Je kind ontwikkelt zich veel door de jaren heen. Maar niet elk kind ontwikkelt zich even snel. Soms kan het zo zijn dat je kind problemen heeft met zijn ontwikkeling. Dit is op zich nog geen enkele reden tot paniek. Maar soms is het wel verstandig om naar een specialist te gaan die jouw kind kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij spraakproblemen. Een logopedist kan dan helpen om deze spraakproblemen op een goede manier tegen te gaan. Maar wanneer moet je nu precies een logopedist inschakelen? En wat doet een logopedist? In dit artikel zal daar duidelijkheid over gegeven worden.

Wanneer een logopedist inschakelen?

Er zijn verschillende redenen om een logopedist in te schakelen. De ene ouder stuurt zijn kind ook sneller naar een logopedist dan een andere ouder. Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten als ouders. Aan de hand van deze indicaties kun je dan bepalen of je je kind naar een logopedist wilt sturen.

Onduidelijk praten

Het kan zo zijn dat je kind onduidelijk praat. Dit kan natuurlijk erg lastig zijn, want dat maakt je kind moeilijk verstaanbaar en op die manier kan je kind dus moeizaam communiceren. Soms kan het zijn dat jij je kind wel goed kan verstaan, maar andere mensen niet. Dit komt natuurlijk omdat jij als moeder je kind beter kent dan wie dan ook. Jullie hebben een speciale band en daarom zal je ook altijd beter verstaanbaar zijn. Maar mocht je bijvoorbeeld horen van de juffrouw of meester dat je kind heel slecht verstaanbaar is, dan is het zaak om daar iets mee te gaan doen. Zeker wanneer je het van meerdere mensen hoort. Denk daarbij aan vriendjes van je kind, maar ook de ouders van je kinderen of bijvoorbeeld op de voetbalvereniging. Bespreek het altijd met je kind voordat je hem of haar naar de logopedist stuurt. Soms is het namelijk niet noodzakelijk om je kind gelijk naar de logopedist te sturen.

Stotteren

Naast onduidelijk praten kan stotteren ook een goede reden zijn om naar de logopedist te gaan. Een kind dat stottert kan veel problemen ondervinden in de rest van zijn leven. Allereerst kan er sprake zijn van veel praktische problemen. Zo kan het voor een kind dat stottert bijvoorbeeld heel moeilijk zijn om spreekbeurten en dergelijke te geven. Hij of zij komt namelijk moeilijk uit zijn woorden en daardoor kun je als kind natuurlijk heel onzeker worden. Het is dan ook belangrijk dat er wat aan stotteren gedaan wordt. Bovendien kan stotteren er natuurlijk ook voor zorgen dat je kind gepest wordt. Een kind dat wordt gepest is voor een ouder één van de ergste dingen die hem of haar kunnen overkomen. Ervaar je dat je kind stottert, of neiging heeft tot stotteren. Dan is het van belang om daar zo snel mogelijk hulp mee te zoeken.

Schorre stem

Heeft je kind last van een schorre stem? Dat is natuurlijk erg vervelend. Wanneer je kind zijn stem verkeerd gebruikt, kan dat gepaard gaan met nodige problemen. Dit kan er bijvoorbeeld in resulteren dat je kind veel last gaat krijgen van keelpijn. Dit aangezien hij of zij zijn stem verkeerd gebruikt en dit door kan werken op de keel. Een logopedist kan helpen om je kind zijn stembanden op een goede manier te laten gebruiken. Dit zal er dan voor zorgen dat mogelijke klachten verdwijnen en je kind duidelijk kan spreken op een natuurlijke manier. Hoe sneller je kind dit aanleert, hoe meer profijt je kind daar in de toekomst van zal hebben. Gewoontes afleren kan namelijk erg lastig zijn wanneer de gewoontes zeer lang onderdeel van je leven uitmaken.

Slissen

Een ander reden om naar een logopedist te gaan is wanneer je kind last heeft van slissen. Veel kinderen slissen en ondervinden daar last van. De een heeft er natuurlijk meer last van de ander, maar over het algemeen kan het altijd verstandig zijn om eens naar een logopedist te gaan. Die kan je daarmee helpen en vaststellen of het echt noodzakelijk is om behandelingen te nemen. Ook tussen de tong praten is een typische techniek die kinderen vaak toepassen. Verkeerd aangeleerd gedrag moet zo snel mogelijk worden aangepakt.

Moeite met de taal

Soms kan het zijn dat je kind wel duidelijk kan spreken, maar dat de formulering en dergelijke niet van een opzienbarend hoog niveau is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je kind op een verkeerde manier woorden uitspreekt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een klemtoon op de verkeerde plek leggen. Maar ook zinnen verkeerd formuleren kan een sprekend voorbeeld zijn van een kind dat moeite heeft met de taal. Let wel: het ene kind kan zich wat betreft taal sneller ontwikkelen dan het andere kind. Daar moet je dus aanvankelijk rekening mee houden. Voordat je besluit om je kind mee te nemen naar een logopedist, is het verstandig om eerst je kind te vergelijken met andere kinderen van zijn leeftijd. Valt hij of zij uit de boot? In dat geval kan het verstandig zijn om naar een logopedist te gaan. Maar valt hij of zij niet uit de boot, maar heeft je kind wel moeite met de taal. Dan is er geen enkele reden tot paniek. Dit heeft namelijk met de natuurlijke ontwikkeling van je kind te maken.

Andere problemen

Ook andere problemen kunnen door een logopedist worden opgelost. Denk daarbij aan problemen met goed eten. Door een verkeerde groeiontwikkeling kan het voorkomen dat een kind op een verkeerde manier leert eten en drinken. Dit kan dan heel nadelig zijn, want over het algemeen zorgt dit ervoor dat je kind moeite kan hebben met eten en drinken. Dit wil je als moeder natuurlijk voorkomen. Ook hiervoor kun je over het algemeen bij een logopedist terecht.

Maar ook met andere kwesties, zoals een afwijkende mondgewoonte. Doet je kind vaak heel raar met zijn mond? In dat geval kan het verstandig zijn om eens naar een logopedist te gaan. Ook bijvoorbeeld wanneer je kind veel op zijn duim zuigt. Maar ook als je kind op een verkeerde manier slikt, kan het verstandig zijn om eens naar een logopedist te gaan.

Naar welke logopedist?

Het voordeel van de logopedist is dat deze heel sociaal is. Je hebt namelijk logopedisten die zich speciaal richten op de ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen is het over het algemeen vaak een beetje eng om voor de eerste keer naar de logopedist te gaan. Als je daar dan aankomt, wil je natuurlijk wel op je gemak worden gesteld. Zorg er daarom voor dat je altijd naar een vriendelijke logopedist gaat. Mocht jij je kind bijvoorbeeld naar een onvriendelijke logopedist sturen, dan is de kans groot dat je kind dat niet leuk vindt. Dit zal er dan vaak in resulteren dat je kind ongelukkig wordt. Bovendien zal dit het leerproces uiteraard ook niet vergemakkelijken. Maar waar je moet op letten?

Vriendelijke uitstraling

Bij de introductie van de logopedist is het allereerst van belang om naar de uitstraling van de logopedist te kijken. Komt hij of zij vrolijk over, of juist het tegenovergestelde? Het is belangrijk dat de logopedist vrolijk is, zeker wanneer deze met kinderen moet werken. Zorg er daarom ook altijd voor dat je voor en vrolijke logopedist kiest.

De communicatie tussen je kind en de logopedist

Bekijk bij de eerst afspraak ook goed hoe de communicatie tussen je kind en de logopedist is. Hebben ze gelijk een klik of gaat het allemaal moeizaam? Soms kan de logopedist heel aardig zijn, maar is er gewoon geen klik. Een klik is echter wel van belang. Een goede communicatie is namelijk van groot belang om snelle vorderingen te maken. Probeer daarom altijd een logopedist te vinden die goed kan communiceren met je kind. Je kind moet hem of haar leuk vinden, maar de logopedist moet daarentegen ook goed met je kind kunnen omgaan. Let daar dus altijd goed op.

Hoe goed is de logopedist?

Natuurlijk is een aardige logopedist belangrijk en de communicatie daarmee eveneens. Maar daarnaast is het ook van belang om na te gaan hoe goed de logopedist is. Er zijn verschillende manieren hoe je daar achter kunt komen. Enerzijds kun je daar achter komen door te praten met andere moeders. Misschien hebben die een kind dat ook naar een logopedist gaan. Misschien is dit wel een hele goede. Dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Is er niemand uit je kennissenkring die met zijn kind naar de logopedist gaat? In dat geval kun je ook via internet kennis op doen. Goede logopedisten hebben over het algemeen vaak goede recensies. Aan de hand van die recensies kun je dan een inzicht van de specifieke logopedist krijgen.