Hoe moet je het goede voorbeeld geven aan je kind. In dit artikel vind je een negental tips hoe je zorgvuldig hiermee omspringt. Opvoeden is immers de nakomelingen de normen en waarden aanleren die een ouder de kinderen heeft meegegeven. Dat vergt vaak discipline en doorzettingsvermogen waar later de vruchten van worden geplukt. Ouderschap is niet zo eenvoudig als je denkt. Goed ouderschap is hard werken met vallen en opstaan. De eerste vereiste is natuurlijk dat de ouders een schoolvoorbeeld zijn voor hun kinderen.

Wat verstaat men onder de noemer een goede ouder?

Een goede ouder is iemand die ernaar streeft om beslissingen te nemen in het belang van het kind. Een goede ouder hoeft niet feilloos te zijn. 'Nobody is perfect', luidt het Engels spreekwoord. Geen ouder is perfect en onberispelijk. Geen kind is perfect. Dit is belangrijk om te weten als je bepaalde verwachtingen wil nastreven. Stel eerst hoge eisen aan jezelf voor dat je bepaalde verwachtingspatronen van je kind wil inlossen. Je zal soms merken dat de lat soms te hoog ligt. Dan zal je je doelen sowieso moeten bijsturen.

Het ene kind is het andere niet: opvoeden is een vak apart

Je kan er nog zoveel wetenschappelijke werken op nahouden of pedagogische boeken over lezen, bedenk dat geen enkel kind eenzelfde gedragshouding heeft. Elk kind is verschillend en elke situatie is onvoorspelbaar. Hieronder een paar tips als rode draad.

Tip één: Het goede voorbeeld geven aan je kind

Vertel je kind niet alleen wat je wil dat ze doen, maar geef ook het goede voorbeeld. Laat ze zien wat jij op een positieve manier doet. Leren door dingen na te apen is de beste leerschool. Mensen zijn nu éénmaal geprogrammeerd om acties van anderen te kopiëren, om ze te begrijpen en op te nemen. Vooral kinderen bespieden alles wat hun ouders heel voorzichtig doen. Voor hun is de ouder de ideale leermeester. Wees de persoon waar je kind naar opkijkt. Respecteer je kind, toon positief gedrag en houding. Heb begrip voor de emotie van je kind en je kind zal blindelings je voorbeeld volgen.

Tip twee: Laat zien dat je van je kind houdt

Tonen dat je zielsveel van je kind houdt, zorgt voor wederzijds respect. Het schept niet alleen een interne band, maar zorgt dat de opvoeding makkelijker verloopt. Bezondig je niet aan tegemoetkomingen waar je achteraf spijt van hebt. Dingen als materiële toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, lage verwachting en overmatige bescherming. Wanneer deze zaken worden toegepast in plaats van echte liefde, dan moet je niet verwonderd zijn dat je een verwend kind hebt opgevoed. Je kind liefhebben kan net zo eenvoudig zijn als knuffels geven, tijd met ze doorbrengen of serieus naar hun problemen luisteren. Het tonen van deze oprechte liefdesprikkels gaan onbewust 'goed gevoel-hormonen' vrij laten komen. Deze (neurologische) hormonale boost geeft een diep gevoel van rust, emotionele warmte en tevredenheid aan je kind.

Tip drie: Positieve herinneringen bieden een meerwaarde

 Baby's worden geboren met ongeveer honderd miljard hersencellen (neuronen) met relatief weinig verbindingen. Deze kleine hersenen en een labyrint van vertakkingen creëren onze gedachten, drijven onze acties, vormen onze persoonlijkheden en bepalen eigenlijk wie we zijn. Ze worden gecreëerd en gebeeldhouwd door ervaringen in het alledaagse leven. Het goede voorbeeld geven is daarom uiterst belangrijk. Niet alleen zorgen positieve ervaringen voor goede verbindingen in de hersenen van je kind, maar ze reiken ook de herinneringen aan die jij als kind voor het leven draagt. Een goede ouder zijn betekent dat je je kind de moraal moet leren over wat goed is en wat verkeerd is. Grenzen stellen en consistent zijn. Dat zijn de sleutels tot een goede discipline. Wees vriendelijk en standvastig bij het handhaven van die regels. Focus je op de reden van het gedrag van je kind. Geef je kind de kans om te leren voor de toekomst.

Tip vier: Wees een veilige haven voor je kind

 Laat je kind weten dat je altijd paraat staat door te reageren op de signalen van je kind en gevoelig te zijn voor de behoeften die ze hebben. Ondersteun en aanvaard je kind als individu. Wees een veilig toevluchtsoord voor je kind als er hulp wordt ingeroepen. Kinderen die door het goede voorbeeld van de ouders zijn opgevoed, hebben doorgaans een betere emotionele vorming, sociale ontwikkeling en resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid.

Tip vijf: Open communicatie helpt problemen oplossen

Het belang van communicatie is genoegzaam bekend. Praten met je kind en een luisterend oor zijn bevordert de band tussen ouder en kind. Door open met elkaar te communiceren zal je kind naar je komen wanneer er een probleem is. Bij een probleemstelling moet je niet altijd een oplossing bieden. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben op de vragen die je kind stelt. Alleen al door te luisteren en door verhelderende vragen te stellen, kan je hun ervaringen beter inschatten.

Tip zes: Denk na over je eigen kindertijd

 Een ouder wil vaak het anders doen dan dat je ouders hebben gedaan. Zelfs wie een gelukkige jeugd heeft gehad, wil misschien sommige aspecten van de opvoeding veranderen. Zelfreflectie over de eigen jeugdjaren is een eerste stap in de goede richting om het goede voorbeeld te geven. Noteer dingen die je wil wijzigen en bedenk hoe je het in het echt scenario zou benaderen. Probeer oplettend te zijn en verander je gedrag de volgende keer als de problemen opnieuw zouden opduiken. Het geeft niet als het eerst niet lukt. Het vergt oefening. Zeg maar veel oefening.

Tip zeven: Zet je gezin altijd centraal

 Besteed aandacht aan je eigen welzijn. Vaak staat de eigen gezondheid of de relatie binnen je huwelijk op een laag pitje na de geboorte van je kind. Zorg goed voor jezelf, fysiek en mentaal. Neem de tijd om de relatie met je partner te versterken. Als je relatie niet goed zit, zal je kind daar zeker ook onder lijden.

Tip acht: Niet slaan, wat er ook gebeurt

Soms geraakt het geduld wel eens op en loopt het de spuigaten uit. Als ouder heb je het goede voorbeeld te geven. Je woede afkoelen door fysiek geweld te gebruiken door te slaan is nooit een goede keuze. Het gaat dan alleen maar van kwaad naar erger. Het leert je nageslacht alleen maar bang te zijn voor dergelijke bestraffingen. Het kind is dan meer gemotiveerd om te voorkomen en te worden gepakt. Het begin van een kat- en muisspelletje. Kinderen die geslagen worden, zijn meer geneigd om met andere kinderen te vechten. Ze zullen eerder pestkop worden en verbale/fysieke agressie gebruiken om geschillen op te lossen. Je kan daarom beter een positieve tuchtmaatregel treffen. Voorbeelden van een positieve strafmaat zijn: een time-out geven voor liegen of extra huiswerk geven bij het te laat komen op school. Positief bestraffen voegt een stimulans toe om gedrag te ontmoedigen.

Tip negen: Blijf steeds een doel vooropstellen

Als je net als de meeste ouders bent, wil je dat je kind het goed doet op school en een gezond leven gaat leiden. Bedenk wat woede en frustratie voor jou en je kind kunnen betekenen. Probeer alles in een positieve context te plaatsen en niet negatief te remediëren. Zet positieve doelen voorop in het ouderschap door steeds het goede voorbeeld te geven als ouder aan je kind. Daar schiet je het meeste mee op.