Van nature uit zijn kinderen creatieve wezentjes. Alles wat ze beleven en ondernemen is nieuw en kijken vol bewondering naar de wereld van de volwassenen. Het is dan ook aan jou, als ouder, om de creativiteit te stimuleren bij je kind. Creativiteit is niet alleen het zich uiten met verfpotjes, kleurtjes en tekenpotloden maar vooral ook het vinden van niet alledaagse oplossingen voor problemen die zich voordoen.

Sommige mensen zijn creatiever dan anderen en dat is bij kinderen net zo. Dit heeft deels te maken met intelligentie en aangeboren talent maar ook met de opvoeding. Je kunt een kind de vaardigheid, om creatief naar oplossingen te zoeken, aanleren en er met een goede opvoeding voor zorgen dat het zijn of haar natuurtalent niet afleert. Wil je weten hoe, lees dan vooral verder.

Kind zijn met je kind

Voor een kind bestaan vooroordelen niet en ze bedenken soms de meest gekke oplossingen voor een probleem. Maar wanneer je goed luistert naar de fantasieën van een kind zijn ze soms zo gek nog niet. Meegaan in die fantasie en samen onbevooroordeeld brainstormen naar uitkomsten zal niet enkel creativiteit stimuleren bij je kind maar leert je ook de dingen anders bekijken.

Mensen die creatief zijn durven eigen besluiten te maken en staan daar ook volledig achter. Wanneer je kind op zoek is naar mogelijke oplossingen voor een bepaald probleem, kun je het aansporen om zelf na te denken en te bekijken wat de gevolgen van de opties zullen zijn. Hierbij mag je nooit vergeten dat een kind het recht heeft om soms wel eens de mist in te gaan. Indien je hen die ruimte ontneemt zal hun creativiteit eerder beknot dan gestimuleerd worden.

Het ene kind is het andere niet

Jij kijkt niet door de ogen van je kind en hoogstwaarschijnlijk, door negatieve ervaringen, bezoedeld met het vormen van vooroordelen. Daardoor is jouw kijk op de dingen gekleurd en bestaat de kans dat je de fout maakt om te gaan vergelijken met broertjes, zusjes, neefjes of andere kinderen. Met suggesties als 'Je grote zus deed het altijd anders' of 'Zou je het niet beter doen zoals je grote zus het doet?' haal je de creativiteit naar beneden en leer je hen bepaalde dingen te kopiëren.

Het is ontzettend belangrijk om het perspectief te zien van waaruit jouw kind de zaken bekijkt. Want indien je deze kundigheid niet machtig bent, ga je er altijd van uit gaan dat je kind het bij het verkeerde eind heeft. Jezelf hierin trainen zal je helpen om de creativiteit te stimuleren bij je kind.

Samen durven spelen

Speelsheid is één van de kenmerken van iemand die creatief is en anders denkt dan de massa. De grootste veranderingen in de wereld zijn dan ook ontsproten uit creatieve geesten die anders durfden te denken én te handelen. Spelen met ideeën en niet meteen klaar staan met afwijzend commentaar laat meer ruimte voor de ontwikkeling van je ongekunstelde kind. Kijken naar de sterke elementen die voor jou misschien niet zo voor de hand liggend zijn, en daar scheppend mee omgaan, zullen je helpen om op dezelfde hoogte te komen als de kleine Einstein.

De 'fout' die de meeste ouders maken is niet meegaan in de fantasie die het kind naar voor brengt en alles woordelijk op te nemen. Ouder zijn betekent niet alleen een kind bij de hand nemen om het tussen de lijntjes te leren lopen maar vooral om toegeeflijk te zijn bij zijn eigen ontplooiing. Samen spelen en samen kind zijn zal ongetwijfeld de creativiteit stimuleren bij je kind.

Scheppende troep

Troep in huis is niet altijd zomaar troep en is vaak het resultaat van fantasierijke momenten en een nieuwe schepping van je kind. En ook al is het evident dat je een kind aanleert om rommel op te ruimen, toch doe je er goed aan om de troep niet enkel als troep te bekijken maar als middel om zijn of haar creativiteit te uiten. Vooral wanneer je iemand bent die liever alles netjes opgeruimd heeft is het belangrijk om nu en dan de 'rommel' te dulden. Een kind dat zich helemaal laat gaan in zijn spel, en wel eens dingen doet waarbij je haren gaan rijzen, is druk bezig met ontwikkelen en het botvieren van zijn creativiteit.

Misschien is het wel hoog tijd om je eigen verbeeldingskracht en originaliteit weer aan te boren zodat je, net als je kind, iets nieuws aan je leven toevoegt. Een gedurfd kapsel of een ongewoon kleurtje op je nagels zijn wellicht een eerste stap in een nieuwe en verfrissende richting.

Eenheidsworst met appelmoes

Reguliere scholen laten helaas vaak weinig ruimte voor de creatieve ontwikkeling van een kind. Dat kun je vooral merken tijdens feestdagen als alle kindjes trots naar buiten komen met hetzelfde kunstwerkje. Kleurige dassen van papier met Vaderdag, geknutselde bloemen van plastic potjes met Moederdag of gekke maskers met carnaval… iedereen gelijk voor de wet. Juffen en meesters doen hun uiterste best om, tegen het eind van het schooljaar, kinderen zoveel mogelijk met het leerplan te doordrenken dat creativiteit op de achtergrond verdwijnt.

Het is dan makkelijker om elk kind precies hetzelfde werkstukje te laten maken waarbij ze hooguit zelf de kleurtjes kunnen kiezen. Methodescholen kunnen hierbij wel een uitzondering zijn en de creativiteit stimuleren bij je kind maar meestal wordt gestreefd naar uniformiteit uit noodzaak.

Filosofie en zaadjes planten

Door samen met je kind te filosoferen en gekke ideeën uit te wisselen kun je niet alleen een hoop lol beleven maar plant je ook zaadjes voor creativiteit. Samen er op los fantaseren hoe het zou zijn als dieren konden praten of huizen konden vliegen klinkt misschien gek maar het leert je kind te denken buiten de box. Wees blij wanneer je kind vragen stelt waarbij je zelf je conventionele gedachten moet loslaten. Het geeft jou de kans om vastgeroeste gewoonten en denkwijzen te veranderen en weer verwonderd naar jouw eigen klein geworden wereld te kijken.

Wees dan ook voorzichtig met het beantwoorden van vragen die smeken om inventieve antwoorden. Blokkeer de fantasie van het kind niet door terug te vallen op je eigen starheid maar probeer mee te gaan in zijn gedachtewereld. Vragen die beginnen met 'stel dat…' zijn de best hanteerbare tool die je hierbij kunt gebruiken. Vraagstukken als 'Stel dat kikkers konden vliegen' of 'Stel dat auto's op limonade reden' zijn zaadjes die je plant en je kind ruimte geeft in het denken. Wees je ervan bewust dat je op zulke momenten bijdraagt aan zijn ontwikkeling als vrijdenkend wezen en dat de maatschappij alleen maar baat heeft bij andersdenkenden.