Uit studies blijkt dat vijf tot negen procent van alle kinderen te kampen heeft met een voedselallergie. In deze blog ‘Vijf allergieën die het vaakst voorkomen bij kinderen’ lees je hoe je een voedselallergie bij je kind herkent en hoe je hier mee omgaat om erger te voorkomen. Een kleine handleiding voor ouders.

Wat zijn eigenlijk voedselallergieën?

Bepaalde voedingsstoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken. De meest voorkomende voedingsmiddelen die aanleiding geven tot een allergie bij kinderen, zijn: eieren, melk, tarwe, soja en schaaldieren. Haast alle voedingsmiddelen kunnen leiden tot een allergie. Een voedselallergie kan een vrij ernstige en in extreem uitzonderlijke gevallen een dodelijke afloop veroorzaken.

Hoe herken je nu een voedselallergie?

Het lichaam van een kind reageert vaak op bepaalde voedingsproducten dat schadelijk is. Het immuunsysteem, dat ziekten en infecties bestrijdt, blijkt bepaalde allergenen niet voldoende te kunnen tegengaan. Elke keer als een kind het voedsel eet, geeft het lichaam chemicaliën af. Dit veroorzaakt allergische symptomen. Volgende ziektebeelden kunnen optreden:

  • heel veel moeite om te ademhalen
  • onaangename hoestbuien
  • de ademhaling piept de hele tijd
  • kinderen zijn voortdurend hees
  • heftige buikpijn
  • het gevoel om te moeten braken
  • zonder reden ongemak hebben van diarree
  • op de huid rode vlekken
  • ogen zijn gezwollen en waterig
  • duizeligheid of flauwvallen door de plotse daling van de bloeddruk

Hoe worden de meest voorkomende voedselallergieën bij kinderen veroorzaakt?

Elk voedsel kan een allergische reactie bij kinderen opwekken. Maar deze vijf voorkomende allergenen zijn voor negentig procent de oorzaak van alle reacties bij kinderen:

1. Melk

Wanneer een baby allergisch is voor melk, betekent dit dat het immuunsysteem van de boreling overdreven reageert op de eiwitten die in melk zitten. De meeste babyvoeding bevat koemelk. Baby’s die allergische reacties op melk vertonen, reageren enkele dagen of weken nadat ze de koemelk hebben gekregen. De zuigelingen die borstvoeding krijgen, hebben een veel lager risico op een melkallergie dan bijvoorbeeld baby’s die flesvoeding gebruiken. Mensen uit alle leeftijdscategorieën kunnen een melkallergie hebben, maar het komt het vaakst voor bij jonge kinderen.

2. Eieren

Plus minus twee procent van de kinderen zijn allergisch voor eieren. Over het algemeen ontgroeien de meesten de allergie rond de leeftijd van zestien jaar. De allergische reacties van kinderen kunnen nogal variëren. Sommige zijn mild zoals bijvoorbeeld netelroos, maar kunnen in een latere periode verergeren. In medische kringen wordt dit ook wel anafylaxie genoemd. Het kan starten met minder ernstige symptomen, maar dat kan snel verergeren. Flauwvallen of moeilijk kunnen ademhalen komen regelmatig voor. Als de allergie niet tijdig wordt behandeld, kan dit zelfs levensbedreigende vormen aannemen.

3. soja

Soja stamt af van sojabonen en behoort tot de familie van de peulvruchten zoals linzen, erwten en bonen. Allergie voor soja komt heel vaak voor bij zuigelingen en jonge kinderen met huilen tot gevolg na het eten. Tieners en volwassen hebben er minder last van. De symptomen zijn nogal uiteenlopend. Naast netelroos dat vaak voorkomt bij een soja allergie, is flauwvallen een vaak gezien ziektebeeld.

4. Schaaldieren

Een allergische reactie voor schaaldieren betekent niet dat je een allergische reactie kunt hebben van zeevruchten zoals kabeljauw of tonijn. Hoewel ze beiden onder de algemene noemer ‘zeevruchten’ vallen, zijn het biologisch twee verschillende categorieën. Vis veroorzaakt bij iemand geen allergische symptomen die gevoelig is voor het eten van schaaldieren, tenzij iemand onderhevig is aan overgevoeligheid voor vis. Meestal gebeurt de allergie bij het eten, maar het kan in bepaalde gevallen zelfs gebeuren dat je reageert bij het aanraken van de schaaldieren of het inademen van dempen bij het koken van schaaldieren. Het kan zich ontwikkelen op elke leeftijd. Mensen die vroeger geen last hadden bij het verorberen van schaaldieren, kunnen op latere leeftijd wel gezondheidsproblemen krijgen. Bij kinderen verdwijnen meestal de symptomen na een tijdje.

5. Tarwe

Er is duidelijk een verschil tussen een allergie van tarwe en coeliakie. Het wordt vaak verward met elkaar. Terwijl kinderen met een tarweallergie vaak andere granen kunnen eten, kunnen mensen met coeliakie geen gluten bevattend voedsel eten dat ook heel vaak voorkomt in andere graansoorten zoals haver, gerst en rogge. De symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig.