Ongeplande zwangerschap zorgt ongetwijfeld voor een emotionele tijd in je leven. Als je zwangerschap onvoorzien is, geraak je helemaal verward en vooral angstig. Verschillende vragen flitsen door je hoofd. Waarom ik? Hoe kan mij zoiets overkomen? Het zorgt voor een rollercoaster van emoties. Het is heel belangrijk om te weten dat je verschillende opties hebt. In deze blog 'Help, mijn zwangerschap was een ongelukje' krijg je enkele handvatten aangereikt hoe je deze onvoorziene situatie het beste aanpakt.

Dingen om alles eerst op een rijtje te zetten

Een beslissing nemen wat je moet doen als je onverwacht zwanger bent, zorgt vaak voor een moeilijke keuze. Iemand in vertrouwen nemen kan je hierbij helpen. Dit kan een vriendin zijn, iemand uit de kennissenkring of de vader van je toekomstige baby. Uiteraard kan je ook een arts raadplegen. Tracht iemand uit te kiezen die je helemaal niet onder druk zet, wanneer je een keuze moet maken en waar jij jezelf niet erg prettig bij gaat voelen. Voordat je een definitieve beslissing neemt, moet je eerst weten welke mogelijkheden er bestaan.

Hoe dom kon ik zo zijn?

Twijfels en vragen zijn heel normaal tijdens een ongeplande zwangerschap. Recent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een derde kind vaak het meest onvoorzien is, gevolgd door de eerste baby. Een op vier zwangerschappen in Nederland is een zwangerschap door een ongelukje. Je mag heel wat milder zijn voor jezelf.

Wat zijn mijn opties?

Voor alle duidelijkheid: er bestaan twee mogelijkheden. De eerste optie is om je zwangerschap zijn normale verloop te laten gaan. Een tweede mogelijkheid is abortus. Om weloverwogen de definitieve knoop door te hakken, zal je rustig moeten bekijken wat voor jou en de baby het beste is in samenspraak met je partner. Alternatieve mogelijkheden zijn: je kind tijdelijk onder te brengen bij een pleeggezin of adoptie. Praat er over met gespecialiseerde hulpverleners.

Hoe maak ik nu de juiste keuzemogelijkheid?

Niemand kan koffiedik kijken en het hangt van verschillende individuele parameters af. Je zal samen met je partner, een keuze moeten maken die toekomstgericht de beste oplossing biedt. Het is heel belangrijk dat je de impact van de keuzemogelijkheden heel goed gaat inschatten. En dit op verschillende vlakken: denk maar vanuit het praktische oogpunt, relationeel en emotioneel. Probeer je empathisch op te stellen wat dit voor jou in de toekomst zou kunnen betekenen.

Zorg dat je er achteraf geen spijt van hebt?

Een keuze maken kan hartverscheurend zijn. Maak dat je zelf achteraf niet voor een bepaald dilemma komt te staan, waar je later heel veel spijt van zou hebben. Het is trouwens heel normaal dat je heel veel vragen en mogelijke twijfels hebt na je gemaakte keuze, maar sta daar niet te lang bij stil. Die emotionele gevoelens waarmee je te kampen krijgt, betekenen niet dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt.

Hoe snel moet ik een drastische beslissing nemen?

Wanneer je de beslissing neemt om een zwangerschap te beëindigen, kan je best zo snel mogelijk actie ondernemen. Medische redenen kunnen dan doorslaggevend zijn omdat aan vroeg uitgevoerde abortussen minder risico's aan verbonden zijn. Hou volgende vuistregels in acht als je een beslissing moet gaan nemen:

  • Vermijd alcohol
  • Zorg dat je niet rookt of drugs inneemt
  • Hou er een gezonde voedingsstijl op na
  • Overleg met je arts welke medicatie je mag nemen en welke niet

Hoe pak je het proces van de beslissing aan?

Zoek iemand die je vertrouwt

Op de eerste plaats zal je iemand in de arm moeten nemen die je voor honderd procent kan vertrouwen. Zorg dat je onvoorziene zwangerschap geen bewaard geheim is dat je helemaal alleen moet dragen.

Verdoezel je emoties niet

Volg vooral je hart en schuif je emoties niet aan de kant. Wat zijn je persoonlijke gevoelens? Hoe ervaar je ze? Hoe voel je je zwangerschap aan? Wat betekenen de tranen voor jou? Wat zijn je belangrijkste bezorgdheden? Wat stelt je het meeste gerust tijdens het nemen van de beslissing?

Een bepaalde keuze maken maakt je angstig

Loop vooral niet van je verantwoordelijkheid weg, maar wik en weeg. Denk na waarom je bang bent? Wat stelt je gerust en met wie kan je hierover praten?

Maak een lijstje met de voor- en nadelen

Pro's en contra's tegenover elkaar afwegen, helpt je een keuze te maken. Hou vooral de hamvraag voor ogen: wat maakt mij het minst en het meest gelukkig in de overweging? Een lijstje met voor- en nadelen is vooral nuttig als jij en je partner niet op dezelfde golflengte zitten.

Je relatie kan onder druk staan door onvoorziene zwangerschap

Kom tot het besef dat iedereen op zijn of haar eigen wijze reageert op een ongelukkige zwangerschap. Geef je partner de mogelijke ruimte om het rouwproces op een eigen manier te verwerken op deze gebeurtenis die heel ingrijpend is. Als je er niet helemaal uit kan geraken bij de besluitvorming of dat je verzandt in je keuze na je beslissing, kan je best een beroep doen op professionele hulpverleners.