In Nederland heb je veel verschillende scholen. En ons onderwijssysteem wordt ook nog steeds weer vernieuwd. Tegenwoordig maken excellente scholen bijvoorbeeld een opmars in onze samenleving. In dit artikel gaan we verder in op de voordelen van excellente scholen. Waarom is het aan te raden om je kind naar een excellente school te sturen? Op die vraag wordt dieper ingegaan. Maar voordat we daaraan beginnen, zullen we eerst even uitweiden over het fenomeen van excellente scholen. Want wat is het precies?

Wat zijn excellente scholen?

Zoals de naam al doet vermoeden, houdt een excellente school voor een deel in dat de school anders is dan reguliere scholen. En als je dan het predicaat excellent hoort, dan kun je waarschijnlijk al de conclusie trekken dat het om betere scholen gaat. Excellente scholen zijn overigens niet aan bepaalde eisen verbonden. Het is niet een simpele checklist waaraan ze moeten voldoen. Excellente scholen behelst een meer globaal beeld. Het kan bijvoorbeeld gaan om een school met een zeer inspirerend onderwijsaanbod. Waarin de verbetering centraal staat en ga zo maar verder. Het is dus een school die zich meermaals bewezen heeft als het gaat om een buitengewone kwaliteit te garanderen en dat is natuurlijk een geweldig gegeven, maar wat zijn dan de voordelen van een excellente school?

Een goede ontwikkeling van je kind

Als je je kind naar een excellente school stuurt, dan weet je direct dat je met kwaliteit te maken hebt. En dat kan voor veel ouders een belangrijke beweegreden zijn om je kind naar een excellente school toe te sturen. Het is namelijk goed voor zijn of haar ontwikkeling. Een punt is natuurlijk dat je bij veel scholen misschien niet weet wat de kwaliteit is. Maar dan ga je je kind puur naar die school toesturen, omdat het in de buurt is. Al valt daar ook wel wat voor te zeggen, want dan is de kans groot dat je kind vriendjes en vriendinnetjes heeft die ook op dezelfde school zitten. Het is dus een afweging die je moet maken als ouder. Want de kans is groot dat een excellente school niet meteen de school is die dichtbij huis is.

Out of the box denken

Een ander goed punt is dat er op de excellente scholen veel ruimte is voor kwalitatief onderwijs, maar daardoor ook voor de ontwikkeling van je kind. Er is nog wel eens kritiek op het onderwijssysteem. Dat het bijvoorbeeld te conventioneel zou zijn en dat je kinderen daardoor niet zichzelf kan laten zijn, maar dat ze min of meer verplicht worden om mee te gaan in het schoolsysteem. Bij een excellente school is dat minder het geval. Daar is veel meer ruimte voor de ontplooiing van het individu. En dat heeft natuurlijk verschillende voordelen voor je kind. Dat betekent namelijk dat je kind leert wat hij of zij echt wil. Dat is aan de ene kant goed voor de algemene ontwikkeling van je kind. Maar ook voor zijn gelukzaligheid. Want elke ouder wil natuurlijk dat zijn kind dolgelukkig is met wat hij of zij is.

Voor de school: erkenning

Hierboven hebben we eerst besproken wat de voordelen zijn voor je kind om naar een excellente school te gaan. Maar wat zijn de voordelen voor de school zelf. Daar zijn er verschillenden van te noemen, maar we zullen er even twee uitdiepen.

Erkenning

Een belangrijk voordeel van het excellente predicaat voor een school is dat het een vorm van erkenning geeft. Als school probeer je natuurlijk altijd zo hard mogelijk je best te doen om een goed onderwijssysteem in elkaar te zetten. Een plek waar kinderen echt zichzelf te kunnen zijn en zich goed kunnen ontwikkelen. Dan is het natuurlijk wel fijn dat jij daar dan als school erkenning voor krijgt. Dat brengt een voldaan gevoel met zich mee.

Populariteit

Bovendien maakt dit predicaat de school natuurlijk ook erg populair. Het geeft gelijk een bepaalde status af en dat is ook een fijn idee. Het kan bijvoorbeeld goede docenten trekken die daar graag willen werken. Mensen die denken: het lijkt me echt leuk om op een school te werken waar de positieve ontwikkeling helemaal centraal staat.

Het predicaat kan ook motiveren

Een ander voordeel is natuurlijk dat het predicaat ook kan helpen om scholen juist te motiveren om beter hun best te doen. Omdat ze dan bewust zijn van het feit dat ze als excellente school worden gezien. En dat is natuurlijk een stapje in de goede richting. Want zonder een dergelijk predicaat, bestaat er natuurlijk de kans dat scholen geen motivatie zien om hun onderwijssysteem nog beter te maken. Dan zijn ze wellicht in de illusie dat het wel allemaal oké is zoals het nu is. Die extra motivatie kan dan werken als een goede steun in de rug.