Een beloningssysteem helpt jou om goed gedrag te stimuleren bij je kind. Maar hoe werkt zo een beloningssysteem? Wat is wijsheid? In dit artikel vind je allerlei tips om goed gedrag bij jouw kind te bevorderen.

Wat is een beloningssysteem?

Zo werkt een beloningssysteem. Je beloont het gedrag van een peuter door middel van een beloningsschema. Je gebruikt daarbij een schema, waarop je stickers plakt wanneer je peuter goed gedrag heeft vertoond. Als het schema vol is, geef je je kind een beloning. Een beloningssysteem wordt meestal gebruikt voor het stimuleren en aanleren van normaal gedrag.

Hoe gebruik je een beloningssysteem?

Hoe werkt zo een beloningssysteem precies? Hieronder vind je duidelijk en stapsgewijs hoe je een beloningssysteem het beste kunt toepassen.

1. Doel

Maak een duidelijke doelstelling. Wanneer er duidelijkheid is gecreëerd, voorkom je een teleurstelling bij je kind. Bedenk regels of voorwaarden die voor een kind haalbaar zijn.

2. Beloning

Spreek een beloning af met je kind. Let op dat je iets kiest, wat je kind leuk vindt om te krijgen. Dit zal je kind helpen met het goede gedrag. Tips voor beloningen zijn: later naar bed, een leuke activiteit met een ouder, iets lekkers of iets wat je kind al heel lang wil hebben. Maak de beloning niet te groot.

3. Beloningsschema

Maak een beloningsschema. Hang deze op een plek in je huis, zodat je peuter goed kan zien hoe ver hij al is. Koop stickers om op de beloningskaart te plakken. Je hoeft niet per se stickers te gebruiken. Je kunt ook een beloningsschema maken, die functioneert als een soort kleurplaat. Dit scheelt jou in kosten.

4. Consequent

Wanneer je kind goed gedrag heeft vertoond, plak dan samen met je kind gelijk een sticker op de kaart. Kinderen vergeten snel wat ze gedaan hebben. Ze zijn snel weer afgeleid. Als je gelijk een sticker plakt, dan onthoud het kind zijn goede gedrag.

5. Beloning

Zorg dat je alvast een beloning in huis hebt. Geef je kind direct een beloning. Als je hebt afgesproken om iets te gaan doen, spreek dan gelijk een tijdstip af. Wanneer je een kind direct beloont, zal dit het meeste effect hebben in het toekomstige gedrag van je kind.

Waarom gebruik je beloningssysteem?

Je gebruikt een beloningssysteem om kinderen de voor ons normale zaken aan te leren. Denk hierbij aan op een potje plassen, het poetsen van zijn tanden en het zelfstandig slapen in een bedje, het eten opeten, zelfstandig spelen en aan tafel blijven zitten. Gebruik het beloningssysteem alleen voor noodzakelijke taken.

Wanneer gebruik je een beloningssysteem?

Een beloningssysteem kan heel effectief zijn bij positief gedrag. Bij negatief gedrag werkt een beloningssysteem averechts. Gebruik het beloningssysteem een paar weken. Je kind moet leren dat het niet voor alles een beloning krijgt. Gebruik het beloningssysteem ook niet bij meerdere dingen tegelijk. Dan raakt je kind zijn overzicht kwijt.

Tips voor bij het beloningssysteem

Standvastig

Wanneer je kind gaat huilen als het geen sticker heeft verdiend, geef dan niet toe. Wanneer je toegeeft, zal dit uiteindelijk alleen maar negatief effect hebben op het gedrag van je kind. Hij denkt dat wanneer hij gaat huilen, dat de ouder dan toch wel luistert.

Haalbaar

Het gedrag moet haalbaar zijn. Een kind heeft niet zoveel overzicht en doorzettingsvermogen als een volwassene. Laat het aantal keer dat een kind iets goed moet doen, niet te hoog zijn. Dit zal averechts werken.

Niet te vaak

Misschien werkt het beloningssysteem zo goed, dat je het voor verschillende taken gaat gebruiken. Dit werkt echter heel verwarrend voor een kind. Een kind heeft dan geen overzicht meer.

Complimenten

Maak niet te vaak gebruik van het beloningssysteem. Je kunt goed gedrag van je kinderen ook stimuleren door complimenten te geven. Een andere tips is het samen bepalen en afspreken van een regel. Hierdoor ontstaat intrinsieke motivatie bij een kind.

Wat zijn de voordelen van een beloningssysteem?

Stimuleren

Als je positief gedrag aandacht geeft, zal een kind het vaker gaan herhalen. Een kind heeft positieve aandacht nodig om bevestiging te krijgen van zijn gedrag. Een beloningssysteem kan daarbij helpen.

Wat zijn de nadelen van een beloningssysteem?

intrinsieke motivatie

Bij een beloningssysteem vertoont een kind goed gedrag, omdat hij een beloning krijgt. Hij is niet intrinsiek gemotiveerd, hij doet het niet uit zichzelf. Het ontbreken van intrinsieke motivatie is een groot struikelblok voor veel pedagogen.

Diversiteit

Elk kind is anders. Een beloningssysteem is universeel. Het werkt snel, maar heeft niet het gewenste resultaat bij ieder kind. Wat wel belangrijk is bij het stimuleren van goed gedrag, is dat je kijkt naar wat je kind waardeert. Vind je kind het fijn om een knuffel te krijgen? Geef hem dan een knuffel wanneer hij iets goed doet. Geef ook een knuffel wanneer het niet goed gaat.

Faalangst

Je kind kan het idee krijgen dat hij beloond moet worden voor goed gedrag. Dit kan komen doordat je altijd met beloningssystemen werkt. Een kind leert niet dat het ook iets goeds kan doen, zonder dat jij je waardering uitspreekt.

Afhankelijk

Een kind kan daarnaast afhankelijk van een beloning worden. Wanneer het beloningssysteem is afgelopen, stopt je kind met het vertonen van goed gedrag. Het is daarom goed dat je niet te grote cadeaus geeft bij het belonen. Laat normaal ook je waardering blijken.

Misschien ben je ontmoedigd door alle nadelen die een beloningssysteem ook heeft. Bedenk je dat je het beloningssysteem ook voor een kortere periode kunt uitproberen. Is het niet effectief? Stop er dan op tijd mee.