Tussen kinderen zitten veel verschillen, maar er zijn een aantal primaire behoeftes waar vrijwel elk kind baat bij heeft. Allereerst is dit natuurlijk eten en drinken. Maar ook spelen en fysieke aanrakingen behoren daarbij. Bij veel kinderen is het echter zo dat ze geen behoeftes hebben om te knuffelen. Veel ouders raken daardoor in paniek. Maar is deze paniek terecht?

In dit artikel wordt daar meer informatie gegeven. Wil je kind niet knuffelen? Of is hij of zij op een andere manier totaal niet fysiek. Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. In dit artikel zullen enkele mogelijke oorzaken worden besproken. Vervolgens worden er tips gegeven en ook eventuele oplossing voorgesteld.

Mogelijke oorzaken

Een kind dat niet wilt knuffelen kan meerdere oorzaken hebben. De ene oorzaak is ernstiger dan de andere oorzaak. In principe zijn de mogelijke oorzaken onder te verdelen in drie verschillende categorieën.

Hechtingsproblemen

Een oorzaak kan zijn dat je kind last heeft van hechtingsproblemen. Hechtingsproblematiek kind wil zeggen dat een kind niet per se weet hoe hij of zij zich moet hechten. Dit hoeven natuurlijk nog geen echte problemen te zijn. Kinderen kunnen door de loop der jaren veranderen en het betekent dus niet gelijk dat ze altijd deze hechtingsproblemen zullen hebben. Het kan ook voorkomen dat kinderen hechtingsproblemen hebben bij bepaalde mensen en bij anderen weer niet.

Misschien wil je kind bijvoorbeeld niet met jou knuffelen, maar wel met je partner. Dit kan voor jou erg vervelend zijn, maar dit hoeft niets persoonlijks te zijn. Kinderen handelen namelijk op instinct en het kan zijn dat ze bij de één een beter gevoel hebben dan bij de ander. Leeftijd speelt hierbij dus ook een bepaalde rol. Kinderen ontwikkelen zich heel snel en dat is soms fascinerend om mee te maken. Deze snelle ontwikkeling vindt op oudere leeftijd namelijk veel minder snel plaats.

Autisme

Een kind dat niet wil knuffelen kan ook te maken hebben met autisme. Autisme is een breed spectrum en veel kinderen hebben er in meer of mindere mate last van. Een eigenschap van kinderen met autisme is bijvoorbeeld dat ze niet van fysieke aanrakingen houden. Als je kind dus niet wil knuffelen, kan dit te maken hebben met het feit dat je kind autisme heeft. Hier moet wel de nadruk gelegd worden op ‘kan’, want het is slechts maar één specifieke indicatie. En om als echte autist te kunnen worden aangemerkt zijn er wel meer indicaties nodig.

Kinderen met autisme hebben niet enkel een aversie tegen knuffelen, maar tegen fysieke aanrakingen in het algemeen. Moet je kind bijvoorbeeld regelmatig huilen wanneer die wordt aangeraakt? En zijn er nog meer eigenschappen waardoor je het vermoeden hebt dat er wellicht sprake is van autisme? Dan kan het verstandig zijn om een huisarts in te schakelen. Deze kan je eventueel doorverbinden wanneer er sprake is van een red flag.

Daarbij is het ook van belang om daarmee de leeftijd in ogenschouw te nemen. Wil je kind alleen op jonge leeftijd niet knuffelen, maar later bijvoorbeeld wel? Dan heeft dit met zijn ontwikkeling te maken. Kijk dus niet alleen naar het feit of je kind wil knuffelen, maar let ook op de vele andere aspecten.

Karakter

De belangrijkste, en meest onschuldige, reden dat je kind niet wil knuffelen heeft met zijn karakter te maken. De ene persoon heeft namelijk veel meer fysieke behoeftes dan de ander. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook bij volwassenen. Ongetwijfeld heb je wel eens mensen gezien die constant aan het knuffelen zijn. Niet alleen bij familie, maar bijvoorbeeld ook bij vrienden en anderen.

Dit karakter kan ook overgenomen zijn van jou of je partner. Ben jij, of je partner, bijvoorbeeld ook niet zo’n knuffelaar met andere mensen? Dan kan het helemaal al een duidelijke indicatie zijn dat je kind deze karakterkenmerken van jou, of je partner, heeft overgenomen.

Tips

Wil je kind niet knuffelen? Hieronder enkel tips om hem of haar fysiek los te laten komen.

Niet forceren

Allereerst is het belangrijk om niet te gaan forceren. Hoe meer je kinderen tot iets dwingt, hoe meer aversie ze ervoor krijgen. Dit geldt niet alleen bij het forceren met betrekking knuffels, maar bij het forceren in het algemeen. Bijvoorbeeld ook met voedsel en zelfs op het vlak van levensinvulling. Kinderen die nare ervaringen hebben met betrekking tot een religieuze opvoeding, zullen in de regel minder snel ook gelovig worden.

Geniet van kleine momenten

Knuffelen kan voor een kind zeer intens zijn. Je moet er dan ook rekening mee houden dat dit een grote opoffering kan zijn. Maar soms wil je kind wel op een andere manier fysiek contact maken. Zo kan het zijn dat je kind bijvoorbeeld bij je op schoot wil. Maar ook bijvoorbeeld naast je zitten en een boek lezen behoort tot de mogelijkheden. Geniet van deze momenten en koester deze fysieke aandacht. Het kan namelijk ook gebeuren in kleine stapjes. Zodra je kind zich dan meer bij je op zijn gemak voelt, dan heb jij daar ook veel meer profijt van.

Niet overdrijven

Geeft je kind je spontaan een knuffel? Dan is dat natuurlijk hartstikke leuk, maar het is belangrijk dat je daar op een nuchtere manier mee omgaat. Probeer omwille van die reden er dan ook niet een groot ding van te maken. Als je het bijvoorbeeld overdreven gaat prijzen, dan is de kans groot dat je kind er een afkeer tegen krijgt. Erken de knuffel, bedank je kind, maar ga er vervolgens niet heel veel verder in mee.

Kinderfysiotherapeut

Je kunt er ook voor kiezen om hulp te vragen van een kinderfysiotherapeut. Een kinderfysiotherapeut kan je voorzien van deugdelijke tips. Allereerst kun je telefonisch contact met een kinderfysiotherapeut opnemen en de situatie met hem of haar bespreken. Aan de hand van deze informatie kan de kinderfysiotherapeut dan vaststellen of er een eventuele therapie nodig is. Is dit het geval: dan is het natuurlijk nog je eigen keuze om een dergelijke therapie te ondergaan. Maar in de meeste gevallen is het inschakelen van een kinderfysiotherapeut niet per se nodig.

Verschillende leeftijden

Het is dus ook altijd verstandig om rekening te houden met de verschillende leeftijden. Als je kind niet wil knuffelen kan het ook daarmee te maken hebben. Er zijn een paar cruciale leeftijden die een rol kunnen spelen in het gehele knuffelproces.

Leeftijd 2-3 jaar

In deze periode kun je je kind best wat steviger aanraken bij bepaalde handelingen. Hierdoor kan je kind aan fysiek contact wennen. Dit is ook de periode dat jij je kind kan voorlezen en dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Ook tijdens het voorlezen kun je hem of haar soms een schouderklopje geven.

Ook kun je een rollenspel spelen en bijvoorbeeld helemaal opgaan in een specifieke situatie. Je kind zal dit in de regel zeer waarderen. Ook voor jou als ouder is het natuurlijk hartstikke leuk. Let bij het aanraken natuurlijk altijd wel op de reactie van je kind. Hoe reageert je kind op deze aanrakingen? Dit is zeer belangrijk om te weten, want met deze kennis kun je vervolgens vaststellen welke richting je op moet.

Leeftijd 3-4 jaar

Zodra je kind in deze leeftijd zit, zal je kind al meer zelf willen spelen. Hij of zij zal dus veel ravotten en daardoor meer fysieke aanraking ondergaan. Dit heeft als voordeel dat de tastzin van je kind wordt gestimuleerd. Dit heeft grote voordelen voor de ontwikkeling van je kind met betrekking tot fysiek worden. Is je kind nog niet heel erg fysiek? Waarschijnlijk zal dit sneller komen wanneer hij of zij deze leeftijd is gepasseerd. Probeer ook altijd te kijken hoe je kind op aanrakingen reageert. Dus niet alleen met betrekking tot knuffelen, maar omtrent aanrakingen in het algemeen.

Conclusie

In dit artikel is hopelijk duidelijk geworden dat er veel oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan het feit of je kind veel wil knuffelen ja of nee. Allereerst hebben we verschillende mogelijke indicaties gegeven. Vervolgens is daarna ook vastgesteld dat je je in veel van deze situaties geen zorgen hoeft te maken. Daarna zijn enkele tips gegeven die je kunt toepassen op je eigen kind.

Ook het belang van de leeftijd, die een grote rol speelt, is daarbij naar voren gebracht. Hopelijk heb jij als ouder nu een duidelijk beeld van knuffelen bij kinderen. Waar het aan kan liggen, wat je zelf kan doen en in welke situaties je echt professionele hulp nodig bent. Elk kind is anders, dus ieder kind reageert ook overal anders op.