Kinderliedjes zijn al zo oud als de weg naar Rome. Ze werden altijd al gezongen, maar veel werden niet overgeleverd. Kinderliedjes zijn heel erg onderhevig aan verandering. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de taal, maar ook met andere kwesties. Zoals de normen die bij die tijd passen. In dit artikel zal uitgebreid bij kinderliedjes worden stilgestaan. Allereerst zal de geschiedenis van de kinderliedjes worden behandeld. Vervolgens het nut van kinderliedjes en waarom ze meer gezongen zouden moeten worden.

De geschiedenis van kinderliedjes

De allereerste Nederlandse kinderliedjes dateren ongeveer rond de vijftiende eeuw. Qua onderwerp hadden de kinderliedjes vroeger een zeer religieuze oorsprong. In die tijd was vrijwel iedereen gelovig, wat erin resulteerde dat het geloof dus bij alles een hele belangrijke rol speelde. Dus ook in kinderliedjes kwamen de onderwerpen van het geloof duidelijk naar voren. Aan de ene kant had je bijvoorbeeld stichtende liederen. Hiermee wordt bedoeld dat de liedjes vaak een boodschap hadden die werd overgedragen. Vaak waren dit hele eenvoudige boodschappen die zeer eenvoudig werden geschreven, zodat kinderen in die tijd precies snapten wat de les in het liedje was. Bovendien was het ook nog eens gemakkelijk mee te zingen.

Stichtende onderwerpen gingen bijvoorbeeld over het belang van braaf zijn. In de oude liederen stond braafheid hoog in het vaandel. Dit kwam er dus op neer dat je respect moest hebben voor je ouders en dergelijke. Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. Dat je bijvoorbeeld goed je best moet doen op school en dat je je altijd moet gedragen en nooit spullen van andere mensen moet gaan stelen. De liedjes hadden altijd een overeenstemming met de belevingswereld van kinderen. Dus vrijwel alle onderwerpen die kinderen aangaan kwamen aan bod in de liederen.

Naast de normale stichtende kinderliedjes waren er bovendien ook zogenaamde kluchtliederen. Dit waren meer grappige liederen. Hier zat bijvoorbeeld humor in en ze waren over het algemeen ook iets stouter van aard. Met andere woorden: ze waren een stuk minder moralistisch. Kinderen van toen waren grote liefhebbers van dergelijke liederen, omdat kinderen van nature altijd wel een beetje stout zijn op een leuke manier. In de achttiende en negentiende kwamen er ook echt liedboeken uit. In deze liedboeken voerden vaak de meer moralistische liederen de boventoon. Vroeger waren kinderliederen heel populair en veel kinderen kenden er dus ook veel uit hun hoofd. Tegenwoordig is dat een stuk minder het geval en dat is natuurlijk erg jammer.

Kinderliedjes in het hedendaagse tijdperk

Tegenwoordig zijn er nog wel kinderliedjes, maar deze zijn over het algemeen lang niet meer zo populair als vroeger onder de jeugd. Dit heeft natuurlijk een aantal belangrijke redenen die enigszins logisch zijn. Allereerst was de technologie vroeger nog niet zo ver gevorderd. Kinderen konden dus niet heel veel andere leuke dingen doen en alle afleiding was prima. Ze moesten op een hele andere manier spelen dan tegenwoordig. Ze hadden namelijk veel minder producten, waardoor enige creativiteit wel vereist was. Tegenwoordig leven we in een tijdperk waarin er sprake is van zeer veel afleiding.

Kinderen zijn nu met heel veel dingen tegelijk bezig. Enerzijds hebben de meeste kinderen tegenwoordig toegang tot internet. Dit is al zo op hele jonge leeftijd. Dit heeft als gevolg dat kinderen veel tijd doorbrengen op Youtube, Facebook of andere vormen van Sociale Media. Bovendien kunnen ze ook nog eens gebruikmaken van de televisie en zijn er zeer veel computerspelletjes die kinderen kunnen gaan spelen. Als je er zo over nadenkt is het dus wel logisch dat er tegenwoordig veel minder kinderliedjes zijn. Daarbovenop worden er op scholen ook minder aandacht besteed aan kinderliedjes. Hierdoor krijgen kinderen er dus niet altijd snel mee te maken en dat is natuurlijk jammer. In dit tijdperk lezen kinderen veel minder, maar ook liederen worden dus minder gezongen. Dat is erg jammer, want als kind veel kinderliedjes kennen heeft een aantal belangrijke voordelen.

Het voordeel van kinderliedjes kennen

Hieronder een lijstje met belangrijke voordelen van zingen van kinderliedjes.

Het traint je geheugen

Je geheugen is een belangrijk onderdeel van je hersenen. Voor kinderen is de cognitieve ontwikkeling heel erg belangrijk. Kinderen kunnen zich namelijk veel beter en sneller ontwikkelen dan ouderen. Wanneer je als kind dus veel liedjes gaat leren, zul je die later ook herinneren. Dit helpt bovendien ook met het concentratievermogen van het kind. Daarnaast traint het ook nog eens de taalontwikkeling van een kind. Dit is ook niet geheel onbelangrijk. Daarnaast leren kinderen er meer woorden door kennen. Het is dus ook nog eens goed voor de woordenschat. Hier kan een kind veel profijt van hebben in de rest van zijn leven. Je kind kan dan sneller informatie tot zich nemen, maar ook sneller en makkelijker verhalen lezen. Het is dus goed voor de algemene ontwikkeling.

Ze kunnen er wat van leren

Kinderliedjes zijn niet alleen leuk om te zingen, ze hebben bovendien ook nog eens een belangrijke boodschap. Deze boodschap komt veel sterker over wanneer de liedjes regelmatig gezongen worden. Kinderen kunnen op die manier wijze lessen uit liedjes halen, maar daarnaast zijn ze natuurlijk ook ter vermaak. De unieke combinatie van lering en vermaak, zorgt ervoor dat kinderliedjes vroeger ook zo succesvol waren.

Het zorgt voor een groepsgevoel

Het creëren van een groepsgevoel is erg belangrijk bij kinderen. Een hechte groep kan het onderwijs bijvoorbeeld ook vergemakkelijken. Daar moeten kinderen namelijk vaak met elkaar samenwerken. Wanneer kinderen goed met elkaar kunnen omgaan zal dat samenwerken een stuk probleemlozer verlopen. Samen liedjes zingen kan het groepsgevoel tussen kinderen bevorderen. Ze leren dan namelijk om samen te zingen en ook in de maat. Daarvoor is een goede samenwerking noodzakelijk. Liederen bieden daarbij dus een goede uitkomst.

Emoties mee uiten

Kinderen hebben vaak veel emoties die geuit moet worden. Deze emoties kunnen variëren, maar het is algemeen bekend dat de emoties bij kinderen zeer sterk zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld het ene moment extreem vrolijk zijn, maar dan een ander moment ook weer heel erg verdrietig. Het voordeel van liederen is dat deze ook zijn gemaakt in verschillende stemmingen. Enerzijds heb je hele vrolijke liederen. Deze kunnen kinderen zingen wanneer ze verdrietig zijn. Of juist andersom: dat ze vrolijk zijn en met een vrolijk liedje deze vrolijkheid kunnen stimuleren.

Muzikale scholing

Wat niet vergeten mag worden is dat liederen natuurlijk ook de muzikaliteit kunnen stimuleren. Je leert namelijk ritmisch gevoel aan bij het zingen van liederen. Ook leer je de structuren van klanken en dergelijke beter kennen. Hoe sneller kinderen beginnen met het aanleren van liederen, hoe sneller deze ontwikkeling bij kinderen over het algemeen zal gaan.

Leuke spelletjes

Het zingen van kinderliedjes kan ook gepaard gaan met het doen van leuke spelletjes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de stoelendans. Dit is een schitterend spel om te doen, want daar is altijd muziek bij nodig. Evenals andere spelletjes zoals zakdoekje leggen. Daarnaast zorgen liedjes er ook voor dat je gevoel krijgt voor het fysieke ritme. Liederen zingen gaat namelijk gaat gepaard met handje klap, of het doen van leuke dansjes. Op die manier is het leuk voor kinderen op de basisschool. Maar bijvoorbeeld ook thuis of op een crèche. Het zingen van liederen moet altijd worden gestimuleerd. Het kan dus ook gecombineerd worden met verschillende activiteiten en dagdelen van je kind.

Eindbeschouwing

Het kan dus heel verstandig zijn om liederen aan je kind te leren. Zeker als je bovenstaande voordelen in acht neemt. Helaas worden er dus weinig liedjes meer gezongen tegenwoordig, maar dat kan natuurlijk altijd veranderen. Probeer je kind dus altijd te stimuleren met het zingen van liederen. Het is niet zo moeilijk om aan een liedboek te komen. Enerzijds kun je ze oude liedjes leren, maar bijvoorbeeld ook de meer moderne liedjes. Dit is ook afhankelijk van de voorkeur die je kind heeft. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je kind er heel veel lol in heeft. Wanneer dat namelijk niet het geval is, dan zal het erg lastig worden om hem of haar leuke liedjes aan te leren. Plezier moet altijd de drijfveer zijn.