Autisme is een complexe aandoening die veel voorkomt in Nederland. Het is vaak moeilijk om met autisme te leven. Daarnaast is het niet alleen moeilijk voor mensen die aan autisme lijden, maar ook voor ouders en andere instanties die ermee om moeten zien te gaan. Dat is vaak erg lastig en daarom kampen mensen met autisme vaak met veel problemen. Een van die problemen is het zoeken naar een goede school. Ouders ervaren het als lastig om een goede school te vinden voor kinderen met autisme. Dit heeft dan ook wel een belangrijke oorzaak. Op scholen is groepsconformiteit de leidraad van het systeem. Veel mensen met autisme passen niet in dit groepssysteem, waardoor ze moeilijk worden opgenomen in de groep. Dit is dan niet alleen lastig voor de kinderen met autisme, maar ook voor de leraren en de andere kinderen. Mensen met autisme vallen vaak buiten de boot en dat is natuurlijk heel tragisch. Maar gelukkig zijn er wel speciale scholen voor autisme in Nederland.

Wat is autisme nu precies?

Allereerst is het natuurlijk van belang om na te gaan wat autisme dan precies is. Het is een veelgehoord begrip, maar mensen hebben over het algemeen geen specifiek idee wat het precies inhoudt. Daarom kan een uitleg wel van toepassing zijn, zodat je er enige duidelijkheid bij hebt.

Autisme is een overkoepelende naam en de mate van hevigheid kan ook variëren per persoon. In principe is er bij autisme over het algemeen sprake van een belangrijk kernprobleem. Dit is dat mensen met autisme niet goed zijn ontwikkeld op het communicatieve vlak. Ze zijn niet sociaal en hebben veel moeite met handelen en flexibel nadenken. Dit uit zich in een aantal problemen die zeer typisch zijn voor mensen met autisme.

Moeite in de omgang

Een van die zaken is dat mensen met autisme over het algemeen moeite hebben om te communiceren met andere mensen. Dit gebrek aan gemakkelijke communicatie met anderen kan zich uitten in een aantal vormen van omgang. Sommige autisten kunnen totaal niet communiceren met andere mensen. Deze sluiten zich helemaal sociaal af. Ze doen vaak activiteiten waarbij niemand betrokken is. Ze hebben ook geen enkele behoefte aan sociaal contact en kunnen in paniek raken wanneer ze hier wel mee in aanraking komen. Het gevolg hiervan is dat ze in een sociaal isolement kunnen belanden en zich opsluiten op plekken waar vrijwel niemand is.

Een iets mildere variant zijn de autisten die geen contact maken, maar wel openstaan voor benaderingen van anderen. Ze ervaren mensen om hun heen niet specifiek als een probleem, maar hebben over het algemeen geen behoefte om zelf initiatief te nemen met betrekking tot het leggen van contact. Hoe ze reageren op mensen die wel contact met ze leggen kan zeer afwisselend zijn. Soms kan dit op een positieve, goede manier gebeuren, maar het kan ook zijn dat ze er niet goed mee om weten te gaan. Ook dit is verschillend per persoon, maar ook wat betreft het humeur van degene die aan autisme lijdt.

Ook heb je autisten die juist extreem veel contact met andere mensen leggen. Ze zijn extreem sociaal, maar vaak niet op de gebruikelijke manier. Je kunt vaak duidelijk zien dat er wat aan de hand is met de manier waarop ze communiceren. Vaak worden ze dan ook als raar gezien, omdat de manier waarop ze contact maken niet volgens de normen van onze maatschappij is. Soms kan het verraderlijk zijn en denken mensen dat dit geen autisme is. Veel mensen associëren autisme namelijk met mensen die gesloten zijn en geen contact maken. Maar ook mensen die extreem veel contact maken kunnen te maken hebben met autisme.

Overige problemen die vaak voorkomen

Naast de bovengenoemde kenmerken van autisme, zijn er vaak nog meer problemen die opdoemen. Naast de communicatie is de mimiek van mensen autisme vaak ook geheel anders dan mensen die er niet aan lijden. Een mens heeft over het algemeen namelijk veel verschillende gelaatsuitdrukkingen. Aan de hand van die gelaatsuitdrukkingen kunnen mensen aflezen wat de emoties zijn. Het probleem met kinderen met autisme is echter dat ze over het algemeen veel minder gelaatsuitdrukkingen hebben. Dit heeft als gevolg dat ze me moeilijk te lezen zijn voor mensen die contact met ze proberen te leggen. Vaak wordt hierdoor ook gedacht dat mensen met autisme minder emoties zouden hebben. Dit is echter een misvatting. Mensen met autisme hebben namelijk wel degelijk emoties, alleen hebben ze vaak moeite met deze emoties te uiten. Dat maakt het grote verschil tussen mensen die lijden aan autisme en mensen die niet lijden aan autisme.

Daarnaast is de manier waarop kinderen met autisme hun gelaatsuitdrukkingen gebruiken ook heel verschillend. Enerzijds heb je kinderen die veel oogcontact maken met andere mensen. Dit kan echter heel ver gaan, waardoor het soms eng kan overkomen voor de ontvanger van het oogcontact. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je dan ook kinderen die totaal geen oogcontact maken. Deze komen juist weer meer schuw over. Zo zie je maar hoe veel verschil er ligt tussen mensen met autisme en dat het eerder een verzamelnaam is voor zeer veel verschillende aandoeningen. Vandaar dat ook vaak de term 'Autismespectrum' wordt genoemd. Er is altijd een bepaalde range met betrekking tot autisme waarin een kind zich begeeft.

Ook met betrekking tot vaardigheden kunnen kinderen met autisme veel verschillen. De één kan bijvoorbeeld heel goed zijn in één specifiek iets, terwijl anderen juist zeer onhandig zijn over het algemeen. Ook met betrekking tot het intellect zijn er heel veel variaties.

Autisme en het onderwijs

Voor ouders is het vaak lastig om een goede school te vinden voor hun kind met autisme. Gelukkig zijn er speciale scholen met autisme Nederland. Maar ook deze kunnen qua opzet en dergelijke zeer veel van elkaar variëren. Bij het kiezen van een goede school, is het vaak van belang om van te voren goede informatie in te winnen. Gelukkig is er in Nederland een vereniging voor autisme. Wanneer je je daar bij aansluit, kunnen deze mensen je ondersteunen met het kiezen van een goede school. Er zijn een aantal afwegingen die belangrijk zijn.

Speciale school of reguliere school

Allereerst is de belangrijkste vraag voor ouders met een kind met autisme, om na te gaan of ze het kind naar een speciale school of een reguliere school sturen. Het sturen van een kind naar een reguliere school heeft wel een aantal belangrijke voordelen. Enerzijds heb je namelijk de praktische voordelen die ermee gepaard gaan. Er zijn namelijk veel reguliere scholen die dicht in de buurt van woonwijken liggen. Daardoor is het vaak gemakkelijker om er te komen en is er veel minder reistijd. Dat is natuurlijk al belangrijk. Bovendien kan het zijn dat je kind vriendjes heeft op een bepaalde school en dat je kind daarom daar ook naartoe wilt laten gaan.

Een nadeel is echter dat kinderen met autisme op reguliere scholen minder behandeling krijgen. Dit komt omdat er minder tijd is om er rekening mee te houden. Toch heeft een kind met autisme vaak recht op een specifieke behandeling, omdat elk kind in principe gelijk behandeld moet worden. Alvorens je een besluit maakt kun je dus altijd met een reguliere school overleggen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot je kind. Op basis van dat antwoord kun je dan een weloverwogen keuze maken of je het wel of niet ziet zitten.

De vorm van autisme

Ook is het van belang om na te gaan waar je kind precies zit in het autismespectrum. Niet alleen met betrekking tot sociaal contact, maar ook als het gaat om zijn intelligentie en kunnen. Er zijn namelijk veel verschillende soorten speciale autisme scholen. En mocht je hebben besloten dat je kind niet past op een reguliere basisschool, dan is het dus van belang om na te gaan welke speciale autismeschool het best bij hem of haar past. Daar kun je ook professionele hulp bij autisme voor inschakelen, wanneer je dit zelf moeilijk vindt om te bepalen. Zij kunnen je daarin begeleiden en dat kan natuurlijk belangrijk zijn.

Het belang van goed onderwijs

Uiteraard is het een lastige keuze die je gaat maken, maar het is belangrijk dat dit weloverwogen wordt gedaan. Het onderwijs is namelijk het fundament voor de toekomst van je kind. Dit begint vaak al op de basisschool. Overweeg dit dan ook goed en maak niet een snelle, ondoordachte beslissing. Het belang van goede communicatie mag dus ook niet worden onderschat. Goede communicatie met je kind, partner en anderen is van groot belang. Samen komen jullie er wel uit. Ook voor kinderen met autisme is gelukkig genoeg plaats in deze tolerante samenleving.