De zoektocht om een uitstekende oppas te vinden, gaat niet altijd van een leien dakje. Het is daarom van cruciaal belang dat wanneer je iemand gevonden hebt, je hard werkt om een goede vertrouwelijke relatie te onderhouden. Wederzijds respect is de sleutel van het succes. Hieronder lees je 'Zeven tips voor een goede relatie met je oppas'. Waar je moet opletten en vooral de klemtoon moet leggen om een uitstekende communicatie te onderhouden. Bruikbare praktische info die een goede werkrelatie doet verbeteren.

1. Goede communicatie is de basis van een goede relatie met je oppas

Eén van de betere manieren om een uitstekende relatie met je kinderoppas op te bouwen, is om op regelmatige tijdstippen te communiceren. Als je door je werkomstandigheden niet altijd tijd hebt om dagelijks persoonlijk contact op te nemen, overweeg dan om een dagelijks logboek of notebook te gebruiken. Tegenwoordig bestaan er voldoende apps voor kinderopvang om te downloaden. Je kan ideetjes opschrijven die de oppas in de praktijk kan brengen en zelfs laten noteren wat de kinderen hebben gedaan tijdens je afwezigheid overdag. Om goede resultaten te boeken combineer je best deze methode van dagelijkse communicatie met regelmatig persoonlijk overleg. Eén of twee keer per maand volstaat.

2. Blijf positief als je je zorgen maakt over de opvang van je kind

Wanneer je als ouder je zorgen maakt over de kinderopvang, kan je best meteen op een positieve manier laten weten waarover jij je zorgen maakt. Als je het probleem te laat aanslepen, bestaat het risico dat je de aanhoudende frustratie achteraf op een niet-constructieve manier naar buiten laat komen. Opkroppen heeft weinig zin. Vermijd zoveel mogelijk dat je oppas zich aangevallen voelt. Wanneer je beslist om het dilemma aan te kaarten, laat je eerst je kinderoppas haar verhaal uitleggen. Zorg wel dat je de problemen met elkaar bespreekt als de kinderen niet aanwezig zijn of in de buurt rondlopen.

3. Sta volledig achter de oppas

Een oppas moet zich ondersteund voelen en het gevoel krijgen dat je honderd procent achter elke beslissing staat. Je bouwt als ouder op die manier een blindelings vertrouwelijke relatie op. Wanneer bijvoorbeeld de oppas iets verbiedt aan je kind, mag je een beslissing nooit terugdraaien door je kind iets anders te vertellen. Dit ondermijnt het gezag van de oppas alleen maar en werkt alleen maar in de hand dat je kind niet naar de babysit luistert of bepaalde opgelegde tuchtmaatregelen naast zich neerlegt.

4. Spreek je waardering voor je babysit uit

Als je de prestaties van je kindermeisje naar waarde weet in te schatten, laat het dan ook weten. Dit kan via persoonlijk contact of schriftelijk door een klein briefje te schrijven en op tafel te leggen. Na verloop van tijd kan je zelfs je babysit een extra bonus geven door bijvoorbeeld een cadeaubon of een etentje op voorwaarde dat je bijzonder tevreden bent over het werk dat de kinderopvang levert. Als je een uitmuntende oppas voor je kinderen hebt gevonden, is het superbelangrijk het goede contact te blijven na te streven.

5. Bekijk haar als een volwaardige professional

Iedereen hoopt dat het werk dat wordt geleverd, serieus wordt genomen. Daarom moet je regelmatig laten zien dat je haar respecteert met wat ze doet en haar bekijkt als een professional die uitstekend voor de dag komt. Maak er werk van dat je kinderen eveneens die blijk van waardering en erkentelijkheid uitstralen naar de babysitter.

6. Leef de gemaakte afspraken na en hou je babysit op de hoogte

Hou je eraan als je je oppas vertelt dat je tegen een bepaalde tijd opnieuw thuis bent. Als je door bepaalde onvoorziene omstandigheden het toch niet kan laten om af en toe te laat thuis te komen, sms of bel om je babysit op de hoogte te brengen. Betaal haar dan ook extra. Zorg ook dat je haar op tijd betaalt zodat daar geen onenigheid over bestaat. Heb je geen idee wat normaal is om te betalen aan een oppas, lees dan onze oppastarieven

7. Stel je flexibel op

Een tijdschema verandert vaak door externe factoren die je niet altijd in de hand hebt. Dit geldt zowel voor jou als voor de oppas. Als je babysit soms een halve of hele dag vrij neemt, stel je dan flexibel op en probeer hiervoor begrip op te brengen. Probeer voor in de nabije toekomst een bepaalde werkwijze te vinden om op voorhand duidelijk af te spreken zodat je niet plots met de rug tegen de muur komt te staan. Bekijk samen hoe lang een vrije dag op voorhand kan worden aangevraagd.