We zien steeds vaker om ons heen dat onze kinderen groter worden dan wijzelf. Kinderen groeien normaal gesproken altijd gestaag door en maken diverse groeispurten door tot ze hun uiteindelijke lengte bereikt hebben tegen de tijd dat ze volwassen zijn. Daardoor valt het bij het opgroeien niet altijd op dat onze kinderen wel erg hard groeien, totdat ze uitgegroeid zijn, groot zijn geworden en er een nieuwe generatie lange mensen zich heeft aangediend. Maar hoe kunnen we dit verschijnsel van een steeds langer wordende, nieuwe generatie nu eigenlijk verklaren? Hoeveel langer kunnen we nog worden? En hoe lang wordt uiteindelijk mijn eigen kind?

Betere leefomstandigheden en kansen voor iedereen

Een belangrijke factor is dat de hygiëne is toegenomen en de medische wetenschap zich verder heeft ontwikkeld, waardoor levensbedreigende ziekten beter afgewend kunnen worden. En er meer kansen zijn voor iedereen om tot ontwikkeling te komen. Voedselhygiëne is eveneens ook sterk verbeterd. De houdbaarheid van producten is verlengd en van voedselbederf is minder snel sprake. Met het op grote schaal pasteuriseren van zuivel is veel ten goede veranderd en vindt besmetting via voedsel minder snel plaats. De levensverwachting is gemiddeld hierdoor ook toegenomen, resulterend in een groter aantal langere kinderen.

De veranderingen in onze samenleving en het ontstaan van een verzorgingsstaat heeft in de afgelopen eeuw de welvaart doen toenemen. Het verdringen van armoede heeft ertoe geleid dat we niet alleen meer voedsel maar ook betere voeding konden kopen. Voldoende voedsel is een belangrijke graadmeter voor het in kaart brengen van de lengte van de bevolking van een bepaald land. In ontwikkelingslanden zien we namelijk een achterblijven van de groei van de bevolking wat betreft de lichaamslengte. De sterke verbetering van de leefomstandigheden heeft eveneens ertoe bijgedragen dat mensen langer konden worden.

Gezonder leven met goede voeding

Nederlanders behoren tot het grootste volk, evenals Scandinaviërs en Denen. Dat is deels te wijten aan een eiwitrijke voeding. In ons land wordt ook veel kaas en melk geconsumeerd. Dit verklaart niet alles want vroeger was dat ook wel al het geval. Feit is wel dat onze voeding meer gevarieerd en gebalanceerd is in onze moderne maatschappij. We houden ons bewuster met goede voeding bezig en letten beter op wat we eten en onze kinderen voorschotelen. Nieuwe inzichten van voedingsdeskundigen helpen ons daarbij, evenals een gezondere levensstijl.

Grenzen aan groei

De afgelopen 150 jaar heeft de groei van onze bevolking een enorme vlucht genomen. We zien echter nu dat de toename van de lichaamslengte minder snel verloopt en aan het afvlakken is. Een groot aantal factoren die de groei van de bevolking positief konden beïnvloeden konden, beginnen hun kracht te verliezen. Dit wil zeggen dat ze nog steeds de basis vormen voor een volgende generatie lange mensen, maar dat de impact op de lengte aan het afnemen is. Komende generaties groeien iets minder hard door dan eerst.

Andere factoren daarentegen laten zich soms weer meer gelden. Zo zien we ook dat de nieuwe trend van meer moeders die over een langere periode borstvoeding gaan geven, zich vertaalt in onze maatschappij. Er is een duidelijk verband waar te nemen tussen een toename van borstvoeding in de afgelopen decennia en de gunstige effecten daarvan op de groei en ontwikkeling van kinderen. In de toekomst kan er wellicht weer winst behaald worden uit nieuwe ontwikkelingen op biomedisch gebied, waardoor de gezondheid en levensduur van ieder individu nog meer kan toenemen.

Onze genen in beeld

Genetisch gezien zijn er ook grenzen aan hoe lang iemand uiteindelijk kan worden. Dit brengt ons meteen ook op de invloed van de genen van de ouders en hoe bepalend dat is voor de uiteindelijke lengte van de kinderen die geboren worden.

In Nederland zien we in relaties een voorkeur voor een wat langere man. Het feit dat Nederlandse vrouwen gewoonlijk hun oog op een langere man laten vallen, heeft er dan ook voor gezorgd dat de afgelopen generaties al langere kinderen hebben voortgebracht. Bovendien is gebleken dat de vruchtbaarheid van langere mannen ook groter is en dat zij tevens meer kinderen op de wereld zetten. Hier is dan ook sprake van een natuurlijke selectie tussen partners die de sterkste personen samenbrengt en dit heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op de gezondheid van de nakomelingen en daarbij worden de genen die bepalend zijn voor de lengte gemakkelijker doorgegeven.

Daarnaast is gebleken dat een lange man ook vaker kiest voor een relatief lange vrouw, waardoor die genen die betrokken zijn bij de lichaamslengte nog beter kunnen worden doorgegeven. Hierdoor wordt de aanwas van lange mensen in stand gehouden en zullen de kinderen van een lange vader en/of moeder ook even lang, zo niet nog langer worden.

Hoe lang blijven wij nog “de grote ouders”?

We zien als ouders hoe hard soms onze kinderen groeien en de hoogte in schieten. Dat brengt ons bij de vraag hoe lang we als ouders nog groter dan onze kinderen blijven en wanneer we op het punt belanden dat we ingehaald worden door onze eigen kroost.

Gemiddeld zijn de mannen in Nederland 1.84 m. en vrouwen 1.71 meter lang. Toevallig is dat ook mijn lengte als vrouw en ben ik tevens moeder van twee lange kinderen. Zelf zijn we ons niet altijd bewust van het feit dat wij als Nederlanders relatief lang zijn. Wel zie je steeds vaker nog veel langere mensen om je heen en zie je je eigen kinderen met gemak groter worden dan jezelf bent….en dat al op jonge leeftijd…ver voor hun volwassenheid!

In de klassen van mijn dochter, die nu bijna dertien is, was zij altijd al de grootste en bleef hard doorgroeien, waardoor ze nu bijna al even groot is als ik! Dat belooft dus wat voor als ze groot is. Ze is nu echt een puber en dat al een tijdje lang. Ze was vorig schooljaar letterlijk de lagere school al lang ontgroeid. Ruimschoots een middelbare scholier dus, toen al. Het lijkt er wel op dat schoolgaande kinderen steeds eerder hun stappen naar volwassenheid maken en de puberteit zich al vroeg kan aandienen. De bijbehorende groeispurts zetten zich dan ook al eerder in gang.

jongen-en-meisje-meten-elkaar

Duidelijk zichtbaar verschil tussen jongens en meisjes

Er is evenwel een groot verschil tussen meisjes en jongens. Want mijn jongste, een zoon die maar krap een jaar jonger is, blijft aanzienlijk in lengte achter. Jongens hebben een wat langere aanloop nodig naar de puberteit. Zij beginnen over het algemeen een aantal jaren later met het doormaken van hun lichamelijke ontwikkeling. Die groeispurt begint nu wel er aan te komen, maar er valt nog duidelijk een inhaalslag te maken. Bijkomstigheid is dat meisjes dan ook weer eerder uitgegroeid raken, terwijl jongens nog snel de hoogte in blijven gaan. Je kunt dus wel zeggen dat meisjes al op jongere leeftijd relatief langer zijn dan jongens van dezelfde leeftijd.

Onze samenleving past zich aan aan de nieuwe lengte

De consumentenmarkt speelt er ook handig op in: zo zijn er voor met name de jongeren onder ons volop jeans en allerhande broeken verkrijgbaar met extra lange pijpen. Kleding in allerhande lengtematen, en dat niet alleen voor heren, is gemeengoed geworden. Naast de overhemden met extra lange mouw of extra lange shirts voor mannen, komen vrouwen ook volop aan hun trekken en hoeven daarvoor niet stad en land af te struinen op zoek naar een speciaalzaak. Dit geeft aan dat er aandacht is voor mensen die langer zijn en dat er zelfs een goede boterham aan te verdienen valt nu onze maatschappij al zoveel lange mensen telt! Ook op andere gebieden van onze samenleving zijn veranderingen merkbaar en zo zijn onze nieuwbouwwoningen met nieuwe richtlijnen voor plafond- en deurhoogte helemaal klaar voor de toekomst!