Met Zwemdiploma C worden diverse vaardigheden getest en dient je kind te voldoen aan de gestelde nationale normen voor Zwemveiligheid. Daarnaast zijn er diverse kledingvoorschriften voor het examen en word je met het diploma voorbereid op vervolg diploma’s. Om je kind goed voor te bereiden op het examen, en een helder overzicht te bieden voor wat je kind moet kunnen, hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste zaken voor het zwemdiploma C.

Wat houdt het diploma in?

Zwemdiploma C is het derde diploma in de reeks te behalen zwemdiploma’s. Zo staat zwemdiploma A voor het Aanleren, diploma B voor Beter en diploma C voor Compleet. Door voor c-diploma op te gaan zijn de zwemvaardigheden van je kind compleet en is je kind daarmee vaardig genoeg om veilig en alleen het water in te gaan. Ook leert je kind voor het c-diploma om zich te redden tijdens noodsituaties en vormt het laatste Nationaal Zwemdiploma een belangrijke rol in de zwemveiligheid van je kind. Het Nationaal Zwemdiploma C bereid kinderen voor op het beheersen van belangrijke vaardigheden om veilig te zwemmen in een zwembad en in open water (met uitzondering van de zee). Om het diploma te behalen worden verschillende vaardigheden getoetst tijdens een standaard examenprogramma. Het behalen van het c-diploma is vrijwel voor iedereen haalbaar. Kinderen leren op een speelse en natuurlijke manier hoe ze zich kunnen redden in het water. Indien je kind vertrouwd is met alle vaardigheden ontvangt je kind het Zwemdiploma C certificaat.

Welke vaardigheden zijn van belang bij het c-diploma?

Voor het C zwemdiploma zijn diverse vaardigheden van belang die getoetst zullen worden tijdens het standaard examenprogramma. Om het c-diploma te behalen leert je kind onder andere om zich te kunnen redden in noodsituaties en te duiken vanaf de kant. Ook leert je kind lange afstanden te zwemmen, verschillende zwemmethoden en leert het kind zich te kunnen oriënteren onder water. Je kind moet dus heel wat kunnen om aan de C-diploma eisen te kunnen voldoen. Het belangrijkste is echter dat het kind zich vertrouwd voelt in het water en geen angst heeft in benauwde situaties. Het kind dient met kleren aan redzaam te kunnen zijn en dient zich hiervoor op zijn of haar gemak te voelen. De vaardigheden worden allen getest tijdens het Standaard examenprogramma Nationaal Zwemdiploma C.

Survival zwemmen

Bij het C-diploma leert je kind onder andere Survival zwemmen. Dit houdt in dat je kind moet kunnen zwemmen met een lange broek, een shirt met lange mouwen, een jas en met waterschoenen aan. De rede daarvoor is dat je op elke situatie voorbereid moet kunnen zijn, ook wanneer je met kleren aan in het water terecht zou komen. Bij het survival zwemmen is het belangrijk dat het kind zichzelf, zonder moeite, met kleren aan op de kant kan trekken. Ook is het belangrijk dat het kind in het water kan springen zonder dat het hoofd onderwater gaat.

Duiken en onder water kunnen oriënteren

Om zwemdiploma C te behalen moet je kind vanaf de kant kunnen duiken en zich onder water kunnen oriënteren. Vaak gaat dit gepaard met een test waarbij het kind onderwater onder een mat moet duiken of door een gat heen moet zwemmen. Kinderen leren tijdens het duiken om veilig terug te keren naar het oppervlakte en leren zich te oriënteren en naar boven te komen in een soort wak. Dit is van belang mochten ze ooit terecht komen in een bevroren meer.

Conditiezwemmen

Een belangrijk onderdeel van het c-diploma is het conditie zwemmen. Hierbij wordt gekeken of het kind langdurig achter elkaar kan blijven zwemmen. Hiervoor dient het kind minstens 75 meter de schoolslag en 75 meter de enkelvoudige rugslag te kunnen. Bij het conditie zwemmen is het ook belangrijk dat een goede techniek wordt gehanteerd. Het is belangrijk dat kinderen bij het leren zwemmen zo mogelijk energie weten te gebruiken. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker lange afstanden zwemmen en leren ze om optimaal hun oefeningen te gebruiken. kind-trekt-baantjes

De Borst- en rugcrawl

Bij zwemdiploma C leren kinderen hoe ze de borst- en rugcrawl kunnen toepassen. Deze zwemmethoden zijn van belang om snel te kunnen zwemmen in geval van nood. De oefeningen hiervoor sluiten dan ook uitstekend aan de vaardigheden voor survival zwemmen. Om te testen of kinderen de borst- en rugcrawl voldoende beheersen dienen ze tijdens het examen een afstand van 15 meter af te leggen in zowel de borst- als de rugcrawl.

Wat zijn de kleding eisen voor het examen?

Bij het C-diploma staat het survival zwemmen centraal. Dit houdt in dat je kind zich moet kunnen redden in tijden van nood. Hiervoor zijn speciale kledingvoorschriften van belang. Deze kleding dien je dan ook zelf mee te nemen tijdens het examen. Naast de standaard badkleding, dien je voor het examen en voor enkele lessen te beschikken over geschikte normale kleding voor in het water, waaronder een lange broek, jurk of lange rok, een shirt met lange mouwen, een jas met lange mouwen en schoenen. Je hoeft geen speciale kleding aan te schaffen om mee te kunnen doen aan het examen en gewoon kleding gebruiken die je kind doorgaans vaak aan heeft.

Wat zijn de vervolgmogelijkheden?

Na het behalen van zwemdiploma C, zijn de vaardigheden voor het zwemmen in principe Compleet. Wanneer je kind graag nog meer zwemlessen wil volgen na het behalen van het c-diploma, zijn er nog andere mogelijkheden voor het behalen van andere Nationale Zwemdiploma’s. Zo kan je kind bijvoorbeeld opgaan voor Zwemvaardigheid 1, 2, en 3. In de vervolgcursussen leert je kind om de zwemveiligheid verder te vergroten en zijn of haar vaardigheden nog meer uit te breiden. Uiteraard zijn deze cursussen, net als het c-diploma, niet verplicht, maar kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene veiligheid van jouw kind.