Tussen de 200.000 en 300.000 kinderen kijken dagelijks naar het Jeugdjournaal in Nederland, het nieuws van de dag voor kinderen. Geen enkel onderwerp gaat de redactie uit de weg. Het is een mix van goed en slecht nieuws wat zich wereldwijd afspeelt. In dit artikel 'De impact van het jeugdjournaal op kinderen' lees je hoe je je kind op de hoogte brengt van het minder fraaie nieuws dat ze vaak te zien krijgt. Een goede raad: ga geen enkel nieuwsitem uit de weg. Lees hoe je negatief nieuws bij je kind aanbrengt.

Het Jeugdjournaal: niet altijd rozengeur en maneschijn

Het Jeugdjournaal is wat betreft nieuwsinhoud hetzelfde dan het journaal voor volwassenen. Geen enkel heikel nieuwsitem wordt uit de weg gegaan. Het grote verschilpunt is wel hoe het nieuws wordt aangebracht en vanuit welke invalshoek. In het Jeugdjournaal wordt ook de positieve kant van slecht nieuws in de meeste gevallen belichaamd. Bijvoorbeeld ten tijde van het corona-virus blijft het niet bij een nuchtere berichtgeving, maar komen ook de positieve kanten aan bod in de mate dat dit mogelijk is. Denken we maar aan het spontane vrijwilligerswerk of dat mensen zich aanmelden om boodschappen te gaan doen voor hoogbejaarde mensen.

Wegzappen bij helse beelden

In tegenstelling tot het nieuws voor volwassenen, zal de anker van het Jeugdjournaal bij heftig nieuws de kijker verwittigen om eventueel tijdelijk weg te zappen van de confronterende beelden. Over het algemeen worden in het Jeugdjournaal zelden of nooit hevige bloedige beelden van aanslagen en dergelijke vertoond. Ook wordt gekozen voor zorgvuldig taalgebruik. Zoals het woord opgehangen. In plaats daarvan wordt minder gruwelijk taalgebruik genoemd en vervangen door gestorven of gedood.

Welke leeftijdscategorie kijkt naar het Jeugdjournaal?

De doelgroep van het Jeugdjournaal situeert zich in de leeftijd tussen negen en twaalf jaar. Met andere woorden, kinderen van groep zes, zeven en acht. Het is algemeen geweten dat kinderen vanaf negen jaar, nieuws in een bepaalde context kunnen plaatsen. Wanneer je kind dat niet zo goed in een kader kan plaatsen, is het belangrijk dat je als ouder met je zoon of dochter gaat praten en alles probeert uit te klaren. Het komt vaker voor dan dat je denkt dat kinderen door nieuwsinformatie van streek geraken omdat ze de boodschap niet altijd goed hebben begrepen of op een andere manier duiden.

Hoe kan je praten met kinderen over eng nieuws?

Nieuws staat nooit stil. In het digitale tijdperk waarin we nu leven, is het haast onmogelijk om het nieuws achter te houden om je kinderen te beschermen. Het enige wat je als ouder te wachten staat, is de negatieve impact ten opzichte van je kinderen zoveel mogelijk te minimaliseren. De beste methode is en blijft open kaart te spelen met je kinderen en de waarheid onder ogen durven laten zien. Hieronder volgen enkele tips die je eventueel tijdens een open gesprek bij je thuis kan voeren:

1. Maak niet de fout het slechte nieuws te willen verbergen

Zorg ervoor dat het nieuws niet wordt uitgeschakeld wanneer minder fraaie nieuwsberichten tijdens het Jeugdjournaal worden aangekondigd. Als je dat doet ga je pas de belangstelling van je kinderen opwekken. Zij gaan dan alles uit de kast halen om er achter te komen wat er eigenlijk aan de hand is. De verbeelding bij je kinderen gaat dan de bovenhand nemen. Zoek hier een juiste balans.

2. Zorg dat je kind je volledig kan vertrouwen

Wanneer je je volledig transparant en open opstelt in verband met nieuwsfeiten en dat je kinderen weten dat ze altijd een gesprek kunnen voeren met de ouder, zorgt voor een vertrouwensband. Met tekst en uitleg zonder omwegen te geven aan je kind, zal je nog meer respect afdwingen. Daarnaast kan je samen mogelijk gerenommeerde nieuwsbronnen raadplegen online.

3. Maak dat je kind zich beschermd voelt

Verontrustend nieuws bij je kind aankaarten, kan je best doen op een zelfverzekerde manier. Maak vooral dat je kleintje zich beschermd voelt. Zij hebben op dat ogenblik een houvast nodig en jij als ouder kan die cruciale rol invullen. Dat beschermend gevoel geldt niet alleen voor kinderen tot twaalf jaar die naar het Jeugdjournaal kijken, maar zelfs tieners snakken vaak naar dat beschermend gevoel.

4. Geef aan dat bezorgdheid heel normaal is

Wanneer kinderen zich zorgen maken over een bepaald nieuwsitem dat ze pas hebben vernomen, moet je vooral als ouder je kind gerust stellen. Vertel dat die bezorgdheid volledig terecht is en leg uit waarom je dat zelf ook bangelijk vindt. Benadruk dat sommige verontrustende nieuwsfeiten zelden in een mensenleven kunnen gebeuren en dat ze zeker niet bang hoeven te zijn.

5. Voer een gesprek volgens hun leeftijd

Alle kinderen hebben verschillende percepties als ze slecht nieuws vernemen in een nieuwsuitzending. Veel hangt uiteraard ook af van de leeftijd waar ze zich in bevinden. Wanneer je meer dan één kind hebt, is het belangrijk dat je een gesprek voert volgens de leeftijd. Jongere kinderen gaan hier anders mee om dan de oudere. Probeer een briefing te doen met individuele gesprekken.

6. Zoek uit wanneer je erover wil praten

Soms zitten kinderen met een hele hoop vragen en geraken ze helemaal in de war van bepaalde nieuwsitems. Zeg dat je later een gesprek gaat aanknopen zodat je zelf eerst over de vraag hebt nagedacht. Vertel er meteen bij dat ze je hieraan moeten herinneren. Dan weten ze ook dat je gemeend geïnteresseerd bent.

7. Geef antwoorden zo eerlijk mogelijk

Als kinderen onomwonden een rechtstreekse vraag stellen, probeer dan zoveel mogelijk eerlijk te antwoorden. Het heeft geen zin de waarheid te verzwijgen als ze met andere kinderen over hetzelfde nieuwsitem hierover praten. Als je het antwoord niet goed weet, zeg dat dan heel duidelijk tegen je kinderen. Een antwoord niet kunnen geven is helemaal geen schande.