Al enige tijd zit je zoon op de basisschool en niet lang geleden heeft hij groep vier succesvol afgerond. Aankomend schooljaar gaat je zoon naar groep 5, maar stiekem ben je toch wel erg benieuwd naar wat hem daar te wachten staat.

Groep 5

Groep 5 is een erg belangrijk leerjaar. In vergelijking met groep 4 is dit een grote sprong. In groep 4 werd er namelijk veel tijd gespendeerd aan technisch lezen, het schrijven van letters en spelling van woorden met -ing, -nk, -cht. Bij rekenen ging het nog voornamelijk om het tellen tot 100 en het uit het hoofd leren van de tafels. Wanneer uw kind in groep 5 zit, wordt er dus vanuit gegaan dat uw kind deze basisvaardigheden goed beheerst. In groep 5 wordt er dan ook ingegaan op nieuwe onderwerpen en af en toe terug gekeken naar de stof van de vorige jaren. Je kind gaat nu naar de bovenbouw en leert hier erg veel nieuwe dingen!

Technisch lezen

Veel kinderen sluiten E4 technisch lezen af in groep 4. Echter zijn er ook een aantal die dit meenemen naar groep 5. Wanneer dit het geval is, heeft je kind misschien wat extra aandacht nodig voor het lezen. Het is dan ook aan te raden om samen met je kind leesoefeningen te doen. Bij technisch lezen is het van belang dat je kind snel leest en hierbij weinig leesfouten maakt. Mocht je kind E4 afgerond hebben, dan staat M5 voor de deur. Hier wordt het leesniveau getest met AV-toetsen op zinsniveau en dmt toetsen op woordniveau. Naast Technisch lezen, is begrijpend lezen ook een onderdeel dat erg belangrijk is in groep 5. Hier zal voor het eerst CITO-begrijpend leestoets niet mondeling afgenomen worden. Het kind moet nu zelf stukjes tekst lezen en de vragen beantwoorden. Voor de meeste kinderen vraagt dit veel van de concentratie en doorzettingsvermogen. Daarnaast moet kinderen ook voorspellingen doen aan de hand van een verhaal. Dit kun je oefen door samen naar een progamma te kijken en hierna te vragen naar wat er allemaal is gezegd. Dit zijn de zogeheten wie, wat waarom en hoe vragen.

Nederlands

Naast het begrijpend lezen worden er in groep 5 ook andere vaardigheden beoefend. Hierbij kun je denken aan schrijven, spelling, lezen en mondelingen. Het onderdeel lezen is hierboven al uitgebreid behandeld. Het kopje schrijven daarentegen nog niet. Schrijven gaat in groep 5 vooral om het onderscheiden van verschillende soorten teksten. Zo zullen ze onderscheid maken tussen informatieve teksten, rijmpjes en instructieve teksten. In de teksten die de leerlingen zelf krijgen, wordt gestuurd naar zo min mogelijk spelfouten. Wel is het gebruikelijk dat er nog veel spelfoutjes in dee geschreven tekstjes zitten. Echter zul je zien dat dit na verloop van het jaar steeds minder wordt. Een ander punt dat van belang is voor schrijven, is het handschrift. Er wordt in groep 5 erg veel tijd gespendeerd aan het netjes schrijven. De woorden die de kinderen leren schrijven zijn lastiger dan de woorden van groep 4. Zo veranderd pijn in groeipijn. Dit is naast lastig te schrijven, ook iets waar erg veel kinderen last van krijgen. Wel zijn er meerdere hulpmiddelen bij groeipijn bij kinderen, maar dat is weer een ander verhaal. Naast spelling, maakt de leerkracht dit jaar ook start met taalkundig en redekundig ontleden. Bij taalkundig ontleden moet een kind aan woorden in een zin een bepaalde benaming geven. Hierbij kun je denken aan een werkwoord, een lidwoord en bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord. Bij redekundig ontleden wordt een zin geknipt in een aantal zinsdelen. Hierbij Kun je denken aan het werkwoordelijk gezegde en het onderwerp. Echter gaat het in groep 5 vooral om een begin en wordt dit latere jaren uitgebreider uitgelegd.

schoolkind-leert-rekenen-in-groep-4

Rekenen

Rekenen in groep 5 bestaat voornamelijk uit wiskundig inzicht en handelen. Bij wiskundig inzicht kun je bijvoorbeeld denken aan welk getal er ligt tussen 500 en 1000 en hoe je een som zoals 11 x 23 het beste kan uitrekenen. Daarnaast leren kinderen in groep 5 ook bepaalde vaktermen. Zo zullen ze leren werken met cm, m en km. Het rekenwerk wordt in groep 5 een stuk lastiger dan dat het was in voorgaande jaren. Wel kun je dit thuis erg goed samen oefenen. Schrijf thuis een aantal sommetjes op papier en behandel samen het antwoord op de vraag.

Groep 5 is een belangrijk jaar

In groep 5 komt er erg veel nieuwe stof aan de orde. Wanneer je merkt dat je kind in groep 4 nog achterloopt, is het raadzaam om dit nog even samen op te pakken. Daarnaast zul je in groep 5 ook vaker samen met je kind aan school moeten werken. Zorg ervoor dat je kind gemotiveerd blijft en waardeer deze motivatie. Op die manier zal je kind plezier krijgen in schoolwerk en gaat het hem of haar al een stuk beter af.