Je peuter is voortdurend op ontdekkingstocht. Hij of zij is mobiel en benieuwd naar nieuwe dingen. Dit betekent dat er niet veel plekken in huis veilig zijn waar je kind zijn neus heeft ingestoken. Datzelfde gedragspatroon geldt ook voor de lichaamsdelen. Meestal in de leeftijd tussen twee en zes jaar speelt je kind ook graag met de geslachtsdelen. In dit artikel ‘Mijn kindje speelt met zijn geslachtsdeel, wat nu?’ enkele tips hoe je hiermee omgaat.

Het spelen met de geslachtsdelen is een normale zaak

Net zoals je baby urenlang naar zijn hand zit te staren en de vijf vingers in zijn mond stak, zal hij op een bepaald ogenblik tussen de leeftijd van twee en zes jaar, veel voldoening vinden en de nodige nieuwsgierigheid aan de dag leggen om de geslachtsdelen aan te raken. Dat kan gebeuren op elk ogenblik van de dag, met of zonder mensen in de buurt of op een openbare plaats. Een kind op jonge leeftijd kent geen of nauwelijks schaamtegevoel

Waarom dreumesen zichzelf aanraken?

Voor bezorgde en verontruste ouders meteen eerst benadrukken dat het aanraken van de geslachtsdelen op tweejarige leeftijd of ouder de meest gangbare zaak van de wereld is. Geen enkele reden om je daar zorgen en druk over te maken. Het hoort bij het groeiproces van kinderen. De belangrijkste reden waarom ze het doen heeft te maken met hun onblusbare nieuwsgierigheid. Het is immers een lichaamsdeel dat je kind nog nooit tevoren had opgemerkt. En nu vindt hij of zij de tijd rijp om het geslachtsdeel helemaal te onderzoeken. Een meer verontrustende reden is echter wanneer je kind het doet zoals dat bij pubers en volwassenen het geval is: voor het genot en het plezier. Maar dat is slechts in uitzonderlijke omstandigheden het geval.

Het aanraken van intieme delen hoort bij het groeiproces

Eén van de onderdelen van het groeiproces is het verkennen en ontdekken van het lichaam. Je hebt het altijd over het hoofd gezien wanneer je kind onschuldig aan de tenen begon te prutsen of de duim in de mond stak. Maar nu ga je het plotsklaps beschamend en hinderlijk vinden als je dreumes iets aanraakt wat voor hem een gewoon lichaamsdeel als een ander is. Dat heeft te maken met perceptie omdat een volwassene het betasten van geslachtsdelen eerder beschouwd als niet alledaags, ordinair en vies.

De handelingen van je kind hebben geen seksuele bijbedoelingen

Wanneer je zoontje met zijn penis speelt wat eventueel kan leiden tot een erectie of je dochtertje de billen tegen haar vagina wrijft, zal je dit als volwassene vanuit een andere invalshoek moeten bekijken en zeker niet moeten zien als masturbatie. Er is wel ‘genot’ aan verbonden, maar het zijn geen seksueel getinte handelingen. Bijgevolg moet je op dat vlak je helemaal geen zorgen over maken. Eenvoudigweg omdat ze ook nog niet weten wat het woord seks betekent.

Hoe moet je reageren als ouder wanneer je je kind ziet spelen?

Wanneer je kind de hele tijd zo een gedrag vertoont, moeten wel enkele knipperlichten aangaan. Hier volgen enkele tips hoe je hiermee omgaat:

Niet bestraffen

Je kind is er van overtuigd niets verkeerd te doen. Het heeft daarom ook geen enkele zin om je peuter te straffen of een berisping te geven.

Verbieden om het in het openbaar te doen

Het opleggen van enkele basisregels is wel gewenst. Leg je kind geduldig uit dat het spelen met de intieme geslachtsdelen in het openbaar niet aan de orde is. Net als plassen niet kan in het bijzijn van mensen in de buurt. Die regel geldt ook voor de hand in de broek te steken op openbare plekken.

Probeer je kind niet af te schrikken

Een veel gebruikte tactiek van ouders is om je kind proberen af te schikken. ‘Als je dit blijft doen, zullen we de arts moeten raadplegen’ is zo één van die opgediste klassieke verhalen en dreigementen. Dat kan in bepaalde gevallen wel werken, maar niet voor ieder kind. Door zo een misplaatste opmerking te maken, wordt het zelfrespect van je kind verminderd en kan het zelfs na zo een reactie schuldgevoelens bij je kind oproepen.

Negeer het en meestal stopt het dan vanzelf

Het negeren van het gedrag is misschien nog de beste raadgever. Wanneer je kind rond twee of drie jaar is, heeft spelen met geslachtsdelen in feite geen enkele betekenis. Je kinderen vinden het helemaal niet gênant als ze door het huis in hun blootje opzichtig rennen. De beste houding is om alles te negeren. Indien je er extra aandacht aan zou besteden, nodigt het uit om uit nieuwsgierigheid nog meer te gaan experimenteren.

Wat te doen bij vies woordgebruik?

Je kleuter probeert vaak de grenzen te verleggen. Experimenteren en kattenkwaad uithalen zijn vanaf twee jaar de favoriete bezigheden. Het aanleren van vreemde fonkelnieuwe woorden zijn uiteraard leuk, maar vieze woorden brabbelen is nog spannender. De toenemende interesse voor vieze woorden is heel normaal voor je kind. Hecht er niet teveel aandacht aan, dan waait de belangstelling vanzelf wel over. Wanneer kwetsende woorden naar mensen in de omgeving worden gebruikt, zal je het woordgebruik wel moeten verbeteren.