Wanneer je kind de eerste voetstappen in een basisschool zet, leert je kleuter of dreumes nieuwe speelkameraadjes kennen. Voor sommige kinderen verloopt die kennismaking als een fluitje van een cent, anderen zijn niet zo extravert ingesteld. In dit artikel “Je kind leert vriendjes maken” worden enkele handvatten aangereikt om je kind aan te sporen om nieuwe vriendschappen af te sluiten. Hoe begin je eraan en welke rol kan je zelf als ouder hierbij spelen. Hieronder lees je enkele praktische tips.

Een hartenbreker: kindjes mijden mij

Het is geen hartenbreker. Je kind komt op een dag thuis van school en zegt geen vrienden te hebben omdat niemand hem of haar leuk vindt. Gevreesde woorden die geen ouder wil horen. Je bent ondertussen al eens stiekem een oogje in het zeil gaan houden op de speelplaats. Vriendschappen op jonge leeftijd lijken te komen en gaan. Je wil je kind beschermen tegen de boze wolven van deze wereld. En bovenal wil je zorgen dat je kind veel vriendjes en vriendinnetjes heeft. Je beweegt hemel en aarde om deze situatie te veranderen. Het enige nadeel is dat je geen vrienden voor je kind kan maken. Je kan alleen maar richtlijnen aangeven hoe je kind vriendjes leert maken. Elk kind wordt geboren om zich te hechten. Maar alles hangt uiteraard grotendeels af van de eigen ingesteldheid. Sommige kinderen hebben vaak een ruggensteun nodig bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals empathie, onderhandelingen, het opzoeken van probleemoplossingen en communicatievaardigheden. Kinderen kunnen starten met echte vriendschappen rond de leeftijd van vier of vijf jaar.

Waarom is vriendschap bij een kind zo belangrijk

De overstap van de kinderopvang naar de basisschool is voor elk kind een niet te onderschatten gebeuren. De reden ligt voor de hand. Je kind komt in aanraking met een totaal fonkelnieuwe omgeving met stuk voor stuk nieuwe onbekende vriendjes. Voor elk kind komt deze stap nogal confronterend over. Dit komt door het gemis van zijn oude vriendjes en uiteraard de nieuwe ontstane situatie. Over het algemeen duurt die nostalgie naar vroeger niet zo lang omdat de meeste kinderen nood hebben aan vrienden. Lang gaat het niet duren om opnieuw vriendschapsbanden te smeden met de nieuwe gabbers. Door een nieuwe vriendschap te beginnen leert hij of zij niet iemand anders beter kennen, maar ook zijn eigen persoonlijkheid. Vriendschappen beïnvloeden de ontwikkeling van een kind om volgende beweegredenen:

  • Door het aangaan van een vriendschap gaat het zelfvertrouwen van een kind omhoog
  • Het delen van gevoelens met iemand zorgt dat je kind empathisch een situatie inschat
  • Door meningsverschillen leert je kind omgaan met kritiek en opkomen voor zichzelf
  • Andere kinderen helpen je te behoeden van de wrede buitenwereld

Wat staat je te doen als je kind nauwelijks vrienden maakt

Als ouder kan je moeilijk vriendjes maken in plaats van je kind. Enkele richtlijnen hoe je je kind wel hierbij kan ondersteunen:

Zet geen druk op je kind

Een fout die vaak wordt gemaakt is dat er druk wordt gezet op je kind om een speelvriendje te zoeken. Hoe graag dat je als ouder dat ook zou willen, mag je je kind niet hierop aanspreken. Het kan immers zijn dat je kind liever op eigen houtje speelt en de aandacht met andere niet meteen wil delen. Je moet je kind zijn goesting laten doen zonder dat jij je als ouder hiermee wil gaan bemoeien. De vrijheid om zelf te kunnen kiezen geeft een kind meer zelfvertrouwen. Na verloop van tijd bestaat de grote kans dat je kind toch iemand opzoekt.

Koop boekjes of lees voor

Nijntje of Kikker kunnen helpen om vriendschappen voor kinderen te stimuleren. Er worden talloze kinderboeken met thema's over vriendschappen gepubliceerd. In die boeken komen vriendschappen als een rode draad van de verhaallijn aan bod. Meestal wordt ook benadrukt hoe de spilfiguur van het boek met vriendschap omgaat.

Raadpleeg een schoolbegeleider of leerkracht

Als je verschillende pogingen hebt ondernomen om je kind aan te moedigen een vriendje te zoeken zonder dat die initiatieven vruchten afwerpen, kan je de schoolbegeleider of leerkracht contacteren en raadplegen. Mogelijk kan de leerkracht een reden opgeven waarom je kind zo moeilijk contact maakt met andere leeftijdgenoten.

Geen reden om bezorgd te zijn

Je hoeft je niet meteen zorgen te maken wanneer je kind opgewekt van school thuis komt. Sommige kinderen zijn misschien heel kieskeurig in het uitzoeken van nieuwe vriendjes of hebben geen klik met andere zogenaamde schoolvrienden. Hou in het achterhoofd dat de meeste kindervriendschappen van voorbijgaande aard zijn.

Soms zijn vrienden in de buurt belangrijker

Het is niet belangrijk waar je kind vrienden heeft. Of dat nu in school is of in de buurt, maakt weinig of niets uit. Als vriendjes in de omgeving wonen van je huis, biedt het immers nog veel meer mogelijkheden tijdens de weekends of na schooltijd. Als je als ouder dan onaangekondigd ergens naartoe moet, kan je kind in uitzonderlijke gevallen terecht bij één van zijn vrienden die in de buurt wonen. Voor de ontwikkeling vanuit sociale invalshoek maakt het nauwelijks iets uit vanwaar de vrienden komen.

Wat te doen als je kind helemaal niet bij de groep hoort

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het aantal vriendjes nauwelijks een rol van betekenis speelt in verband met de sociale vaardigheden. Kinderen die bij anderen goed liggen, hebben daarom nog geen echte vrienden. Bij één op de drie was dit niet het geval. Het overgrote deel van de kinderen behaalde bij de populariteitspoll een gemiddelde score: niet overdreven geliefd, maar ook niet verstoten.

Welke hulpmiddelen kan je gebruiken om je kind te helpen

Probeer enkele van de volgende technieken om de ontwikkeling van vriendschappen in het leven van je kind te ondersteunen:

Mogelijkheden om te spelen en te socialiseren

Nodig vriendjes uit tijdens een lunch of om spelletjes bij je thuis te komen spelen. Je kan je kind ook aanmelden om je kind aan groepsactiviteiten te laten deelnemen. Denk maar aan kunst, sport, drama of dans. Door je kind bloot te stellen aan verschillende speelgebieden, wakker je de sociale vaardigheden aan. Maak ook contact met volwassen mensen zoals een buurman bijvoorbeeld. Het moeten niet altijd leeftijdsgenoten zijn waar je kind contact mee heeft. Hoe meer je dreumes aan interactie doet met allerlei soorten mensen, hoe meer je kind hetzelfde zal gaan doen in een latere fase.

Ondersteuning bieden aan je kind

Dit lijkt misschien eenvoudig, maar hoe vaak luister je echt naar je kind? Gebruik sociale vingerwijzingen door te luisteren wat je kind zegt en wat er zoal op de speelplaats staat te gebeuren. Ondersteun altijd de vriendkeuze van je kind en verwelkom ze bij je thuis. Probeer de ouders van de vrienden te leren kennen.

Deel nooit de angstgevoelens met je kind

Vriendschappen kennen soms moeilijke ogenblikken. Blijf wat dat betreft in balans met je oordeel ten opzichte van je kind. Leef gerust mee met de pijn van je kind, maar bekijk het objectief. Vrienden maken is een levenslang proces en zal natuurlijk zijn ups en downs hebben. Pijn maakt daar helaas deel van uit. Alle kinderen zullen een vorm van smart en sociale pijn ervaren in hun vriendschappen. Als ouder kan je je kind ondersteunen door te luisteren en hun gevoelens te erkennen. Praat over de zorgen van je kind zoals een schoolbegeleider, leerkracht, familielid of vriend. Deel nooit je angstgevoelens met je kind, is een ongeschreven wet. Zoek iemand die je kan helpen om inzicht in je kind te bieden of neem contact op met professionele zorgverleners.

Hoe kan je je kind laten zien wie een goede vriend kan zijn

De beste manier is om een modelgedrag na te streven dat je als ouder zou willen zien. Er zijn verschillende manieren om dit doel te benaderen:

  • Help je kind de eigen sterke punten te realiseren
  • Heb een gevoel voor humor voor jezelf en ook de tekortkomingen
  • Luister zonder kritiek naar je kind
  • Wees aardig en geef complimenten
  • Toon empathie waardoor je het vertrouwen langzamerhand wint
  • Klaag nooit. Leer je kinderen bepaalde situaties te accepteren

Samengevat:

Het leren bouwen van vriendschappen is één van de manieren waarop kinderen zich ontwikkelen tot emotioneel gezonde mensen. Door je kind de vaardigheden te geven die nodig zijn om voldoende meelevend en zelfverzekerd te zijn, vergroot je de kans dat vrienden gretig in het leven van je kind gaan komen. Maak je vooral geen zorgen als dat in de kinderjaren met vallen en opstaan gepaard gaat.