Pseudokroep bij kinderen is een ontsteking van de bovenste luchtwegen, veroorzaakt door een virus. Er ontstaat een zwelling aan de binnenkant van het strottenhoofd bij de stembanden. Dit resulteert in een zware blafhoest bij kinderen en benauwdheid. Pseudokroep, ook wel valse kroep genoemd, komt vooral voor bij kinderen in de leeftijd van zes maanden tot vijf jaar.

Wat is Pseudokroep bij kinderen?

Meestal is pseudokroep een onschuldige aandoening, maar als ouder kan je flink schrikken als je kind zo hevig hoest en benauwd is. Zoals gezegd ontstaat de infectie in de luchtwegen door een virus. De slijmvliezen rondom de stembanden raken ontstoken en zwellen op. Dit zorgt ervoor dat kinderen meer moeite hebben met inademen. Over het algemeen is het niet gevaarlijk, enkel in zeldzame gevallen. Echter is het wel een erg vervelende ervaring, voor zowel ouder als kind. Een pseudokroep aanval duurt soms wel uren. Het kan eenmalig voorkomen, maar soms is het kind langer ziek en duurt het meer nachten. Het virus kan twee weken duren, maar in de meeste gevallen zijn kinderen na enkele dagen weer grotendeels opgeknapt.

Klachten bij Pseudokroep

Meestal treedt pseudokroep op in de avond of in de nacht. Vaak vallen kinderen normaal in slaap en schrikken ze plotseling wakker en is de ademhaling sterk hoorbaar. Kinderen worden vaak huilend wakker en zijn benauwd. Bij het inademen is een gierend geluid te horen. Er volgt een blafhoest, vergelijkbaar met het geluid dat zeehonden maken. Soms treedt er heesheid op bij kinderen. Doordat kinderen angstig zijn en huilen, nemen de klachten vaak alleen maar toe. De kinderen hebben een normale temperatuur, of iets hoger rond de 38°C.

Hoe ontstaat het?

Pseudokroep ontstaat door een virus. Het virus verspreidt zich gemakkelijk via vochtdruppeltjes, bijvoorbeeld als het kind niest. Pseudokroep is besmettelijk en makkelijk overdraagbaar. Als er kinderen in de omgeving last hebben van pseudokroep is de kans aanwezig dat je kind het ook krijgt. Naarmate kinderen ouder worden, wordt het ademhalingskanaal steviger en wijder. Daarom komt pseudokroep nauwelijks voor bij kinderen ouder dan zes jaar. Een infectie bij oudere kinderen of volwassenen door een vergelijkbaar virus veroorzaakt hoesten en een zere keel. De kans is echter klein dat het dezelfde ademhalingsklachten veroorzaakt als bij een pseudokroep. Meestal komt pseudokroep in de winter voor, in de vorm van een epidemie. Bij sommige kinderen komt het wel twee tot drie keer terug in hun jonge jaren.

Behandeling

Meestal is medicamenteuze behandeling niet nodig bij pseudokroep bij kinderen. Maar als het kind zo benauwd is dat het naar het ziekenhuis moet, dan kan een arts in ernstige gevallen medicatie voorschrijven. Dexamethason remt de ontsteking en zorgt ervoor dat de zwelling afneemt. Het ademhalen wordt weer makkelijker doordat de benauwde ademhaling vermindert. In sommige gevallen helpt de medicatie te weinig en blijft de benauwde ademhaling aanwezig. Dan helpt het vaak om de medicatie middels verneveling te geven. Met behulp van een maskertje wordt de medicatie dan ingeademd.

Ouders denken soms dat antibiotica helpt, maar dat toedienen heeft geen zin. Dat komt omdat pseudokroep ontstaat door een virus en antibiotica is alleen werkzaam bij ontstekingen die veroorzaakt zijn door bacteriën. Soms is het nodig dat het kind een nacht in het ziekenhuis blijft ter observatie. Maar in de meeste gevallen mag het kind na onderzoek van de arts meteen weer mee naar huis. De klachten zijn vaak nog niet helemaal verdwenen en nemen soms toe naarmate de nacht vordert. De hoest houdt vaak nog enkele dagen aan. Soms krijgen ouders de medicatie mee naar huis van de arts uit voorzorg, mocht het kind weer benauwd zijn. In de bijsluiter staan diverse bijwerkingen genoemd, maar als ouder hoef je je daar over het algemeen geen zorgen over te maken. Kinderen met pseudokroep krijgen namelijk zo'n lage dosering dat de bijwerkingen vrijwel niet optreden.

Wat te doen als ouder?

Gelukkig hoeven de meeste kinderen met pseudokroep niet naar het ziekenhuis, maar dat wil niet zeggen dat je als ouder niet gespannen bent als je kind een aanval heeft. Zeker als het de eerste keer is dat je kind zo'n aanval krijgt van benauwdheid en zwaar hoesten en je weet nog niet wat het is, raken veel ouders in paniek. Er zijn in ieder geval een aantal punten die je als ouder in acht kan nemen, om de ervaring voor zowel je kind als jezelf zo min mogelijk vervelend te laten zijn. Hierbij een aantal tips:

  • Probeer je kind gerust te stellen of af te leiden
  • Praat zelf op een geruststellende toon. Als je zelf met een paniekerige toon praat, neemt je kind de onrust over. Dit kan het huilen en benauwdheid doen verergeren
  • Stomen kan helpen om rust te geven aan het kind. Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat de klachten verminderen
  • Wanneer stomen onrust geeft bij je kind, stop er dan direct mee
  • Bij het stomen is het belangrijk om water zonder toevoegingen te gebruiken. De toevoegingen, zoals menthol, irriteren de slijmvliezen, waardoor de klachten eerder toenemen dan afnemen
  • Stoom niet bij een cooker, de kans op verbranding is groot
  • Geef je kind iets te drinken dat de keel verzacht, zoals warme thee of melk met honing. Kinderen onder de leeftijd van één jaar mogen nog geen honing krijgen, door de bacteriën in de honing kunnen ze ziek worden

Wanneer je kind extreem benauwd is, erg onrustig is of juist suf wordt, neem dan contact op met het ziekenhuis. Pseudokroep is geen leuke aandoening voor kinderen, maar gelukkig in de meeste gevallen vrij onschuldig. Hoe kalmer je als ouder zelf weet te blijven, des te groter de kans is dat de aanval sneller overgaat, omdat je kind zelf ook kalm blijft. En bij twijfel, neem altijd contact op met de huisartsenpost.