Een kind met autisme is over het algemeen heel speciaal. Als ouder leer je er op een gegeven moment mee leven en leer je wat je kind wel en niet kan. Maar je kind moet op een gegeven moment ook de wijde wereld in. Dit kan voor veel problemen zorgen. Zo is het bijvoorbeeld lastig om te bepalen naar welke school een kind met autisme moet gaan. Dit is een weloverwogen beslissing die je als ouders, samen met je kind, moet maken. Daarom is het ook belangrijk dat daar goed over na wordt gedacht. Want welk onderwijs past nou precies bij je kind?

Het autismespectrum

Bij het kiezen van gepast voortgezet speciaal onderwijs voor je kind, is het belangrijk om na te gaan dat autisme een heel breed begrip is waar veel verschillende type mensen onder kunnen vallen. Daarom wordt er vaak ook wel van het autismespectrum gesproken wanneer het om autisme gaat. Aan de hand van dit overkoepelende spectrum kunnen mensen met autisme in verschillende categorieën worden ingedeeld. Je hebt namelijk veel verschillende vormen van autisme. Lees hier meer over wat autisme is.

Sociale relaties

Mensen met autisme kunnen op verschillende manier met sociale relaties omgaan. Heel vaak zijn problemen met sociale relaties opbouwen al in de wieg te constateren. Zo kan het zijn dat kinderen met autisme weinig behoefte hebben aan contact met hun vader of moeder. Op latere leeftijd kan dit gedrag dan nog verergeren of aanhouden. In principe zijn er drie belangrijke hoofdklassen wat betreft de problemen die met sociale relaties kunnen opdoemen.

Geen contact maken

Allereerst heb je mensen met autisme die helemaal geen sociaal contact kunnen maken. Wanneer ze over straat lopen, dan zullen ze elke vorm van oogcontact proberen te vermijden. Als mensen onbewust tegen ze gaan praten, kunnen ze hiervan schrikken en op een rare manier reageren. Het kan dan echter ook zijn dat ze weg gaan lopen, of juist heel erg in paniek raken. Het resultaat hiervan is dat autisten die geen sociaal contact maken snel sociaal geïsoleerd raken. De heftigheid van het gebrek aan sociaal contact kan dan ook variëren. Lees hier meer over de kenmerken van autisme.

Gematigd contact maken

Dan zijn er ook nog veel mensen in het autismespectrum die in staat zijn om wel gematigd sociaal contact te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld heel goed contact maken met bekenden, maar vallen helemaal dicht wanneer ze contact moeten maken met onbekenden. De manier waarop ze de sociale communicatie aangaan kan dus variëren.

Veel sociaal contact

In het autismespectrum zijn er ook autisten die juist behoefte hebben aan heel veel sociaal contact. Ze komen over het algemeen heel sociaal over, maar het nadeel is dat het sociaal contact doorgaans wel op een aparte manier gebeurt. Ze kunnen door anderen als sociaal heel vreemd worden ervaren. Het kan voor andere mensen dan ook lastig zijn om hiermee om te gaan. Bij het zoeken naar een school is het belangrijk om rekening te houden met de mate waarin je kind sociaal contact maakt.

Patronen van mensen met autisme: zoeken naar een school

Een ander kenmerk van mensen met autisme is dat ze in bepaalde patronen leven. Dit kan bij autisten op veel verschillende manieren tot uiting komen. Enerzijds kan dit tot uiting komen in de manier waarop ze bijvoorbeeld bewegen. Zo kan het zijn dat iemand met autisme de hele dag gaat ronddraaien, of een bepaalde handeling de hele tijd op dezelfde wijze verricht. Dit is een duidelijke indicatie van autisme en kan zich dus op verschillende manieren manifesteren. Ook de frequentie waarin dit wordt uitgevoerd kan overigens zeer veranderlijk zijn. Sommige mensen die autisme hebben doen dit maar een aantal beperkte momenten van de dag, terwijl andere mensen die autisme hebben dergelijke patronen de gehele dag door kunnen uitvoeren.

Niet alleen gedragshandelingen vallen onder de patronen, maar ook de manier waarop mensen met autisme hun leven in richten. Ze zijn namelijk erg gehecht aan routines. Zo kan het zijn dat ze altijd op een vaste plek willen zitten, of altijd op eenzelfde manier naar een bepaalde bestemming gaan. Deze routines kunnen dus ook veel variëren en kunnen ook op verschillende manieren tot uiting komen. Het komt er vaak op neer ze wat betreft patronen slecht tegen veranderingen kunnen.

Kinderen kunnen vaak ook op een hele andere manier spelen dan kinderen zonder autisme. Ze zijn bijvoorbeeld uren bezig met een bepaald voorwerp, terwijl bij normale kinderen de concentratieboog een stuk lager is. Dit kan dus ook op verschillende manieren tot uiting komen. Bij het speciale onderwijs voor autisten wordt er over het algemeen meer rekening gehouden met deze patronen.

Communicatie

We hebben het al gehad over de sociale relaties die mensen met autisme kunnen hebben met anderen. Daar kunnen we nog wel iets dieper op ingaan. Wat betreft de spraakcommunicatie is het zo dat veel mensen met autisme zeer lastig kunnen communiceren. Ongeveer 25% van de kinderen met autisme spreekt zeer slecht, of communiceert op een andere manier dan normaal. Daarnaast kan de manier waarop ze dialogen voeren ook heel anders zijn. Zo houden ze zich vaak niet aan de reguliere gedragsnormen die zijn opgesteld. Dit betekent dat het praten vaak eenrichtingsverkeer kan zijn, omdat ze geen duidelijke antwoorden verwachten. De manier waarop dit tot uiting komt kan dus ook zeer variëren.

Een juiste speciale school kiezen

Soms proberen ouders aanvankelijk hun kinderen met autisten allereerst naar een reguliere basisschool te sturen. Vaak is een reguliere basisschool namelijk dichterbij en als ouders hoop je dat je kind zich er goed aanpast en op een reguliere manier met de anderen kan omgaan. Mocht je er echter achter komen dat je kind niet goed kan aarden, dan kan het soms verstandig zijn om hem of haar naar een speciale voortgezet onderwijs school te sturen. In de regel moet elke basisschool een kind met autisme wel accepteren. Dit komt omdat er een wet is voor gelijke kansen voor elk kind en daar moet elke school zich aan houden. Soms kan het echter, voor het bestwil van je kind, belangrijk zijn om hem of haar toch naar een speciale school te sturen. Daar zijn ze dan namelijk gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met autisme, waardoor de ontwikkeling van je kind kan worden bevorderd. Bovendien kan dit er ook voor zorgen dat je kind een stuk gelukkiger is, omdat hij of zij doorheeft dat er rekening met hem of haar wordt gehouden.

Onderwijs op maat

Het voordeel is dat mensen met autisme op de speciale scholen kunnen genieten van onderwijs op maat. Dit is natuurlijk zeer voordelig, want op die manier kan elk kind zich ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. De ene persoon met autisme kan zich bijvoorbeeld veel beter ontwikkelen dan een andere. Bij een speciale autisme school voortgezet onderwijs wordt daar altijd rekening mee gehouden. Er is dus veel meer aandacht voor het individuele kind in plaats van het collectief, wat doorgaans in het reguliere onderwijs de norm is.

Nieuwste inzichten

Het voordeel van speciale autismescholen is dat ze ook werken met de nieuwste inzichten met betrekking tot autisme. Ze volgen de wetenschap op de voet en als ze nieuwe inzichten hebben, dan is de kans groot dat ze deze op een juiste manier gaan implementeren. Ook dat is natuurlijk belangrijk. Op die manier kan je kind profiteren van de meest actuele ontwikkelingen en behandelingen

Speciale school of regulier school

Hoewel een speciale school dus veel voordelen heeft, is het altijd de vraag of je kind daar daadwerkelijk heen moet gaan. Om dat goed te bepalen, is het altijd verstandig om na te gaan wat je kind zelf wil. Hij of zij moet immers een lange tijd op de school vertoeven en daarom is zijn mening zeer belangrijk. Maar als je een kind hebt die zich heel lastig uit kan drukken, kan dat natuurlijk alweer een probleem zijn. In die gevallen kan het daarom verstandig zijn om je te laten informeren.

Zo kun je contact opnemen met je huisarts. Deze kan je dan bijvoorbeeld doorverwijzen naar een expert die een gepast advies kan geven. Maar ook communicatie met de reguliere basisschool is natuurlijk belangrijk. Wat kunnen zij zoal voor je kind betekenen? Misschien is er bijvoorbeeld heel veel mogelijk. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan kan het verstandig om je kind naar een speciale school te sturen.

Weloverwogen keuze

Het is belangrijk dat deze keuze weloverwogen wordt gemaakt. Het gaat toch om de toekomst van je kind. Je kind moet in goede handen zijn. Goede communicatie met experts, maar ook bijvoorbeeld je partner, is van groot belang om deze keuze goed te maken. Je wilt er achteraf natuurlijk geen spijt van krijgen. Bovendien wil jij het beste voor je kind en dat is logisch. Weeg alle voordelen en nadelen dus met elkaar af.