Allereerst is belangrijk om te weten dat sinds 1 januari 2019 geboorteverlof, kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof het zelfde is. Hiervoor werd een onderscheid gemaakt in een betaald partner verlof van 2 dagen en 3 dagen ouderschapsverlof.

De aanvraag van partner- of geboorteverlof

Zodra je baby is geboren kun je geboorteverlof aanvragen. Partners krijgen vanaf 1 januari 2019 éénmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Wordt er dus 4 dagen in de week en 8 uur per dag gewerkt dan zijn er 32 verlofuren beschikbaar. Je bepaalt zelf welke dagen je precies vrij wilt hebben in de kraamtijd als kraamverlof. Je werkgever mag de mondelinge of schriftelijke aanvraag van dit verlof niet weigeren. Het verlof moet wel worden opgenomen binnen vier weken na de thuis- of ziekenhuisbevalling. De meeste partners nemen hun verlof direct na de geboorte van hun baby op, maar je bent dit dus niet verplicht. Je mag het geboorteverlof ook op een later tijdstip opnemen.

Collectieve afspraken en geboorteverlof

Wijken eerder gemaakte collectieve afspraken af in jouw nadeel? En zijn deze voor 1 januari 2019 ingegaan? Dan gelden deze afspraken tot het einde van de looptijd maar uiterlijk tot 1 juli 2019. Daarna heeft elke werknemer recht op in ieder geval eenmaal het aantal werkuren per week met volledige loondoorbetaling.

Calamiteitenverlof, als je vrouw gaat bevallen

Als je wegblijft op je werk, omdat je partner gaat bevallen, dan heb je recht op calamiteitenverlof. Ook dit verlof, mag net als vader- of partnerschapsverlof niet door je werkgever worden geweigerd. Je werkgever is verplicht om jou vrij te geven als je partner bevalt. Ook moet hij je gewoon door betalen. Wat je werkgever wel kan doen, is na de bevalling jou laten bewijzen, dat het calamiteitenverlof daadwerkelijk nodig was. Het calamiteitenverlof kan in de regeling van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging zijn aangepast. Is dit bij jou het geval? Dan gelden de regels die in de regeling staan vermeld.

Het verlof van andere landen in de wereld

In vergelijking met Nederland hebben buitenlandse partners langer verlof dan Nederlandse partners. Toch zijn er ook maar liefst 88 landen in de wereld die helemaal geen vader- of partnerschapsverlof in hun wet hebben opgenomen; dit wil niet per se zeggen dat de partners in deze landen geen vrij krijgen na de geboorte van hun baby. Er zijn vaak andere ouderschapsverlofregelingen, die ook met partnerschapsverlof rekening houden. Ook zijn er een aantal landen die nog minder vader-of partnerschapsverlof krijgen dan de Nederlandse partners, zoals bijvoorbeeld Italië, waar de partners slechts een dag betaald verlof krijgen.

Top tien landen met een gunstige partner- of vaderschapsverlof regeling

Hieronder staan de top tien van landen met een voordelige vader-of partnerschapsregeling. In deze landen krijgen de partners dus meer vader- of partnerschapsverlof dan de Nederlandse partners.

 • 90 dagen, 100% betaald in Slovenië
 • 90 dagen, 80% betaald in IJsland
 • 54 dagen, 70% betaald in Finland
 • 30 dagen, 100% betaald in Litouwen
 • 20 dagen, 100% betaald in Portugal
 • 14 dagen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Polen en Australie, met een verschil tussen de landen in het percentage dat wordt uitbetaald
 • 14 dagen in Noorwegen en Nieuw Zeeland, maar dan onbetaald
 • 11 dagen, 100% betaald, in Frankrijk
 • 10 dagen, waarvan 3 dagen 100% betaald en 7 dagen 80% betaald, in België
 • 3 dagen, 100% betaald in Marokko

Je ziet dat de verschillen in verlof per land groot zijn. Je kunt veruit het beste naar Slovenië verhuizen als je volop de tijd wilt krijgen om van je baby te genieten en je vrouw te ondersteunen.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. Je moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat je eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Waarom werd het verlof in Nederland niet eerder verlengd?

Als er al langere tijd discussie was over het korte verlof van de Nederlanders, waarom duurde het dan zo lang voordat het vader- of partnerverlof werd verlengd? Hier is het antwoord. Dat partners in Nederland slechts een minimaal verlof hebben, komt doordat vrouwen in Nederland vaak in deeltijd werken. Maar liefst driekwart van de Nederlandse vrouwen werkt deeltijd en na de komst van een baby wordt dit nog minder. Hierdoor was er geen hoge nood tot de uitbreiding van het verlof.

Waarom heeft het kabinet nu toch besloten het verlof te verlengen?

Nu heeft het kabinet toch besloten om het verlof te verlengen. Deze beslissing is genomen, omdat onderzoek heeft aangetoond, dat wanneer vaders direct na de komst van de baby verlof opnemen dit het volgende tot gevolg heeft.

 • De moeder profiteert van de bijdrage van haar partner bij de zorg voor het kind.
 • Het is goed voor de ontwikkeling van het kind als allebei de ouders al vroeg betrokken zijn in de zorg voor en de opvoeding van het kind.
 • Vaders zijn later meer bij de opvoeding betrokken zijn.

Als allebei de ouders na de bevalling langer thuis zijn, dan wordt ook de verdeling in zorg- en werktaken door de ouders eerlijker verdeeld. Voor een vrouw kan er langere tijd uit zijn door zwangerschapsverlof en geboorteverlof negatieve gevolgen hebben voor haar carrière. Het kabinet hoopt door het verlengen van het verlof deze negatieve carrière effecten te verminderen. Door het verlengen van het verlof zijn ook vaders langer afwezig en zal wellicht de vrouw door werkgevers minder snel in het nadeel worden geplaatst.