Kinderen hebben het soms moeilijk om zich te concentreren. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Soms kan er echter sprake zijn van concentratieproblemen. Heb jij gemerkt dat je kind het steeds moeilijker heeft om zich te concentreren? We vertellen je hoe jij je kind kan helpen met concentratieproblemen!

Wat zijn concentratieproblemen?

Als je kind last heeft van concentratieproblemen, dan wilt dat zeggen dat hij moeite heeft om zijn aandachtig te vestigen op iets of iemand. Alle kinderen hebben weleens moeite om zich te concentreren. We spreken van concentratieproblemen wanneer het voor problemen zorgt, zoals bijvoorbeeld achterstand op school. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In bepaalde gevallen is de oorzaak een concentratiestoornis, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Wanneer is het een probleem?

Je hoeft je niet meteen zorgen te maken vanaf het moment dat je kind er even de aandacht niet bij heeft. Er wordt pas van een probleem gesproken wanneer het vaak voorkomt dat je kind zich niet kan focussen op een bepaalde taak of bezigheid. Als je het vermoeden hebt dat je kind concentratieproblemen heeft, zorg er dan wel voor dat je zeker weet dat het probleem bij je kind ligt. In sommige gevallen kan je kind moeite hebben met het uitvoeren van taken door achterliggende factoren, zoals de leerkracht of de omgeving.

Hoelang kan een kind zich concentreren?

Hoelang een kind zich kan concentreren, hangt af van kind tot kind. Toch is het zo dat een kind zich volgens de norm een bepaalde tijd zou moeten kunnen concentreren, afhankelijk van de leeftijd. Zo zou een kind van zes jaar zich tien minuten moeten kunnen concentreren, een kind van tien jaar 20 minuten en een kind van 13 jaar een half uur.

Aandachtsproblemen mogelijke oorzaken

Aandachtsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Als je het probleem wilt aanpakken, dan is het belangrijk dat je eerst de oorzaak kent. Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Gebrek aan motivatie

Het kan zijn dat je kind zich niet kan concentreren, omdat het niet gemotiveerd is. Misschien vindt je kind de leerstof totaal niet boeiend? Als dit de oorzaak is, dan zal je kind zich wel makkelijk kunnen concentreren op dingen die hij leuk vindt, zoals speelgoed of computergames. Als je kind concentratieproblemen heeft door gebrek aan motivatie, dan is het voornamelijk belangrijk dat je zijn interesse voor de taak opwekt. Help je kind en wissel af met een leuke activiteit. Vergeet hem niet tijdig te belonen.

Te weinig beweging

Een andere oorzaak voor het concentratieprobleem van je kind, kan het gebrek aan beweging zijn. Misschien heeft je kind niet zozeer problemen om zich te concentreren, maar wel problemen met stilzitten. Dit zijn twee heel verschillende dingen. Het is niet omdat je kind niet kan stilzitten, dat het zich niet kan concentreren. Als dit de oorzaak is, dan merk je dit aan de bewegelijkheid van je kind tijdens de taak. De beste oplossing is dan om het stilzitten na een bepaalde tijd af te wisselen met een actieve bezigheid. Hoelang je je kind het best kan laten stilzitten en concentreren is afhankelijk van zijn leeftijd.

Faalangst

Belangrijk om te weten is dat een concentratieprobleem ook veroorzaakt kan worden door faalangst. Faalangst komt vaak voor bij kinderen en het weerhoud ze ervan om een taak naar behoren uit te voeren. Als je kind faalangst heeft, dan denkt hij op voorhand dat de taak gedoemd is om te mislukken. Hierdoor blijft je kind twijfelen en lukt het niet om de taak te volbrengen.

Moeilijkheden met leren

Als je kind moeite heeft om zijn aandacht bij iets te houden, dan moet je opletten. Soms kunnen leerproblemen hiervan de oorzaak zijn. Je kind heeft misschien moeite om te volgen op school of tijdens het maken van huiswerk. Het is dus een goed idee om met de leerkracht te praten als je concentratiemoeilijkheden bij je kind opmerkt.

Onderliggende aandoening: ADD/ADHD

Soms kunnen concentratieproblemen veroorzaakt worden door een onderliggende aandoening, zoals ADHD of ADD. Als dat het geval is, dan zal aandachtstekort meestal niet het enigste symptoom zijn. Een kind met AD(H)D heeft moeite met plannen, vergeet vaak en heeft geen oog voor detail. Vaak is het ook slordig. ADD is moeilijker op te merken dan ADHD, want bij deze aandoening draait het voornamelijk rond aandachtstekort.

Bij ADHD zal je kind ook hyperactief zijn. Een kind met deze aandoening kan nauwelijks stilzitten en heeft hevige momenten van hyperactiviteit. Zo kan hij plots beginnen schreeuwen, stompen of onophoudelijk praten. AD(H)D gaat vaak gepaard met andere problemen, zoals angsten, moeite met het onderhouden van sociale relaties en leerproblemen. Wat moet je doen als je kind ADHD heeft?. Bij een vermoeden van AD(H)D is het een goed idee om zo snel mogelijk hulp van een professional in te schakelen. Hij kan je kind onderzoeken en je tips geven over wat jij als ouder het best kan doen.

Tips bij concentratieproblemen

Heeft je kind last van concentratieproblemen? Dan zijn er een aantal dingen die je als ouder kan doen. We geven je enkele tips:

Neem pas actie als je de oorzaak kent

Je kan het concentratieprobleem van je kind pas aanpakken als je weet waar het vandaan komt. Elke oorzaak vergt een andere aanpak. Vind jij het moeilijk om de oorzaak te achterhalen? Dan is het een goed idee om te praten met de leerkracht van je kind of een professional. Misschien kunnen zij je vooruit helpen.

Zorg voor voldoende afwisseling

Als je je kind wilt helpen, dan is het belangrijk om voor voldoende afwisseling te zorgen. Laat je kind zich in het begin slechts korte momenten concentreren op een bepaalde taak. Het is ook goed om hem te belonen wanneer hij hierin slaagt. Dat betekent niet dat je hem cadeautjes moet geven. Met complimentjes kom je al een heel eind.

Maak concentreren leuk

Bevorder het concentratievermogen van je kind aan de hand van leuke spelletjes. Op die manier hebben ze plezier tijdens het leren. Denk hierbij aan: Memory, dammen, kwartetten, enzovoort.

Splits grote opdrachten op in kleine taken

Als je merkt dat het erg moeilijk is voor je kind om zich op een bepaalde taak te concentreren, dan kan je deze taak het best opdelen in verschillende stukken. Als je kind bijvoorbeeld zijn kamer moet opruimen, vraag hem dan eerst zijn kleding op te ruimen, daarna om zijn knuffelbeesten op de juiste plaatst te zetten, enzovoort. Op die manier zal je kind meer gemotiveerd zijn.