Veel ouders, die naar hun kinderen en hun leeftijdsgenoten kijken, vragen zich vaak af: waarom sommige kinderen actief zijn op alle terreinen van activiteit, gemakkelijk contact maken met volwassenen en andere kinderen en deelnemen aan verschillende activiteiten. Dit terwijl anderen kinderen verlegen zijn, gereserveerd, aandacht proberen te vermijden, lastig vriendschappen aangaan en zich slecht aanpassen aan nieuwe situaties. De redenen voor dergelijke verschillen van kinderen kunnen heel verschillend zijn, bovendien wordt een belangrijke rol in het gedrag van het kind in de samenleving bepaald door zijn zelfrespect.

De vorming van een adequaat zelfrespect van het kind is belangrijk. Daarom hebben we vier tips om het zelfvertrouwen van je kindje te vergroten. Je kind op te laten groeien in zijn of haar kracht. Hierdoor zal je kind minder bang voor moeilijkheden, vriendelijk zijn, openstaan __voor nieuwe dingen en rustig reageren op kleine blunders.

1. Toon interesse

Tijdig loven en aanmoedigen van een kind voor succes. Hier is het belangrijk dat ouders interesse tonen in de activiteiten, initiatieven en ambities van het kind. Alle verdiensten van hem moeten worden opgemerkt en positief worden ondersteund. Om het gevoel van eigenwaarde te versterken, kun je het kind ook op voorhand prijzen. Je vertrouwen geven in zijn capaciteiten met betrekking tot het komende belangrijke evenement: “je zult zeker slagen”, “je kunt het”, “je hebt het goed gedaan”, enz.

2. Steun je kind wanneer het niet lukt

Een kalme reactie op falen. Als een kind iets verkeerd doet, is het snel geneigd de pet ernaar te gooien. Daarom zou van de kant van de ouders de reactie op mislukking kalm en bemoedigend moeten zijn. In je eigen woorden moet je je zoon of dochter laten zien dat hij of zij de volgende keer vast meer succes heeft eventueel met hulp van jou. Het kind moet zich niet schuldig en inferieur blijven voelen. Hiervoor zal het nuttig zijn om de situatie, de redenen voor het falen en de stappen die nodig zijn om dergelijke fouten te voorkomen, te bespreken. In hun eigen zaken moeten ouders zelf ook proberen om optimisme en vastberadenheid te tonen, zelfs als iets niet goed gaat.

3. Vergelijk niet met andere kinderen

Vermijd het vergelijken van je kind met andere kinderen. Beoordeel de werkelijke mogelijkheden van het kind. Iedereen heeft zijn eigen vaardigheden, talenten en capaciteiten. En wanneer je een kind evalueert, moet je je altijd op hem of haar richten: op wat kan worden gedaan en welke resultaten je kind kan bereiken. Vergelijking met andere kinderen, vooral als de jouwe slechter blijkt te zijn, is de belangrijkste factor die bijdraagt __aan een afname van het zelfbeeld van het kind. Praat met je kind over zijn prestaties en doelen en probeer te bespreken wat er met zijn of haar successen in relatie tot het verleden is veranderd. Focus op wat beter is geworden en wat hij of zij hiervoor gedaan heeft. Als er een situatie is waarin je kind gebrekkig is, bespreek dit dan ondersteunend en richt je op hoe het beter kan in de toekomst. Praat over hoe belangrijk het succes van het kind is zonder te zeggen dat hij of zij beter is dan een ander.

4. Laat je kind beslissingen nemen

Het kind in staat stellen om zinvol te zijn. Voor kinderen met een laag zelfbeeld, wordt het gebruikelijk dat niemand telt met zijn mening. Probeer situaties te vinden waarin je jouw kind om advies of hulp kunt vragen of hem een __verantwoorde beslissing kunt geven, belangrijk voor het hele gezin. Moedig je kind aan om te kiezen, te helpen of te adviseren. Zo'n situatie kan een positief effect hebben op een onzeker kind, het geloof in zichzelf vestigen en zijn of haar zelfrespect vergroten. Het is niet nodig om je kind te beschermen tegen alle moeilijkheden, omdat het zichzelf overwint en daarmee een gevoel van overwinning krijgt. Hierdoor zal zijn of haar zelfvertrouwen groeien.

Het belangrijkste dat ouders moeten onthouden, is dat zelfrespect een bewegend ding is en grotendeels afhankelijk is van de algemene emotionele situatie rondom het kind. Daarom moeten ouders proberen hun kinderen te ondersteunen bij alle inspanningen, positief te reageren op prestaties en successen, en natuurlijk gewoon van hun kinderen houden zoals ze zijn.