Als ouders hun kinderen niet leren over seks en seksualiteit, leren ze het elders anders vandaan en kan een kans om gezinswaarden in te blazen worden gemist. Een goede strategie is om met je kleuter te praten over seks als ze jong zijn en doorgaan met dat gesprek als ze ouder zijn. Seksuele voorlichting geven aan je kleuter. Lees hoe je dit onderwerp aansnijdt met de nodige discretie. Ouders moeten niet altijd op het schoolsysteem vertrouwen om seksuele voorlichting te geven.

Vroeg voorlichting geven is een goed idee

Nieuwsgierigheid over seks is een natuurlijke stap in het leren van het lichaam. Seksuele voorlichting helpt kinderen om het lichaam beter te begrijpen. Het helpt de kleuter om zich positief te voelen over het eigen lichaam en zelfbeeld. Jongere kinderen zijn geïnteresseerd in zwangerschap en baby's. De voortplanting zelf is bij een kleuter niet aan de orde.

Het bespreken van seks op heel jonge leeftijd is ook een onderdeel van het opstarten van open communicatie met je kind. Vroege, eerlijke en bij wijze van spreken open en bloot communicatie tussen ouders en kinderen mag je nooit verwaarlozen en is te belangrijk. Vooral als je kind ouder wordt. Als de omgangsvorm normaal is, spreken kinderen eerder met ouders over alle andere onderwerpen zoals angst, depressie, relaties, het gebruik van drugs en alcohol. Seksuele voorlichting mag niet in dit rijtje onderbreken.

Vroegtijdig een gesprek over seks beginnen op de leeftijd van een kleuter en dat gesprek voortzetten terwijl het kind groeit, is de beste strategie voor seksuele voorlichting. Het laat ouders vermijden een groot en waarschijnlijk ongemakkelijk gesprek op te starten wanneer het kind opgroeit. In vele gevallen heeft het kind verkeerde informatie gekregen van vrienden. Deze gesprekken zijn het makkelijkst te voeren wanneer ze uit een levenservaring komen, zoals het zien van een zwangere vrouw of een baby.

Wanneer ouders met hun kinderen over seks praten, kunnen ze ervoor zorgen dat de peuter de juiste informatie krijgt. Ouders zouden altijd de eerste bron van informatie voor het kind moeten zijn. Het begrijpen van juiste informatie beschermt kinderen tegen risicovol gedrag tijdens het opgroeien.

Het instellen van de familiewaarden

Seksuele voorlichting geven aan je kleuter biedt ook de mogelijkheid om de gezinswaarden bij jouw kinderen te bepalen. Hieronder acht tips hoe je best seksuele voorlichting voorbereidt:

  • Denk na hoe jij als kind over seks werd onderwezen
  • Geef passende antwoorden wat een kleuter begrijpt
  • Als kinderen vragen over seks hebben, begin dan voorzichtig te antwoorden
  • Wees eerlijk met je antwoorden
  • Lees uit leeftijdgeschikte boeken over seks
  • Als jouw kind niet naar seks heeft gevraagd, start jij het gesprek
  • Blijf kalm als je gedeeltelijk het antwoord schuldig moet blijven
  • Vergeet niet dat seksuele voorlichting een continu proces is

Als ouders geen voorlichting geven gaan ze het krijgen van horen zeggen

Het geven van informatie over seks begint een stuk eerder dan veel ouders zich voorstellen. Niet met kinderen praten over seks betekent dat ouders weinig controle hebben over wat en hoe ze leren omgaan met seks.

De invloed op school en sociale media

Seksuele voorlichting via het schoolsysteem is niet altijd aanwezig en hangt af vanwaar je woont. Als je kind wel voorlichting krijgt, overloop je wat je kleuter heeft opgestoken van de seksuele voorlichting. Vraag hen uit te leggen wat ze hebben geleerd. Wat een kind op de speelplaats van de school leert, van vrienden en sociale media zal onvolledig zijn en zelfs onjuist worden weergegeven. Het kan ook vernederend of zelfs gevaarlijk zijn. Hoewel je heel veel vindt over seks en seksualiteit op internet, wordt het vaak afgebeeld in de meest sensationele en oppervlakkige zin. Realistische omschrijvingen van relaties en seksualiteit zijn zeldzaam. Vaker verschijnen problemen rond seksualiteit zonder emotionele context. Bovendien worden de risico's van seksuele activiteit vaak geminimaliseerd in de media.

Seksuele voorlichting is veiliger dan geen seksuele voorlichting

Studies tonen aan hoe meer kinderen in aanraking worden gebracht met seksuele beelden in de media, hoe groter de kans dat zij op jonge leeftijd seksueel gedrag vertonen. Seksuele voorlichting geven aan je kleuter is op langere termijn gezond en veiliger. Vroeg praten over seks verhoogt de kans dat de kleuters ouders benaderen wanneer er moeilijke of gevaarlijke dingen opduiken. Elk kind is uiteraard anders, maar hier vind je een ruwe handleiding voor wat kinderen zouden moeten kunnen begrijpen over seksualiteit in verschillende leeftijdscategorieën. Van dertien maanden tot acht jaar oud:

Peuters: dertien tot vierentwintig maanden

Peuters moeten de verschillende lichaamsdelen kunnen benoemen, inclusief hun geslachtsorganen. Door de juiste namen voor lichaamsdelen te noemen, kunnen ze gezondheidsproblemen, verwondingen of eventueel seksueel misbruik beter overbrengen. Het helpt hen ook te begrijpen dat deze intieme onderdelen net zo normaal zijn als alle andere, wat het zelfvertrouwen en een positief lichaamsbeeld bevordert. De meeste tweejarigen kennen het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Over het algemeen kunnen ze uitzoeken wanneer een persoon een man of een vrouw is. Peuters moeten weten dat hun lichaam privé is. Het is normaal voor peuters om hun lichaam te verkennen, waaronder het aanraken van hun geslachtsdelen. Maar ze moeten begrijpen wanneer en waar het passend is om dit te doen.

Kleuters: van twee tot vier jaar oud

De meeste kleuters kunnen de basisprincipes van de voortplanting begrijpen: het sperma, de eisprong en dat de baby in de baarmoeder groeit. Afhankelijk van hun begrip van begrip en belangstelling, kan je kinderen over hun geboorteverhaal vertellen. Je laat ook weten dat dit niet de enige manier is waarop gezinnen tot stand komen. Het is wel niet de bedoeling dat je alles tegelijk gaat behandelen. Jonge kinderen tonen meestal belangstelling voor baby's en de zwangerschap. Het item seks wekt nauwelijks hun interesse.

Kinderen moeten verstaan dat hun lichaam hun eigendom is en niemand het lichaam mag aanraken zonder hun persoonlijke toestemming. Ze moeten weten dat andere mensen ze op sommige manieren kunnen aanraken, maar dat niemand mag vragen de geslachtsdelen te mogen voelen. De ouders en zorgverleners buiten beschouwing gelaten. Als ze weten wat passend is en wat niet, zullen ze eerder vertellen wanneer ze seksueel misbruik ervaren. Op deze leeftijd moeten kinderen ook leren vragen wanneer ze iemand mogen knuffelen, aanraken of kietelen. Leer kinderen omgaan met privacy rond lichamelijke problemen. Ze zouden op die leeftijd moeten beseffen wanneer het passend is om naakt rond te lopen. Kleuters moeten ook andere lichaamsdelen en lichaamsfuncties worden aangeleerd. Sommige kinderen van deze leeftijd denken dat meisjes maar één opening hebben voor ontlasting en urine.

Schoolgaande kids: van vier tot acht jaar oud

Seksuele voorlichting is een continu proces. Kinderen moeten een basiskennis hebben dat sommige mensen heteroseksueel, homoseksueel of biseksueel zijn. Dat er een scala aan genderuitrustingen is. Ze moeten ook weten wat de rol van seksualiteit is in relaties. Leer kinderen op deze leeftijd hoe ze de computer en mobiele apparaten op een veilige manier moeten gebruiken. Kinderen op deze leeftijd moeten leren over privacy, naaktheid en respect voor anderen in de digitale context. Ze moeten zich bewust zijn van regels om met wereldvreemde mensen te praten en online foto's te delen. En wat ze moeten doen als ze iets tegenkomen waar ze ongemakkelijk van worden. Kortom, wanneer je met je kinderen praat over seks en voorlichting geeft is het belangrijk om dingen uit te leggen op een manier die je kind kan begrijpen, gezien hun leeftijd en ontwikkelingsniveau.