Een stiefmoeder zijn kan één van de meest uitdagende rollen in de samenleving zijn. En ook één die weinig steun, begrip en waardering van anderen krijgt. In het begin loop je wel eens verloren in de nieuwe opdracht die je te wachten staat. In deze blog “Stiefmoeder zijn: hoe ga je er mee om” enkele tips die je kan proberen om een gelukkiger stiefmoeder te worden. Elke stiefmoeder moet sowieso harde noten kraken. Hieronder lees je hoe je dit het beste aanpakt.

Geniet van de tijd met je stiefkinderen

Stiefkinderen moeten bondgenoten worden in plaats van een noodzakelijke verplichting in je leven. Om goede relaties met hen te hebben moet je “quality time” met de stiefkinderen doorbrengen. En op een zinvolle, plezierige manier met elkaar omgaan. Omdat kwaliteitsrelaties zijn opgebouwd uit individuele activiteiten, moet je zoveel mogelijk privé tijd doorbrengen met elk van je stiefkinderen. Probeer gemeenschappelijke interesses en activiteiten te vinden zoals een hobby of sport. Het is gemakkelijker om een zorgzame, vriendelijke en liefdevolle relatie met je stiefkinderen te ontwikkelen als je niet de last van ouderverantwoordelijkheden hebt en gewoon samen van elkaar kunt genieten in de vrije tijd.

Laat je partner actief voor zijn kinderen zorgen

Als je een goede relatie met je stiefkinderen en je partner beoogt, wordt dan niet automatisch de noodzakelijke huishoudster. Natuurlijk kan je sommige taken voor je kinderen doen net zoals je dat voor andere familieleden zou doen, maar je zal je vlug boos en gefrustreerd voelen als je vindt dat je alle moederlijke plichten voor hen moet vervullen. Je doet geen plicht van stiefmoeder als je niet kookt, schoonmaakt en de was doet. Ban “huissloof” uit je woordenboek. Dat zijn de taken van de partner, zelfs als je thuis blijft om voor je eigen biologische kinderen te zorgen. In de meeste gevallen zouden stiefmoeders meer als oppas of tante moeten opereren dan als ouders. Hierdoor heb je meer tijd voor activiteiten die je de meeste betekenis en plezier bieden.

Discipline bijbrengen bij zijn kinderen

Hertrouwde vaders moeten hun best doen om hun kinderen gepast gedrag aan te leren. De meeste experts in de geestelijke gezondheidszorg zijn het er over eens dat het de verantwoordelijkheid van je partner is om zijn kinderen gehoorzaamheid bij te brengen. Als jij die taak zou overnemen, bestaat de kans dat je stiefkinderen je dat kwalijk nemen. Veel stiefmoeders klagen dat hun partners te laks zijn over het bieden van structuur en grenzen voor hun kinderen na een scheiding. Wanneer stiefkinderen zich misdragen, moet je eerst je aandacht richten op je partner in plaats van op de kinderen. Laat hem op een zachte manier en rustig weten dat je vindt dat hij zijn autoriteit moet laten gelden om zijn kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. Het is vooral belangrijk dat de gezinsband niet uit de hand loopt of ontspoort. Als je partner niet in staat is om een sterke ouder te zijn, kan je leven wel eens een nachtmerrie worden.

Zorg ervoor dat je huisregels opstelt

Om wederzijds respect in het nieuw samengesteld gezin te waarborgen, is het onontbeerlijk voor jou en je partner om een aantal regels op te stellen waaraan iedereen in het gezin zich moet houden. Als je stiefkinderen oud genoeg zijn, kunnen ze zelfs deelnemen aan het opstellen van deze regels en de gevolgen hiervan. Ouders vinden het vaak leuk om te ontdekken dat hun kinderen strengere straffen opstellen voor het overtreden van een regel dan dat de volwassenen zouden hebben gedaan. Wanneer iedereen binnen het gezin de huisregels kent, kunnen jij en je partner elkaar ondersteunen als er een overtreding plaatsvindt. Samenwerken als een team is belangrijk voor je als koppel en leert kinderen dat ze niet kunnen verdelen en heersen.

Organiseer wekelijks een privé moment met je partner

Om als stiefmoeder tevreden te zijn en de stress van het nieuwe gezinsleven te overleven, moet je relatie met je partner de belangrijkste prioriteit in je leven zijn. Na je eigen welzijn, zou dat altijd op de eerste plaats moeten komen. Samen van elkaar genieten versterkt je relatie en maakt het gemakkelijker om crisissen te overwinnen wanneer deze zich voordoen.

De gevoelens voor je stiefkinderen zijn “goed genoeg”

Stiefmoeders voelen zich vaak onder druk gezet dat ze van hun stiefkinderen moeten houden en verwachten dat de stiefkinderen in ruil daarvoor de liefde zullen beantwoorden. Liefde is nochtans een emotie die niet kan worden afgedwongen. Als je van je stiefkinderen houdt is dat geweldig. Maar als je dat niet doet is dat ook acceptabel, zolang je maar voor vriendelijkheid en respect zorgt. Er mag niet meer of niet minder van je worden verwacht. Op afstand gewoon aardig zijn tegenover elkaar kan achteraf leiden tot liefde.

Geef het schoolvoorbeeld als volwassene

De eerste uitdaging als stiefmoeder is om de stiefkinderen te accepteren zoals ze zijn en warm te verwelkomen op een vriendelijke manier. De integratie van het nieuwe gezin begint bij jou en je partner. Als verantwoordelijke volwassene moet je de basis leggen voor het nieuwe gezin. Jij zal het schoolvoorbeeld moeten geven als je respect op middellange termijn wil afdwingen.

Neem het nooit te persoonlijk op

De overgrote meerderheid van de stiefmoeders doen hun uiterste best om vriendelijk, attent en liefdevol voor de kinderen te zijn. Wanneer de inspanningen worden afgewezen, voelen stiefmoeders zich extreem diep gekwetst. Stiefkinderen kunnen om verschillende redenen je aandacht en warmte afwijzen. Misschien vinden ze dat ze al twee ouders hebben en dat ze geen derde in hun leven willen. Ze zijn misschien bang om hun biologische moeder te kwetsen als jij teveel met hun opschiet. Ze vertrouwen er misschien niet op dat de relatie met hun vader niet lang gaat duren en willen niet opnieuw verlies meemaken. Of misschien delen ze gewoon niet je interesses. Kortom, ze vinden het moeilijk om met je om te gaan. Elk van deze struikelblokken kan lang duren om te overwinnen. Misschien verandert de situatie helemaal niet ondanks de inspanningen die je doet als stiefmoeder. Wat het geval ook is, neem deze hinderpalen nooit persoonlijk op.

De nadelen van vakanties als stiefmoeder

Vakanties kunnen bijzonder pijnlijk zijn voor stiefmoeders die kunnen worden uitgesloten van speciale gelegenheden zoals huwelijken, Kerstmis en andere feestdagen. Zelfs na jaren van huwelijk met hun partners. Andere stiefmoeders kunnen zich buitenstaanders voelen op familiebijeenkomsten. Als je voorafgaand aan bepaalde familietradities gevoelens van angst ervaart, begin dan je eigen tradities in het leven te roepen. Hou bijvoorbeeld een jaarlijkse bijeenkomst bij Halloween of met Pasen. Je hebt meer controle wanneer je je eigen feestjes organiseert.

Je eigen emoties komen op de eerste plaats

Als stiefmoeder is het van het grootste belang voor je om in de eerste plaats voor je eigen emotionele behoeften te zorgen voor iedereen en al het andere in je leven. Wanneer jij je ertoe verbindt om je emotionele welzijn als nummer één prioriteit in je leven te maken, geef jij jezelf de beste kans op geluk. Het nastreven van geluk vereist hard werken en de bereidheid energie te spenderen om een zinvol leven te creëren. Je kan dit bereiken door heel vastberaden de leiding te nemen.

De pijnpunten van een stiefmoeder

Grote pijnpunten van een stiefmoeder zijn vooral als je partner geen oren heeft naar de bezwaren die je hebt of het gebrek aan empathie voor je emotionele gevoelens. Hij gaf er wel om dat je van streek was, maar hij begreep het niet en kon zich moeilijk in de situatie inleven. Hieronder de meest voorkomende frustraties:

De liefde die ik heb voor mijn biologische kinderen is anders

De liefde die je hebt voor al je kinderen is gelijk, maar anders. Met eigen kinderen ga je er honderd procent voor. Bij stiefkinderen ligt dat een tikkeltje anders. Je bent meer op je hoede ondanks dat je ze ook graag ziet. Bij eigen biologische kinderen stel je je meer kwetsbaar op.

Je vorige leven bepaalt het huidige leven

Het verleden van jou en je partner is niet hetzelfde. Het schema is volledig afgestemd op de voogdijovereenkomst van je partner. Het is dus noodzakelijk dat je je aanpast aan de nieuwe situatie die je niet in de hand hebt.

Het doet echt pijn geen deel uit te maken van het gezin

De familie accepteert je niet zo gemakkelijk. De kinderen van je partner gedragen zich vijandig ten opzichte van jou en dat is ergens begrijpelijk. Zij kunnen zich gedragen als hele gemene kinderen. Het doet vooral pijn om niet geaccepteerd te worden en geen deel uit te maken van het gezin.