Onze middelste zoon is 2,5 jaar en praat nog erg minimaal. Het lijkt alsof hij hele gesprekken met je voert en er vanuit gaat dat je hem begrijpt. Maar meestal kan ik er geen chocola van maken. Wanneer hij goed heeft geslapen en rustig is, kan ik het laatste woord verstaan en weet ik wat hij bedoeld. Bijvoorbeeld; “da ta la kopter!” Dan weet ik dat het over een ‘helikopter’ heeft. Of “woh wa drinku!” Waarschijnlijk wil hij iets te drinken.

Mijn kind van 2 jaar praat nog niet, hoe kan dat?

Hoe kan het dat mijn kind van 2 jaar nog niet praat? En hoelang wachten we met hulp inschakelen? Mijn moederinstinct denkt dat het wel goed komt. Maar mijn verstand zegt ook: niet langer dan 3 jaar. Wanneer is het nu echt afwijkend en wanneer gaan we toch naar een logopedist?

Om hier antwoord op te kunnen geven, ben ik onderzoek gaan doen naar hoe spraak- en taalontwikkeling van een kind gemiddeld verloopt.

taalontwikkeling-mijn-kind-van-2-praat-nog-niet

Hoe verloopt taalontwikkeling bij een baby?

In de eerste maanden na de geboorte maakt een baby wel geluid, maar dit is niet bewust. Deze geluiden worden geproduceerd door reflexen. Na ongeveer vier maanden gaat een baby bewuster geluiden maken, maar een baby kan hiermee nog niet echt communiceren. Toch kun je nu al zijn spraak en taalontwikkeling stimuleren. Je kunt zijn luistervaardigheid prikkelen. Samen liedjes zingen, boekjes voorlezen en gezellig tegen hem kletsen, zorgen ervoor dat je kindje het leuk vindt om naar je te luisteren en met taal bezig te zijn.

Wanneer zegt een kind zijn eerste woordjes?

De meeste kinderen zeggen hun eerste woordjes rond de eerste verjaardag. Maar dit is geen vast gegeven. Sommige kindjes zeggen hun eerste woordje al met acht of negen maanden, andere kinderen pas met achttien maanden. De eerste woordjes die je kind gebruikt, zijn vaak papa, mama, opa, oma of het favoriete knuffeldier of speelgoed.

Hoe verloopt de taalontwikkeling bij peuters en kleuters?

Vanaf ongeveer 2 jaar oud, is ongeveer de helft van wat een kind zegt verstaanbaar voor onbekenden. De zinnen van een kind in de peuterleeftijd worden steeds uitgebreider. Hun woordenschat groeit normaal gesproken tot zo’n vijfhonderd woorden.

Tijdens zijn derde levensjaar gaat je kind korte zinnetjes gebruiken van drie tot vijf woorden. Ook wordt zijn begrip van grammatica steeds beter. Wanneer je kind in de richting van de kleuterleeftijd gaat, is de woordenschat al heel groot en vindt een kind het leuk om zelf verhaaltjes te vertellen. Hij leert graag nieuwe woorden, of verzint ze zelf als hij het juiste woord nog niet kent. Als je kind bijna vier is en voor het eerst naar school zal gaan, zal hij de meeste klanken al goed uit kunnen spreken.

mijn-kind-van-2-praat-nog-niet-taalontwikkeling

Hoe kan ik mijn kind helpen in zijn taalontwikkeling?

Voor zover dus de theorie over de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. In mijn dagelijkse leven praat mijn kind van 2 dus nog niet. Er zijn volgens de deskundigen verschillende manieren om je kind te helpen in zijn taalontwikkeling. Verschillende adviezen die veel worden gegeven en toegepast zijn:

• Praat veel met je kind, vertel bijvoorbeeld waar je mee bezig bent.

• Zing liedjes met je kind en lees boekjes voor.

• Gebruik simpele zinnen en woorden, die passen bij de leeftijd van jouw kind.

• Gebruik goed Nederlands en geen kindertaal, anders krijgt je kind het verkeerde voorbeeld.

Allemaal goede adviezen. Maar in ons huis wonen we met 5 personen. Het is hier nooit stil en er wordt de hele dag door tegen hem gepraat. We stimuleren hem om mee te praten en dingen te benoemen. Maar in ons geval blijft helaas het resultaat achter. Hij begrijpt wel alles. Zo gaat hij een luier voor de jongste halen, wanneer ik hem dat vraag. En hij zoekt zijn schoenen als ik zeg dat we gaan. Daar is dus niets mis mee. De vraag blijft dus: waarom praat hij nog niet verstaanbaar?

Doe een SNEL-Test

SNEL’ staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. Een SNEL-test helpt om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van je kind. Wanneer je de SNEL-test doet, zijn er meerdere uitkomsten mogelijk:

– Geen bijzonderheden

– Raadpleeg je consultatiebureauarts (of huisarts) voor advies of voor doorverwijzing naar een logopedist in de buurt.

– Vraag op het consultatiebureau of de peuterspeelzaal van je kind of daar een preventieve logopedist werkzaam is. De logopedist kan door middel van een observatie of kort onderzoek een goed beeld krijgen van de spraak-taalontwikkeling van je kind. Voor onderzoek en advies door een preventieve logopedist heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig.

Doen we er zelf niet genoeg aan?

Soms voel ik me schuldig en denk ik dat ik te weinig aandacht voor hem heb. Drie kinderen, 6, 2 en 1 jaar, een eigen zaak en natuurlijk het huishouden! Bij de eerste had ik die tijd en had ik het geduld wel. Dus zou het bij de derde hetzelfde probleem moeten zijn. Maar het tegendeel is waar. De jongste begint al echt verstaanbare woorden te zeggen. Zij is nu 16 maanden en zegt al bijna meer dan de middelste. Zij krijgt dezelfde aandacht en daar besteden we net zoveel tijd aan. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Maar bij vragen over taalontwikkeling van je kind of twijfel over een mogelijke taalontwikkelingsstoornis is het sowieso altijd verstandig om met een deskundige te overleggen.

Is dit herkenbaar? Praat met ons mee op
onze Facebookpagina

Update: Deze blog verscheen voor het eerst op 11-1-2017 en werd in januari 2021 geactualiseerd met nieuwe informatie.