Geboorte aangifte doen is verplicht als je een baby krijgt. Je doet het binnen drie dagen na de geboorte in het gemeentehuis.

Baby aangeven bij de gemeente; wat moet je doen?

In de kraamtijd moet je naast zorgen voor je baby en kraamvisite ontvangen ook een aantal dingen regelen. Een daarvan is het aangeven baby bij gemeente. Hiervoor ga je binnen drie dagen na de geboorte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis en neemt het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs van aanvrager
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • als je getrouwd bent: het trouwboekje, zodat je kind in het boekje bijgeschreven kan worden
  • als je niet getrouwd bent: de acte van erkenning, die je kreeg toen je het kind erkende
  • als je de achternaam al hebt aangevraagd: de acte van naamskeuze, die je kreeg bij de aanvraag van de achternaam
  • eventueel een verklaring van de geboorte die in het ziekenhuis of door de verloskundige is afgegeven Als je aangifte doet, dan maak je vooraf een afspraak. Je krijgt dan een overzicht met de bovenstaande documenten die je mee moet nemen voor het aangeven baby bij gemeentehuis.

Aangeven baby bij gemeente; wanneer moet je het doen?

Een geboorte aangifte moet je verplicht doen binnen de eerste drie dagen na de geboorte. Het kan zijn dat dit onmogelijk is, omdat het weekend is of feestdagen zijn. In dat geval krijg je verlenging en mag je op een later tijdstip je baby aangeven bij de gemeente. Je krijgt hiervoor ten minste twee werkdagen de tijd.

Aangeven baby bij gemeente; wie moet het doen?

Het lijkt logisch dat de vader van het kind aangifte doet en bij een lesbisch stel de vrouw die het kind niet heeft gekregen. Toch zijn de vader en de niet-biologische moeder niet altijd degenen die aangifte doen. Soms zijn ze uit beeld of niet in staat om aangifte te doen. In dat geval mag ook de biologische moeder haar baby aangeven bij de gemeente. Als zij ook niet in staat is tot het aangeven baby bij gemeente, dan blijft de aangifte toch verplicht en kunnen de volgende mensen aangifte doen: iemand die bij de geboorte aanwezig was, het hoofd van het ziekenhuis of een bewoner van het huis waar de baby is geboren. Is geen van de hierboven benoemde personen in staat tot het aangeven baby bij gemeente? Dan is de burgemeester van de gemeente waarin het kind is geboren degene die geboorte aangifte doet.

Aangeven baby bij gemeente; waar moet je zijn?

In principe moet je je baby aangeven in de geboorteplaats. Het lijkt niet zo’n moeilijke opdracht: je baby aangeven in de plaats waar je baby is geboren, maar dat is het soms wel. Wat nou, als je baby in het buitenland is geboren of als je baby in een vliegtuig is geboren of in de auto onderweg naar het ziekenhuis? Als je kind in het buitenland is geboren, dan doe je in dat land aangifte. Het verschilt per land bij welke lokale autoriteiten je moet zijn. Soms kun je in het buitenland terecht bij de Nederlandse ambassade, soms ook niet. Als je baby in een vliegtuig, auto of ander voertuig ter wereld komt, dan moet je aangifte doen in de gemeente waarin je baby het voertuig verliet. In dit geval moet dit wel een plek in Nederland zijn. Dus als je in het vliegtuig beviel en met dit vliegtuig vanuit een vakantiebestemming naar Schiphol vloog, dan doe je aangifte bij de gemeente van Amsterdam. Beviel je in een ambulance? Dan is de plek waar het ziekenhuis staat, de gemeente waar je je baby moet aangeven.

Aangeven baby bij gemeente; waarom is het verplicht?

Het aangeven baby bij gemeente is verplicht, omdat de geboorte aangifte en de daarbij behorende geboorte akte een juridisch bewijs is dat je kind is geboren. De akte van de geboorte wordt opgenomen in het register van de burgerlijke stand. Je staat ermee in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Je kind krijgt ook een Burgerservicenummer. Het komt erop neer dat je door aangeven baby bij gemeente ervoor zorgt dat je kind een officiële Nederlander is; je kind heeft een identiteit.

Wat te doen als je baby levenloos is of vlak na de bevalling overlijdt?

Als je kind levenloos ter wereld komt of vlak na de bevalling overlijdt, dan denk je er niet meteen aan om je kind aan te geven bij de gemeente. Misschien denk je ook dat dit niet kan. Toch is het wel mogelijk. Als je kind levenloos ter wereld komt, dan kun je een aangifte levenloos geboren kind doen bij het gemeentehuis. Het maakt daarbij niet uit wanneer je baby tijdens de zwangerschap geboren is. Een baby die levenloos ter wereld gekomen is, mag je altijd aangeven. Je krijgt dan een akte levenloos geboren kind. Qua inhoud komt deze akte overeen met een geboorte akte; het verschil zit in het feit dat de akte levenloos geboren kind niet in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegeven en het register van de burgerlijke stand op wordt genomen. In plaats daarvan komt je levenloos geboren kind in het overlijdensregister te staan. Dit is voor jezelf een erkenning dat jouw kind geboren is; het is er een officieel bewijs van. Niet alleen de voornaam van je kind komt op de akte levenloos geboren kind en in het overlijdensregister te staan, ook de achternaam komt erin te staan. Dat je kind niet levend is geboren, wil dus niet zeggen dat je geen achternaam aan je kind kunt geven. Als achternaam voor je levenloos geboren kind kies je voor de achternaam van de vader of van de moeder. Krijg je een volgend levenloos geboren kind, dan moet je dezelfde achternaam kiezen als bij een eerder levenloos geboren kind. De akte levenloos geboren kind gaat veranderen: in de nabije toekomst wordt er in plaats van een akte levenloos geboren kind een geboorte akte gemaakt met als doel de erkenning van het bestaan van een kind voor ouders vergemakkelijken. Overlijdt je kind vlak na de bevalling, dan krijg je wel een geboorte akte. Deze regel geldt als je kind binnen drie dagen na de geboorte overlijdt. Als je kind bij de geboorte aangifte al is overleden, dan wordt er tegelijkertijd een akte van overlijden gemaakt.