Al op jonge leeftijd kunnen kinderen met muziek in aanraking komen. Dit zal ten eerste zijn met muziek die kinderen op televisie horen. Misschien dat één of beide ouders regelmatig een liedje voor het kind zingt? Maar op een gegeven moment zal het kinderen interessant lijken om zelf muziek te maken. Dit kan zingen zijn, maar ook het bespelen van een muziekinstrument of dansen op muziek. Muziek en kinderen zijn een goede combinatie en belangrijk om te stimuleren. Waarom is muziek maken belangrijk voor een kind?

Op welke manieren muziek maken?

Kinderen kunnen op allerlei manieren muziek maken. Als ze heel jong zijn, dan is zelf muziek maken nog niet aan de orde, maar ze genieten al wel van muziek. Vader of moeder zingen vaak een liedje voor baby's en peuters en dit heeft een rustgevende werking. Als kinderen wat ouder zijn kunnen ze zelf liedjes meezingen en vaak wordt niet alleen hun stem gebruikt. Ze bewegen met hun hele lichaam mee. Dit is hun manier om ritmisch met de muziek mee te dansen. Een andere wijze van muziek maken is via een muziekinstrument. Misschien dat je je kind al jong op muziekles hebt gedaan? Wie herinnert dit niet uit vroegere tijden dat je op blokfluitles zat? Er is ook veel speelgoed te koop in de vorm van een muziekinstrument. Dit is al een eerste kennismaking met een muziekinstrument. Dansen is misschien niet een vorm van muziek maken met de stem of een instrument, maar vormt zeker wel een onderdeel van muziek. Kleine kinderen hebben nog niet zoveel motoriek en zullen op hun eigen wijze dansbewegingen maken. Iets ouder kunnen kinderen ook op dansles. Met dansen genieten kinderen niet alleen van de muziek, ze leren ook om de muziek onder controle te krijgen en via dans uit te beelden.

Redenen waarom muziek maken voor een kind goed is

Zelf muziek maken is op tal van vlakken goed voor kinderen. Het is zowel goed voor de mentale als fysieke gezondheid. Voor opgroeiende kinderen behoort muziek een onderdeel te zijn van hun opvoeding en leerproces. Op welke factoren heeft muziek een positieve invloed op kinderen?

Het bevordert de intelligentie

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het IQ van kinderen die zelf muziek maken aanzienlijk hoger is dan kinderen die geen muziek maken. In de linker hersenhelft wordt de spraak en intelligentie gevormd en in de rechter hersenhelft is de gevoelstoestand aanwezig. Tijdens het muziek maken worden beide hersenhelften sterk met elkaar verbonden. Dit heeft op termijn positieve invloed op de algehele verbindingen in de hersenen. Deze verbindingen zijn sterker en voorkomt dat hersencellen sneller afsterven. Het geheel aan verbindingen in de hersenen zal het intelligentieniveau van een kind bepalen. Bij musicerende kinderen zijn de verbindingen beter ontwikkelt en dus is het intelligentieniveau hoger.

Kalmerende werking

De kalmerende werking van muziek is al bij baby's zichtbaar. Als je een liedje zingt voor je baby of je speelt een speeldoos af, dan zal de baby zich ontspannen. En niet alleen de kalmerende werking is belangrijk. Ook de taal- en spraakontwikkeling wordt bij het luisteren van muziek positief bevorderd. De kalmerende werking is ook te zien als kinderen iets ouder worden en zelf gaan zingen of een muziekinstrument bespelen. Als ze dit leuk vinden om te doen, dan zul je merken dat ze vaak ook ter ontspanning hun muziekinstrument erbij pakken of gaan zingen. Ook hele drukke kinderen met bijvoorbeeld ADHD kunnen baat hebben bij muziek luisteren of muziek maken.

Muziek bevordert de motoriek

Bij kleine kinderen moet de motoriek nog ontwikkeld worden. Muziek kan hier een belangrijke rol in spelen. Het grote voordeel is dat je kinderen niet hoeft te stimuleren. Al jong vinden kinderen het leuk om op allerlei manieren geluiden te maken. Dit kan al door te kloppen op een tafel of met een stokje langs de richels van de verwarming te gaan. Als er een leuk en vrolijk liedje wordt opgezet zullen kleine kinderen al snel staan te springen en te bewegen. Hoewel er misschien nog niet ritmisch bewogen wordt draagt dit wel degelijk bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Laat kinderen dus rustig springen en dansen op hun eigen manier. Het wordt bovendien zo ook nog een vrolijke bedoeling.

Goed voor de emotionele ontwikkeling

Muziek is ook erg goed voor de emotionele ontwikkeling van een kind. Op een gegeven moment gaat een kind de tekst begrijpen van in eerste instantie Nederlandstalige liedjes. Liedjes kunnen overal over gaan en gaan vooral over alle aspecten van het leven. Zo kan een liedje gaan over verliefdheid, over verdriet, of over vrolijk zijn. Dit zijn allemaal aspecten die een kind zal herkennen en zo een plaasts kan geven. Zo ontdekken ze al snel dat een liedje ze troost kan geven of hen rustig kan maken. Zing je samen met je kind, dan zal dit de emotionele band tussen jou en je kind bevorderen. Daarom zingen op scholen kinderen vaak ook samen. Hun onderlinge emotionele band wordt door samen te zingen veel sterker.

Kind op muziekles of zangles

Als een kind muziek maken leuk vindt, dan kun je ervoor kiezen om het kind op muziekles te laten gaan of op zangles. Muziekles betreft vooral het leren bespelen van een instrument. Er zijn tal van instrumenten die interessant zijn voor je kind. Gitaar is een goed basisinstrument en ook goed om zelf te bespelen zonder dat je hier andere instrument bij nodig hebt. Drumles wordt voor veel ouders al wat problematischer. Dit houdt namelijk ook een hoop overlast in. Maar probeer hier een oplossing voor te vinden. Dit is beter dan hierom drumles voor je kind te weigeren. Heeft je kind een leuke zangstem en vindt hij of zij het leuk om te zingen? Een muziekcoach kan zangles geven. Hierdoor wordt de stem van je kind nog beter ontwikkeld en worden er bepaalde zangtechnieken aangeleerd. Als een kind graag meer met muziek wil doen, dan is dit altijd positief en doe je er als ouder goed aan om dit te stimuleren. Het geeft thuis meer plezier en bevordert de gezondheid van je kind.