Het schoolrapport is het moment als afsluiting van een bepaalde schoolperiode waarbij de schoolloopbaan van een kind wordt uitgelegd. Dit rapport moet aan een aantal eisen voldoen en kan daarnaast ook niet te veel gegevens bevatten. Het ene kind komt hier blij mee naar huis om zijn of haar goede resultaten te laten zien en de ander weet juist niet hoe snel hij of zij het moet verstoppen. Wat staat er echter allemaal precies in zo’n schoolrapport en hoe moet je als ouder hiermee omgaan?

Wat is het schoolrapport en wanneer wordt dit uitgereikt?

Ongeveer drie keer per schooljaar wordt een rapport aan de kinderen meegegeven om de huidige resultaten op een rijtje te zetten. Iedere school heeft een bepaalde manier om de resultaten van een kind te beoordelen en te verslaan. Wat wel voor elke school hetzelfde is, is het werken aan de hand van een leerlingvolgsysteem, afgekort met LVS, wat sinds een aantal jaar verplicht is. Dit systeem bevat de resultaten van alle leerlingen van een school. Als ouder mag je de gegevens in het LVS altijd inzien indien je hierom vraagt. Hierbij krijg je een beeld van de voortgang van jouw kind.

Het LVS systeem maakt een verdeling tussen kinderen op basis van een niveau. Deze niveau’s lopen van A tot en met E en de indeling is gemaakt op basis van een toets die is afgenomen. A tot en met E staat voor:

 • A: 25 procent van de kinderen met de hoogste score.
 • B: 25 procent van de kinderen die ruim boven de gemiddelde, landelijke score scoort.
 • C: 25 procent met een score net onder de gemiddelde, landelijke score.
 • D: 15 procent van de leerlingen heeft een score ruim onder de gemiddelde, landelijke score.
 • E: 10 procent met de laagste score.

Vaak worden er nog geen rapporten uitgedeeld in de kleutergroepen, die groep één en twee omvatten. Vanaf groep drie wordt bij de meeste scholen het rapport wel meegegeven. Vaak worden rapporten drie keer per jaar gegeven aan de kinderen; voor de kerst-, mei- en zomervakantie.

 

bespreking-rapport-leerling

Mondelinge ondersteuning van het schoolrapport

Vaak wordt er een speciale avond georganiseerd waarbij de leraren het rapport met de ouders bespreken. Soms mag jouw kind hier ook bij aanwezig zijn, maar dit geldt niet voor alle bijeenkomsten en alle scholen. Het gesprek dat hierbij wordt gevoerd, duurt ongeveer tien minuten. Hierbij wordt niet alleen het rapport besproken, ook worden werkstukken en speciale mappen bekeken en besproken.

Vervolgens wordt het rapport meegegeven, waarna je er thuis met je kind nog naar kunt kijken en over kunt praten. Na de vakantie of een paar weken na het uitreiken van de rapporten, moeten deze documenten weer op school worden ingeleverd bij de leraar of lerares. Deze moeten vaak ondertekend door één of beide ouders worden ingeleverd.

Wat wordt er allemaal vermeld in een schoolrapport?

Zoals gezegd, geeft het schoolrapport een beeld van de schoolloopbaan van jouw kind. Hierin staan de prestaties die zijn behaald over een bepaalde periode. Het rapport geeft aan of er dingen op school zijn verbeterd of dat er juist ergens meer moeite in gestoken moet worden om een cijfer op te halen. Twee resultaten worden vermeld in het rapport en daarnaast staan er vaak resultaten in van losse toetsen die tijdens de periode zijn afgenomen.

De toetsen die los door de leraren zijn afgenomen, gaan over de dingen die in de klas zijn behandeld. Veelal worden deze toetsen beoordeeld met een cijfer tussen de één en tien, maar er wordt ook vaak gewerkt met letters. Deze letters staan voor de volgende betekenissen:

 • goed
 • ruim voldoende
 • voldoende
 • matig
 • zwak
 • onvoldoende

Wanneer er beoordeeld wordt door middel van het geven van een cijfer, hebben deze de volgende betekenissen:

 • 1 staat voor zeer slecht.
 • 2 geeft een slechte prestatie aan.
 • 3 betekent ruim onvoldoende.
 • 4 staat voor onvoldoende.
 • 5 geeft aan dat de prestatie twijfelachtig is.
 • 6 betekent voldoende.
 • 7 geeft een ruim voldoende score aan.
 • 8 staat voor een goede prestatie.
 • 9 betekent een zeer goede score.
 • 10 geeft een uitstekende prestatie aan.

Scholen die werken met een “woordrapport”

Er zijn ook scholen in ons land die het werken met woorden prefereren boven het geven van cijfers die slecht kunnen vallen bij kinderen. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van woorden om de prestaties van kinderen te beschrijven. Er worden dan beschrijvingen gebruikt om de scores van een bepaalde schoolperiode van een kind uit te drukken. Deze variant van het schoolrapport wordt daarom ook wel het “woordrapport” genoemd.

De andere zaken op een schoolrapport

Naast de leerresultaten van een kind staan er nog andere zaken vermeld op een rapport. Lees hier wat er (verplicht) in een onderwijskundig rapport moet staan.  Ten eerste worden de administratieve gegevens genoemd. Dit omvat de naam, het geslacht, de geboortedatum, het adres en telefoonnummer en andere soortgelijke informatie over het desbetreffende kind. Tevens wordt er een persoonsgebonden nummer vermeld, wat gegevens van de ouders en gegevens van de school waar het kind les krijgt.

Daarnaast worden gegevens over het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling uitgelegd. Hierbij worden het gedrag en de werkhouding beschreven. Het gaat hierbij om de omgang met andere kinderen, het maken van huiswerk, het concentratievermogen en de zelfstandigheid. Als er op dit gebied een probleem is ontstaan, kan dit ook beschreven worden in het rapport.

Vervolgens wordt er besproken welke begeleiding het kind nodig heeft. Dit kan nodig zijn als er belemmeringen zijn opgetreden of als het kind niet naar behoren presteert. Hier is echter alleen sprake van bij een diagnose of wanneer een begeleiding is toegekend, zoals een dyslexieverklaring. Tevens bevat het schoolrapport de verzuimhistorie. Hierbij is je kind afwezig geweest om bepaalde redenen tot één jaar geleden.

In hoeverre zijn hoge cijfers op het schoolrapport van belang?

Een goed rapport met hoge cijfers en goede scores is natuurlijk leuk en betekent dat de voortgang van jouw kind spoedig verloopt. Echter, hoe belangrijk zijn de scores op dat papiertje nou eigenlijk? Het mag dan wel iets zeggen over de voortgang van een kind, de leraar kijkt uiteraard niet enkel naar meetbare cijfers. Er wordt namelijk ook gekeken naar hoe jouw kind reageert op dingen.

Deze persoonlijke ontwikkeling van kinderen is ook heel belangrijk in de ontwikkeling. Het gaat hierbij om hoe goed jouw kind naar de leraar of lerares luistert en in hoeverre hij of zij zich inzet in de lessen en meedoet om de lesstof tot zich te nemen. Daarnaast wordt er gekeken naar de samenwerkingsvaardigheden, wanneer er gewerkt wordt in groepjes met andere kinderen. Tevens is het vermogen om zich te concentreren op vraagstukken belangrijk, het helpen van andere klasgenoten en nog veel meer andere vaardigheden. Deze eigenschappen van jouw kind worden ook meegenomen in de beoordeling op een rapport.

Wanneer jouw kind een goed rapport mee naar huis neemt

Een goed rapport betekent dat jouw kind naar behoren of beter heeft gepresteerd op school. Het kan dan goed zijn om je kind te belonen met deze prestatie door wat geld of een klein cadeautje te geven. Houd er hierbij rekening mee dat de beloning van je kind altijd vergeleken zal worden met wat andere kinderen van hun ouders krijgen. Er zullen anderen zijn die meer of grotere cadeautjes krijgen, maar houd altijd vast aan je eigen standpunten.

Een goed rapport kan ook gevierd worden met taart of een dagje weg naar de dierentuin of een pretpark. Of je je kind wel of niet een fysiek cadeau geeft na het behalen van een goed rapport, het is altijd belangrijk om hem of haar te complementeren met de behaalde prestatie. De trots van een ouder is belangrijker dan het krijgen van fysieke spullen.

Wanneer jouw kind een slecht rapport mee naar huis neemt

Als resultaten van jouw kind op school tegenvallen, is het uiteraard belangrijk niet boos te worden op hem of haar. Daarentegen is het veel belangrijker om de oorzaak van het probleem te vinden om hieraan te kunnen werken. Het kan verstandig zijn om in gesprek te gaan met de leraar of lerares van jouw kind en ook zelf het gesprek aan te gaan. Hoe wordt school ervaren, wat is er wel en niet leuk en tegen welke problemen loopt hij of zij aan? Een slecht rapport is zeker geen ramp en jouw kind heeft niet gefaald. Juist met het krijgen van een slecht rapport is ondersteuning en bevestiging van jou als ouder belangrijk.

Het schoolrapport omvat de leerresultaten, administratieve gegevens, de sociaal-emotionele ontwikkeling, noodzakelijke begeleiding en de verzuimhistorie van jouw kind.