in de kring beginnen. Concreet wil dit zeggen dat ze praten en zingen wat de dreumesen bezighoudt zoals seizoensgebonden activiteiten of jaarevenementen. Het andere grote deel van de dag zijn de kleuters klassikaal aan het leren in verschillende kleine groepen. Je kind, afhankelijk van het soort onderwijstype, ontvangt werkbladen of taken met oefeningen, krijgt puzzels om op te lossen of mag uitgebreid spelen met poppen. Tijdens de voorziene tussenpauzen kunnen de kindjes wat drinken en eten.

Het buitenspel als voornaam onderdeel van de dag

Het is niet de bedoeling dat de kinderen de hele tijd binnen blijven zitten. Het georganiseerd buitenspel wordt door de school aanzien als een heel belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten. En dat geldt ook voor de eerste schooldag. Tenminste als de weersomstandigheden het toelaten. In de namiddag staan activiteiten op creatief gebied op het programma zoals knutselen, dansen of muziek.

Maar hoe ga je nu de eerste schooldag voorbereiden als ouder?

Vertel ruim op voorhand aan je kind – vóór dat de eerste schooldag nadert – wat je kind te verwachten heeft bij het zetten van de eerste voetstappen op school. Leg voldoende uit wat er allemaal op de school te beleven valt, maar dan wel op een ludieke manier. Boezem vooral geen angst in en stel je open om vragen te beantwoorden die je kind heeft. Het kan geen kwaad om even al eens samen naar de school te gaan en het schoolgebouw te gaan bezichtigen. Gewennen is in deze fase heel belangrijk. De betrokkenheid die je hierdoor aangeeft, is voor je kleuter heel belangrijk. Betrek je kind ook de hele tijd met de schoolvoorbereidingen die op til staan. Denk maar aan het uitzoeken van een rugzak voor de school. Hij zal apetrots zijn als hij of zij zelf de rugzak mag uitkiezen om naar school te gaan. Pak de andere benodigdheden voor de eerste schooldag met onderling overleg samen en leg ze op de vooravond van de eerste schooldag al gereed om mee te nemen.

Maak gebruik van de wendagen

Tegenwoordig worden in elke school zogenaamde 'wendagen' gehouden vóór dat de eerste schooldag plaatsvindt. Zoals het woord het zelf zegt, mag je kindje een paar keer van tevoren de sfeer vrijblijvend in de school komen opsnuiven. Wettelijk gezien mag dit vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden. De wenperiode is vastgesteld op maximum vijf dagen. De regels over deze gewenningsperiode verschillen van school tot school. Vergeet de interne regeling hierover niet op te vragen.

De nieuwe ervaring van een kleuterklas

Voor je kleine oogappel is de stap naar de kleuterklas enorm groot: een nieuwe meester of juf, vriendjes en vriendinnetjes die je nog nooit eerder hebt ontmoet, fonkelnieuwe activiteiten en een dagindeling die je bij je thuis of in de kinderopvang nooit eerder gewoon was. Geef toe: als kind komt dit heel heftig binnen. Ineens wordt je kleintje gedropt in een schooltje en dat vijf dagen per week. Zeker als je kind nooit in de kinderopvang is geweest. Het zal je niet verwonderen dat je kleintje bekaf en afgepeigerd naar huis komt na de eerste schooldag en de dagen daaropvolgend.

Wat te doen vóór de eerste schooldag?

Probeer zoveel mogelijk je kind rustig te laten voorbereiden op die uiterst belangrijke eerste schooldag. Een spanningsveld ter voorbereiding van de eerste schooldag is niet aan te raden. Hou het heel relax zodat je kind zich op het gemak voelt wanneer hij of zij in het nieuwe avontuur terechtkomt. Als er bijzonderheden zoals diabetes of gluten bijvoorbeeld te melden zijn, moet je dit op voorhand in de school aangeven aan de bevoegde personen. Hetzelfde geldt als je buitenschoolse opvang wil regelen. Doe dit niet op het laatste ogenblik om zo stress te vermijden.

kind-moet-zijn-eigen-billen-leren-afvegen

Scholen verwachten dat je kind zindelijk is

Het overgrote deel van de scholen verwacht dat je kind wel zindelijk is wanneer ze naar de basisschool gaan. Er zijn uiteraard altijd kindjes waarbij het nog niet lukt of dat er een klein ongelukje nog steeds kan gebeuren. Probeer dan bij de juf of meester een alternatieve oplossing te vinden.

De opvang van je kind na de eerste schooldag

Je kind heeft op die eerste schooldag heel wat ongekende ervaringen en belevenissen achter de rug. Als ouder ben je uiteraard heel nieuwsgierig hoe je kind het heeft gesteld. Maar de overrompeling van die nieuwe eerste indrukken, kunnen bij je kind zorgen voor een zen moment. In plaats om van alles op te biechten, geven ze liever de voorkeur aan om alles rustig te laten bezinken. Probeer het rustig te houden en laat je kind de emoties eerst zelf verwerken. Na een tijdje komen de tongen bij kinderen toch los en weet je alles uit eerste hand wat ze allemaal hebben meegemaakt die dag. Maak dat je kind op tijd eten heeft en dat je kind niet te laat gaat slapen. Plan de eerste dagen of weken niet teveel activiteiten als je kind uit school komt.