Als ouder heb je enkel het beste met je kind voor. Je wilt dat hij gelukkig, maar ook dat hij zijn best doet op school. Daarom zou je graag weten wat je kind leert in de vierde groep. Op die manier kan je hem ondersteunen en helpen waar nodig. Weet je niet goed wat je kind leert op school? We vertellen je wat kinderen in groep 4 leren!

Wat leert je kind op taalvlak?

Heeft je kind het moeilijk met lezen en/of schrijven? Dan zal groep 4 een beetje een uitdaging worden, want in deze klas wordt lezen nog moeilijker. In groep 3 moest je kind enkel woorden met één lettergreep lezen en nu worden de woorden langer. Daarnaast leren de kinderen in deze groep begrijpend lezen, spellen en op tempo lezen. Vanaf nu moet je kind dus echt begrijpen wat hij leest. Je kind zal hierop getest worden.

Naast lezen, zal je kind ook nauwkeuriger leren schrijven. Vorig jaar heeft hij geleerd hoe hij letters moest schrijven, maar in groep 4 zal hij voor het eerst hoofdletters leren schrijven. Naar het eind van het jaar toe zal hij simpele zinnen kunnen schrijven. Je kind zal ook verschillende woorden leren onderscheiden, zodat hij leert hoe hij ze juist moet schrijven. Er wordt geoefend op woorden die klinken zoals je ze schrijft, maar ook op woorden die verwarring kunnen veroorzaken, zoals woorden met -ei en -ij.

Hoe kan jij je kind helpen met taal?

Of je kind nu vlot is in taal of niet, het is altijd een goed idee om samen met je kind te blijven oefenen. Leg geen druk op hem, maar maak hem enthousiast om samen een verhaal te lezen. Stel hem af en toe vragen, zodat je kan zien of hij het ook begrijpt. Lezen zal je kind niet enkel helpen met het begrijpen van woorden, maar ook met spelling. Heeft hij geen zin om te lezen? Dan kan het helpen om je kind voor te lezen. Zo geef je het goede voorbeeld en krijgt je kind meer zin om zelf te lezen. Daarnaast kan je kind ook erg veel leren van de intonatie waarop je leest. Oefen ook het schrijven. Je kan bijvoorbeeld een woordje voorlezen uit een boek dat hij leuk vindt en hem dat woordje laten opschrijven. Wil je het wat leuker maken? Maak dan samen leuke woord-monsters. Laat je kind een woord opschrijven om er vervolgens een monster van te maken.

Wat leert je kind op wiskundig vlak?

Rekenen, niet ieder kind is hier even dol op en in groep 4 wordt het nog iets moeilijker dan in groep 3. Je kind zal vanaf nu leren rekenen met tientalen en zal dus niet langer op zijn vingers kunnen tellen. Sommige kinderen maken in het begin nog gebruik van een rekenrek, maar eigenlijk moeten kinderen in groep 4 leren hoofdrekenen. Je kind zal nu moeten kunnen optellen en aftrekken met tientallen. Ook de waarde van geld, maten en gewrichten worden geleerd en soms worden er ook rekeningsommen gegeven op basis van geld, zoals bijvoorbeeld 5 maal 20 cent. Je kind zal ook voor het eerst leren vermenigvuldigen; de kinderen van groep 4 moeten tafels leren. Er wordt begonnen met de makkelijke tafels van één tot vijf en de tafel van 10. Deze moet je kind dan uit het hoofd kunnen. Je kind zal de digitale klok leren lezen en zal ook kwartieren op de analoge klok leren lezen.

Hoe kan je je kind helpen met rekenen?

Heeft je kind het wat moeilijk met rekenen, of heeft het last van dyscalculie? Dan kan het helpen om de rekenoefeningen wat leuker te maken. Tafels uit het hoofd leren en hoofdrekenen kunnen voor je kind wat saai zijn, maar met wat creativiteit maak je het boeiender. Zo kan je bijvoorbeeld samen een liedje maken waarin de tafels voorkomen of je kind rekenspelletjes laten doen op de iPad. Beloon hem nadien en je zal zien dat je kind meer interesse heeft in in rekenen!

Wat leert je kind in de les wereldoriëntatie?

Je kind leert ook heel wat bij in de les wereldoriëntatie. Hij leert hoe je veilig fietst, hoe je veilig oversteekt en eenvoudige voorrangsregels. Hij leert ook bij over de indeling van dieren, de invloed van seizoenen en de verschillende lichaamsdelen. In aardrijkskunde wordt de kaart van Nederland en Europa bekeken en een stukje actualiteit en in geschiedenis gaat hij leren over de middeleeuwen, de Tweede wereldoorlog, de eerste maanlanding, enzovoort. Dit zijn maar een aantal voorbeelden van de vele dingen die hij zal leren, maar op die manier krijg je toch een idee.

Hoe kan je je kind helpen met wereldoriëntatie?

Je kan je kind helpen door hem nieuwsgierig te maken naar de wereld. Sluit hem niet af van alles wat er gebeurt, maar probeer hem zoveel mogelijk bij te leren. Als hij vragen heeft over een onderwerp, probeer het hem dan zo goed mogelijk uit te leggen. Er zijn tegenwoordig ook heel wat boeken en kinderfilmpjes over dieren, geschiedenis, verkeer, enzovoort. Misschien maken die je kind nog nieuwsgieriger?