Is jouw kind een echte vrolijke flapuit? Dat is erg leuk! Jouw kind is erg sociaal en iedereen kan flink dubbel om jouw zoon of dochter liggen. Toch heb je als ouders de taak om wel de nodige kaders bij te brengen. Op deze manier voorkom je dat het gedrag van jouw kind te ver gaat. Lees gauw welke do’s en don’ts voor vrolijke flapuiten gelden.

1. Vaste kaders

Ieder kind heeft kaders nodig. Het is goed om te weten tot hoever je kan gaan en wanneer grenzen overschreden worden. Is jouw kind erg aanwezig? Bijvoorbeeld tijdens speelpartijtjes, verjaardagen of andere sociale aangelegenheden? Dat is goed voor de sociale ontwikkeling, maar het kan ook een negatief effect hebben. Het is goed om te weten wanneer je te ver gaat en hoe je kunt stoppen. Wees als ouders daarom consequent en zorg ervoor dat jouw kind de juiste kaders leert kennen. Kaders van tot zover is het leuk, maar niet alle aandacht hoeft perse naar jou te gaan.

Ook voor de veiligheid van jouw kind is het belangrijk om bij te brengen dat je niet zomaar met iedereen kunt praten of aandacht aan kunt vragen.

2. Goed gedrag belonen

Een vrolijke flapuit, dat vinden de meeste mensen juist erg leuk! Daarnaast is het ook goed voor de sociale ontwikkeling van jouw kind. Het leert contact te maken en te communiceren met anderen. Wees daarom niet altijd streng en weet ook wanneer je goed gedrag moet belonen. Een vrolijke flapuit kan ook andere kinderen betrekken bij het spelen en als rolmodel voor verlegen kinderen spelen. Zie je dat het extroverte gedrag van jouw kind juist een positief effect heeft? Dan mag goed gedrag absoluut worden beloond.

3. Samen spelen

Al spelenderwijs leren kinderen de meeste vaardigheden. Zowel fysieke vaardigheden als sociaal en emotionele vaardigheden. Door samen te spelen met andere kinderen, kan jouw vrolijke flapuit meer leren. Daarnaast is het ook goed voor kinderen die minder sociaal vaardig zijn om met jouw zoon of dochter te spelen. Zie het niet als iets negatiefs, maar iets waar zowel jouw zoon of dochter als het speelmaatje iets van kan leren.

4. Volwassenen corrigeren

Natuurlijk vinden al jouw vrienden, familie en vreemden waarmee jouw kind praat het hartstikke leuk dat hij of zij een vrolijke flapuit is. Zij kunnen juist vaak een extra duit in het zakje doen om jouw kind nog extra te laten reageren. Wil jij jouw zoon of dochter juist bijbrengen dat het niet al te aanwezig moet zijn of rare opmerkingen niet kan maken? Dan kun je als ouder ook het voorbeeld nemen en de andere volwassenen te corrigeren op hun gedrag. Je hoeft niet als politieagent op te treden, maar kunt wel voorkomen dat je de situatie alleen maar erger maakt. Zo weet jouw zoon of dochter dat extreem gedrag ook niet bij volwassenen wordt getolereerd.

Een vrolijk ventje of meisje dat zegt wat het denkt? Daar is toch niets mis mee? Er is zeker niets mis met een vrolijke flapuit, maar zorg er wel voor dat jij als ouder de kaders bijbrengt. Zo voorkom je dat het vrolijke gedrag uitmunt in onacceptabel of vervelend gedrag. Stimuleer juist de sociale vaardigheden en beloon goed gedrag!