Wanneer een kind nu en dan problemen heeft om zich te concentreren hoeft dat niet meteen een reden voor paniek te zijn. Er zijn verscheidene mogelijkheden die aan de oorsprong kunnen liggen van momenten waarop een kind niet helemaal bij is. Want ook al zijn ze nog klein, er kunnen zoveel dingen in hun hoofdje spelen waardoor het niet lukt. Opgewondenheid om een nakend verjaardagsfeestje, verdriet om de poes die overreden werd of ruzie met een vriendje of vriendinnetje zijn al genoeg redenen voor een kind om de focus te verliezen.

Als je de oorzaak kent en je weet dat het van voorbijgaande aard is, is er helemaal niets aan de hand. Je weet zelf best hoe het voelt als je gedachten in beslag genomen worden door gepieker of het verlangen naar iets. Bij een kind met concentratie problemen is dat niet anders. Ook onzekerheid of een gebrek aan motivatie kunnen stoorzenders zijn. Een kind dat een taakje krijgt en last heeft van faalangst op dat moment, zal eerder afgeleid zijn dan wanneer het weet dat hij of zij het kan uitvoeren. Alleen wanneer het frequent voorkomt dat jouw kind afgeleid is en het belemmerend wordt, is het tijd om zijn of haar gedrag eens onder de loep te nemen en ermee aan de slag te gaan.

Hoe lang moet een kind zich kunnen concentreren?

Om te weten of een kind concentratieproblemen heeft is het nuttig om te weten hoe lang een kind, aan een bepaalde leeftijd, zich zou moeten kunnen focussen op iets. Hierbij merken we een groot verschil of het kind zelf een taak kiest of niet. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer een kind iets kan doen waar het zin in heeft, zich makkelijker zal kunnen concentreren dan bij een opgelegde taak. Dit verklaart ook het feit waarom kinderen zich thuis beter kunnen concentreren dan op school waar een dag grotendeels bestaat uit taken die ze niet zelf kiezen.
Ook de leeftijd speelt hierbij een rol, een kleiner kind is makkelijker afgeleid en kan zich minder lang met iets bezighouden dan een kind dat al ietsjes groter is. Rond zes jaar kan een kind zich ongeveer tien minuten focussen op één taak, terwijl dat bij een kind van tien oploopt tot het dubbele in tijd en dertig minuten concentratie kun je verwachten van een dertienjarige.

Voor een deel is het concentratievermogen bij kinderen geconstitueerd. Anderzijds is het zo dat bepaalde kinderen zich beter kunnen afsluiten voor prikkels uit zijn omgeving. Je concentreren is iets wat aangeleerd kan worden wanneer je er dagelijks op oefent. Uiteraard is het moeilijker voor kinderen met een concentratiestoornis zoals ADD en ADHD.

Wanneer heeft mijn kind een concentratie probleem

Als je je zorgen maakt omdat jouw kind steeds vaker afgeleid is en de focus slechts een paar minuten kan houden is het niet nodig om meteen een therapeut in te schakelen. Ga vooral eerst zelf op onderzoek uit wat de aanleiding van de afleiding kan zijn. Misschien is het jou nog niet opgevallen dat het zich minder kan concentreren als er bijvoorbeeld andere kinderen lawaai maken op straat, de buurman zijn radio weer loeihard staat of zusje intussen TV zit te kijken. Misschien is jouw huis te vol of te rommelig waardoor het teveel aan impulsen te verwerken krijgt. Ook heeft onderzoek op dat vlak aangetoond dat kinderen van ouders, die regelmatig ruzie maken in het bijzijn van hun kinderen, meer problemen hebben met geconcentreerd werken dan kinderen uit een gezin waar ouders niet kibbelen of vechten.
Een kind dat zich daarentegen thuis makkelijker kan scherpstellen, maar op school steeds te horen krijgt dat het daar niet lukt, kan bijvoorbeeld gevoelig zijn voor het gedrag van zijn leerkracht en/of de klas. Is het wel rustig genoeg in de klas en heeft de juf die bengels wel onder controle? Kan zij structuur brengen zodat haar leerlingen regelmaat hebben? Is het gebouw niet te gehorig of zitten er niet teveel kinderen samen in één lokaal? Zorgt de leerkracht voor competitiedrang onder haar leerlingen zodat jouw kind zich onzeker voelt in de groep? Dit zijn een aantal factoren die storend kunnen werken op het concentratievermogen van een kind.

Mijn kind heeft concentratie problemen, wat nu?

Heel wat ouders verwachten of hopen dat hun kind een uitblinker wordt, een voorbeeld en een primus. Zulke ouders zijn dan ook eerder geneigd om hulp in te roepen van professionele therapeuten die het kind onderzoeken en een labeltje opplakken van één van de stoornissen op concentratievlak. Terwijl vroeger kinderen het merkteken speels, dromerig of ongeïnteresseerd kregen, strooit men tegenwoordig moeilijke afkortingen in de rondte van veelbetekenende stoornissen. ADHD bijvoorbeeld, stond vroeger niet eens vermeld in de DSM (De diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen. Het heeft daar enkele jaren geleden een plekje gekregen onder impuls van de farmaceutische industrie. Waarom? Omdat, wanneer een stoornis niet in die beruchte handleiding verschijnt, er geen medicatie mag gefabriceerd worden en kinderen geen verdienmodel worden, zo eenvoudig is het helaas.
Vooraleer je als ouder naar medicatie grijpt voor je kind is het belangrijk om te weten dat er verschillende therapieën en alternatieven zijn die het kunnen helpen om het concentratiepeil te verhogen op een manier die leuk is voor het kind. Daarbij wordt niet enkel het gebrek aan focus behandeld maar ook de aanleiding die het probleem veroorzaakt wordt aangepakt. Uiteraard op maat van de leeftijd en het karakter van het kind.
Naast een aantal natuurlijke middelen die helpen bij een kind met concentratie problemen, zoals bijvoorbeeld Magnesium of Ginkgo Biloba, en het kind niet suf en dof maken, zijn er verschillende therapieën die daadwerkelijk de concentratie helpen verhogen;

  • EFT (Emotional Freedom techniques) helpt jouw kind te ontspannen en de oorzaak van het probleem aan te pakken. Door deze techniek gaat een kind zich minder snel laten afleiden en worden negatieve emoties als verdriet, faal- en andere angsten enz. behandeld.
  • NLP (Neurolinguïstisch programmeren) kan helpen om de focus van jouw kind te verbeteren en onzekerheid, faalangst en reacties op prikkels op te lossen.
  • Een professionele voedingsdeskundige kan een gezond en evenwichtig dieet samenstellen voor een kind met concentratie problemen. Zij weet precies welke voedingsstoffen het nodig heeft en welke, zoals o.a. suikers, de afleiding ondersteunt.

Indien je je echt zorgen maakt over het concentratievermogen van jouw kind, zorg er dan zeker voor dat je alles goed overweegt vooraleer je stappen onderneemt. Laat je niet te makkelijk ompraten om meteen medicijnen toe te dienen en mocht je het toch overwegen doe je er goed aan om eerst de bijsluiter eens goed onder de loep te nemen.