Tijdens de zwangerschap en na de geboorte van je kind moet je een aantal zaken regelen, zoals het aanvragen van kinderbijslag en van een ziektenkosten verzekering. Je moet ook naar het gemeentehuis van de geboorteplaats van het kind om daar geboorte aangifte te doen en eventueel voor de erkenning van je kind. Geboorte aangifte doen is een verplichting. Van de geboorte aangifte wordt een geboorte akte gemaakt met daarin het volgende:

  • de naam, het geslacht, de geboortedatum, de geboorteplaats van het kind, de dag en het tijdstip van de geboorte
  • gegevens van de ouder(s)

Tegen betaling krijg je een afschrift van de geboorte akte mee naar huis. Voor de aangifte zelf betaal je niks.

Wie moet geboorte aangifte doen?

De vader van het kind gaat voor de geboorte aangifte naar het gemeentehuis van de geboorteplaats van het kind. Daar gaat hij naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om aan te geven dat zijn kind is geboren. Bij een lesbisch stel kan ook de moeder, die het kind niet heeft gebaard, geboorte aangifte doen. Ook de biologische moeder is bevoegd om aangifte te doen. Is geen van deze personen in staat tot het doen van geboorte aangifte, dan zijn andere personen verplicht om aangifte te doen. Dat kan iedere persoon zijn die bij de geboorte aanwezig was, de bewoner van het huis waarin het kind is geboren of het hoofd van het ziekenhuis waarin het kind is geboren. Lees ook meer over geboorte-aangifte bij niet-heterostellen dat gaat namelijk net even anders. Doet geen van de bovenstaande personen geboorte aangifte, dan doet de burgemeester van de geboorteplaats van het kind aangifte.

Waarom moet je geboorte aangifte doen?

Geboorte aangifte is een juridisch bewijs van de geboorte van je kind. De geboorte akte die wordt opgemaakt na de geboorte van je kind wordt in de registers van de burgerlijke stand opgenomen. Op deze manier staat je kind in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Ook krijgt je kind een Burgerservicenummer. Kortom je kind hoort door de geboorte aangifte officieel tot de Nederlandse bevolking. Het heeft een identiteit.

Wanneer moet je geboorte aangifte doen?

Een geboorte aangifte moet gedaan worden binnen drie dagen na de geboorte van je kind. Als dit niet mogelijk is, doordat het weekend is of door feestdagen, dan wordt de termijn verlengd. Er moeten dan tenminste twee werkdagen over zijn voor de geboorte aangifte.

Welke documenten moet je mee nemen naar de geboorte aangifte?

De volgende documenten zijn nodig voor de geboorte aangifte van je kind:

  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
  • Het trouwboekje van de ouders, als ouders getrouwd zijn. Dit is nodig, zodat het kind kan worden bijgeschreven in het boekje.
  • De akte van de erkenning als ouders niet getrouwd zijn.
  • De akte van de naamskeuze, als de achternaam al is aangevraagd.
  • De verklaring van de geboorte, die door de verloskundige of het ziekenhuis is afgegeven. Dit is handig, maar is niet verplicht om mee te nemen bij de geboorte aangifte van je kind.

Geboorte aangifte in het buitenland

Als je kind in het buitenland wordt geboren, dan moet je kind daar worden aangegeven. Dat gebeurt bij de lokale autoriteiten van het desbetreffende land. Welke dit precies is, verschilt per land. Het kan bijvoorbeeld bij de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn. In sommige landen kan bij de Nederlandse ambassade in het buitenland geboorte aangifte worden gedaan. Waar je precies je kind moet aangeven in het buitenland moet je zelf opzoeken of navragen in het desbetreffende land. Het is mogelijk op een later tijdstip de buitenlandse geboorte akte die in het buitenland wordt afgegeven, in te laten schrijven in Nederland. Dat kun je doen bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Meer informatie hierover vind je op de website van de Gemeente Den Haag. Voordeel van deze inschrijving in Nederland van je buitenlandse geboorte akte is dat je de geboorte akte niet opnieuw in het buitenland hoeft aan te vragen als je op een later tijdstip een exemplaar nodig hebt. Deze aanvraag doe je dan eenvoudig bij de gemeente van Den Haag.

Geboorte aangifte als je kind in een vervoermiddel is geboren

Als je kind in een voertuig is geboren, dan doe je aangifte van je kind in de gemeente waar je kind het voertuig verliet. Dit is alleen het geval als deze plaats zich in Nederland bevindt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je kind is geboren in een vliegtuig. Dan geef je het kind aan in de plaats waar het toestel landde. Voer je met een schip, dan geef je het kind aan bij de havenplaats waar het schip aanmeerde. Als je kind in een ambulance werd geboren, dan is de gemeente waarin het ziekenhuis staat, waar de ambulance naartoe reed, de plek om je kind aan te geven.

Geboorte aangifte van een levenloos geboren kind

Het is zeker niet het eerste waar je aan denkt als je kind levenloos ter wereld komt, maar ook in dit geval kun je bij de gemeente een akte van de geboorte laten opmaken. Dit heet een aangifte levenloos geboren kind. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd; een akte levenloos geboren kind aanmaken mag altijd. Je doet dit vooral om te erkennen dat je kind is geboren en om hier een bewijs van te hebben. Inhoudelijk is deze akte levenloos geboren kind hetzelfde als een geboorte akte. Alleen wordt de akte levenloos geboren kind niet opgenomen in de registers van de burgerlijke stand en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, maar in het overlijdensregister. De akte levenloos geboren kind geldt als officieel bewijs en een erkenning dat je kind ter wereld is gebracht. Net als bij een levend eerstgeboren kind, mogen de ouders van een levenloos geboren kind ook de achternaam van hun kind kiezen. Dat is de achternaam van de moeder, van de vader of van de duomoeder (bij lesbiennes). Bij een volgend levenloos geboren kind is de achternaam dezelfde als van het andere kind/ de andere kinderen. In de nabije toekomst gaat de akte levenloos geboren kind veranderen. Dan zal in plaats van een akte levenloos geboren kind een geboorte akte worden afgegeven. Op deze manier willen de minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ouders helpen bij het erkennen van het bestaan van hun kind.

Geboorte aangifte van een kind dat vlak na de geboorte overlijdt

Als een kind vlak na de geboorte overlijdt, dan wordt er, anders dan bij de geboorte van een levenloos kind, wel een geboorte akte opgemaakt. Ditzelfde geldt als het kind overlijdt binnen de drie dagen die gelden voor de geboorte aangifte. Gelijktijdig met de geboorte aangifte wordt er bij een kind dat na de geboorte overlijdt, een akte van overlijden opgemaakt.