Heel verdrietig werd ik daarvan: op sommige scholen mochten kinderen niet mee op schoolreisje als ouders de (vrijwillige!) ouderbijdrage niet hadden betaald. Wat daar ook de reden van zou zijn, kinderen mogen daar niet onder lijden, vind ik. Ik snap schoolbesturen ook echt niet die zulke regels kunnen opstellen. Maar… Er is goed nieuws!

Kinderen niet meer buitengesloten

Sommige scholen spiegelen de vrijwillige ouderbijdrage voor als een verplichte bijdrage. Als ouders deze niet betalen, dan mogen hun kinderen in sommige gevallen niet mee met uitjes of feesten die de school organiseert.

Dat mag nu gelukkig wettelijk niet meer. Op dinsdag 17 december is de initiatiefwet die GroenLinks en SP hebben ingediend aangenomen door de Tweede Kamer: Kinderen mogen niet meer buitengesloten worden bij schoolreisjes of de kerstviering als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Ouderbijdrage ook voor bijles en begeleiding

Dat betekent dus dat kinderen niet meer geweigerd mogen worden van activiteiten zoals een kerstdiner, uitjes en schoolreisjes. Maar het gaat niet alleen over leuke uitjes, op sommige scholen konden kinderen ook niet meedoen aan bijles, huiswerkbegeleiding of tweetalig onderwijs. Bij de wet is het nu dus verboden om kinderen uit te sluiten van deze activiteiten als ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

Nu bij wet is vastgelegd dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van deelname aan bepaalde activiteiten op basis van het wel of niet betalen van de ouderbijdrage, betekent dit dus ook dat de vrijwillige ouderbijdrage daadwerkelijk vrijwillig wordt.

De ouderbijdrage was officieel al vrijwillig en scholen zijn verplicht om dit te vermelden in hun schoolgids, maar veel scholen maken dat niet duidelijk. Zo wordt onbewust of bewust de druk gelegd bij ouders om de ouderbijdrage te betalen, helemaal als de kans bestaat dat hun kind buitengesloten wordt van activiteiten die vanuit de school worden georganiseerd.

Kwetsbare kinderen

Ik ben enorm blij dat op deze manier uitsluiting van kinderen wordt voorkomen. Vaak gaat dit om een kwetsbare groep waar al genoeg zorgen zijn. Voor kinderen van ouders die het al niet breed hebben, is er thuis al vaak geen geld voor extraatjes als leuke uitjes. Deze kinderen zijn juist gebaat bij dit soort uitjes en zeker ook bij extra (bij)lessen, als dit binnen de ouderbijdrage valt. Bovendien lijkt het me niet de boodschap die je als school wilt uitstralen: je mag niet meedoen met de rest als je ouders niet kunnen betalen. Iedereen hoort erbij.

De initiatiefwet die SP-Kamerlid Peter Kwint en GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld hebben ingediend, werd op één na door alle partijen gesteund. Binnenkort stemt ook de Eerste Kamer over de wet.