Op bepaalde films wordt een leeftijd gelabeld vanaf een bepaalde leeftijdsgrens. Ook op spelletjes staat bijvoorbeeld een 12+ waarschuwing om ouders attent te maken. In dit artikel 'Zijn leeftijdsgrenzen van films en spelletjes belangrijk', een kleine gids voor ouders of je je hieraan moet houden. De discussie hierover polariseert vaak in voor- en tegenstanders. De waarheid ligt wellicht ergens in het midden. Hieronder lees je enkele bedenkingen die het overwegen waard zijn.

Maakt gewelddadige media kinderen agressiever?

Hoewel experts het erover eens zijn dat geen enkele externe factor ertoe kan leiden dat een geweldloos kind agressief handelt, suggereren sommige wetenschappelijke onderzoeken dat zware blootstelling aan gewelddadige media zoals het bekijken van films of het spelen van games een risicofactor voor agressief gedrag kan veroorzaken. Kinderen die thuis te maken hebben met agressie, conflicten of gewelddadige media consumeren zullen zich agressief gedragen. Hoewel onderwerping aan brute media slechts een deel van de vele risicofactoren is, kunnen ouders hierover zelf controle hebben. Als ouder kan je een bewuste keuze maken om media te kiezen die de eigen persoonlijke normen en waarden belichamen of 'nee' te zeggen tegen dingen die dat niet doen. Er zijn een tal van voordelen voor media en technologie, waaronder het potentieel om waardevolle vaardigheden aan te leren. Door als ouder zelf onderzoek te doen naar films of games voordat je kinderen ze gaan bekijken, helpt om de slechte en negatieve dingen te voorkomen.

Welk risico lopen je kinderen?

Wat je in de privésfeer doet, heeft uiteraard niemand iets mee te maken. Je bent vrij te doen en te laten. Maar verlies niet uit het oog dat kinderen die kijken naar films of games waarvoor ze te jong zijn, schadelijk kunnen zijn voor hun latere gedrag. Volgende risicofactoren kunnen hiertoe leiden:

 • Het leidt tot agressief gedrag
 • Kinderen willen imiteren wat ze zien
 • De kans bestaat dat er angstgevoelens ontstaan
 • 's Nachts last hebben van nachtmerries
 • Je kind maakt zich schuldig aan bedplassen
 • Schunnig taalgebruik van je kind

Wat zegt de Nederlandse wetgeving hierover?

Het Ministerie van Justitie heeft tien jaar geleden een nieuwe wet gestemd waar een overeenkomst tussen het bedrijfsleven en de overheid werd opgemaakt. Volgende richtlijnen werden in 2010 afgesproken:

 • Als te jonge kinderen films of games willen meenemen waarop het leeftijdlabel 12 jaar of 16 jaar staat, wordt het hen verboden
 • Jongeren die dvd's of games willen meenemen, moeten hun leeftijd kunnen legitimeren via hun ID
 • In geval van twijfel en in het gezelschap van de ouders, worden de kinderen ondanks hun leeftijd toch toegelaten wanneer ze een bioscoopbezoek brengen om een film voor volwassenen te bekijken

Hoe maak je afspraken met je kind en welke grenzen leg je op?

Door de immense populariteit van smartphones, tablets en game computers is de invloed bij kinderen van deze digitale media apparaten bijzonder groot, welke leeftijd de kinderen ook hebben. Het is immers bewezen dat zelfs baby's grenzeloos geboeid zijn van bewegende beelden op een tablet bijvoorbeeld. De meeste kinderen brengen nauwelijks de nodige discipline op om uit eigen beweging achter een beeldscherm te stoppen. Een gezonde communicatie dringt zich meestal op met je kind. Alleen maar om te verhelpen dat er buitensporigheden plaatsvinden wat betreft de beeldschermtijd en de leeftijdsgrens.

Een verbod opleggen of niet?

Met het verbod van schermtijd waarbij de leeftijdgrens niet ofwel wordt gerespecteerd, ga je je streefdoel niet bereiken. Het is heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je kind en uit te leggen waarom iets mag. En vooral niet mag. In het andere geval wakkert het alleen maar de nieuwsgierigheid verder aan om de eerder gemaakte afspraken met de voeten te treden en de spelregels niet te volgen. Wat niet wil zeggen dat je als ouder de teugels vrij moet laten vieren. Het is aartsmoeilijk om als ouder je kind zelfdiscipline aan te leren. Stel van kindsbeen af en liefst zo vroeg mogelijk, duidelijke strikt afgebakende grenzen.

Regels die je per leeftijd kan uitvoeren wat het kijken betreft

Om niet elke dag in discussie te moeten treden met je kind, kan je volgende richtlijnen in het achterhoofd houden volgens de leeftijd:

 • 0-2 jaar: vijf minuten
 • 2-4 jaar: 30 minuten
 • 4-6 jaar: 1 uur dagelijks
 • 6-10 jaar: 1 tot 1,5 uur per dag
 • 10-12 jaar: 2 uur per dag
 • 12 jaar en ouder: 3 uur per dag

Enkele tips hoe je een gesprek aangaat over de leeftijdsgrens van media

Hou de vinger aan de pols met je kind

Als je kind toch een film wil zien voor oudere leeftijden, start niet de woordenwisseling met een vermanende vinger. Vraag recht-toe recht-aan waarom je kind dat wil zien of doen. Bekijk eventueel eerst zelf een stuk van de film of spelletje. Nadien kan je een beslissing nemen en uitleggen waarom je die beoordeling doorvoert.

Observeer je kind tijdens het kijken van een film of spelen van games

Hoe meegaand is je kind bij het zien van een film voor oudere leeftijden? Te empathisch reageren op filmsituaties kan soms emotionele gevolgen hebben. Denk maar aan nachtmerries of drastische gedragsveranderingen. Als dit het geval is, moet je een antwoord klaar hebben waarom hij of zij niet meer mag kijken.

Waarom mag je kind niet kijken en de vriendjes wel

Kinderen dagen ouders graag uit wanneer ze van hun vriendjes horen dat ze wel naar bepaalde programma's mogen kijken en jij niet. Als tegenargument kan je als ouder aangeven dat elke ouder andere huisregels erop nahoudt. Wanneer je kind tegen alle afspraken in toch naar een bepaald programma kijkt, kan je best opnieuw observeren hoe je kind hierop reageert. In sommige gevallen neem je contact op met de ouders van het vriendje van je kind om de gemaakte beslissing van je als ouder te verhelderen.